image banner
Mời họp

image advertisement

Công văn số 1636/SXD-PTĐT&HTKT của Sở Xây dựng tỉnh Nam Định v/v hướng dẫn đánh giá phân loại đô thị để thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính đô thị cấp huyện, cấp xã.
Lượt xem: 69
CV_1636_SXD.pdf