image banner
Mời họp

image advertisementBản sao số 430-BS/HU Sao lục Thông báo số 350/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại HN trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030
Lượt xem: 97
BS430.signed.pdf