Thống kê truy cập
  • Đang online: 57
  • Hôm nay: 4,220
  • Trong tuần: 20,298
  • Tất cả: 13,224,620
Lượt xem: 1567

Báo cáo kết quả thực hiện văn bản liên tịch về cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách Quý I năm 2020

Quý I/2020, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) và Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh; Đoàn Thanh niên tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ, nguồn vốn tín dụng chính sách được giải ngân nhanh chóng, kịp thời, đến đúng đối tượng thụ hưởng, giúp hàng chục nghìn hộ nghèo và các đối tượng chính sách có vốn phát triển sản xuất kinh doanh, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, qua đó góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới nâng cao của tỉnh.

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN ỦY THÁC

1. Công tác phối hợp chỉ đạo

- Trong quý, NHCSXH và các Hội đoàn thể tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về các chương trình tín dụng chính sách như: về mức vay tối đa đối với chương trình hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, giải quyết việc làm, học sinh sinh viên; tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của hộ vay vốn trong việc trả nợ, trả lãi, sử dụng vốn đúng mục đích xin vay, tham gia gửi tiền tiết kiệm hàng tháng thông qua tổ góp phần tạo lập ý thức tiết kiệm, giảm gánh nặng trả nợ khi đến hạn.

- Chỉ đạo Hội cấp xã cùng với chính quyền thôn, xóm tham gia 100% các buổi họp bình xét vay vốn của các tổ TK&VV, đảm bảo bình xét công khai, dân chủ, đúng đối tượng, mức vay phù hợp với phương án sử dụng vốn và nhanh chóng hướng dẫn hộ vay hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để ngân hàng giải ngân, không để đọng vốn.

- Hội cấp xã tham gia giám sát, hướng dẫn tổ trưởng tổ TK&VV, hộ vay vốn làm các thủ tục tại buổi giao dịch xã, tạo điều kiện cho NHCSXH thực hiện giao dịch nhanh chóng, an toàn, đồng thời qua đó các Hội nắm bắt tình hình hoạt động của các tổ TK&VV ngay tại buổi giao dịch xã, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, sai sót.

- Thường xuyên chấn chỉnh và nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, tập trung vào những nơi có nợ quá hạn cao, lãi tồn đọng lớn, nợ khó thu hồi. Hàng quý các Hội đoàn thể đều có văn bản đánh giá kết quả hoạt động ủy thác trong quý, chấn chỉnh những tồn tại sai sót và chỉ đạo Hội cấp dưới thực hiện tốt các nội dung ủy thác. Hàng tháng, trên cơ sở kết quả chấm điểm, đánh giá chất lượng hoạt động của tổ TK&VV thực hiện củng cố, kiện toàn các tổ trung bình, yếu.

- Phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động giao dịch và bám sát tình hình dịch bệnh tại địa phương, nắm bắt tình hình thiệt hại của các khách hàng vay vốn NHCSXH để có các giải pháp kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị thiệt hại bởi dịch Covid-19; tuyên truyền trên đài phát thanh huyện, xã để người dân chấp hành tốt việc phòng, chống dịch khi tham gia giao dịch với NHCSXH;

- Chỉ đạo Hội các cấp xây dựng và thực hiện chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát năm, kiểm tra sử dụng vốn của hộ vay và phối hợp với NHCSXH tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ Hội, cán bộ Ban quản lý Tổ TK&VV.

2. Kết quả thực hiện các chương trình tín dụng chính sách

2.1. Về cho vay các chương trình

Trong quý, 4 tổ chức CT-XH đã cùng với NHCSXH giải ngân cho 9.579 lượt hộ với số tiền 304,5 tỷ đồng. Đến 31/3/2020, các Hội đoàn thể quản lý 3.356 tổ TK&VV, 102.141 hộ vay, dư nợ 3.095,4 tỷ đồng, so với 31/12/2019 tăng 52,7 tỷ đồng, chiếm 99,8% tổng dư nợ cho vay, bình quân một tổ quản lý 30 hộ, dư nợ 922 triệu đồng, so với đầu năm số dư nợ tăng 18 triệu đồng /tổ. Kết quả uỷ thác qua các Hội đoàn thể như sau:

 

STT

Tổ chức CT-XH

Đến 31/3/2020

Tăng (+), Giảm (-) so với 31/12/2019

Tổng số tổ TK&VV có dư nợ

Tổng số hộ có dư nợ

DƯ NỢ

Tổng số tổ TK&VV có dư nợ

Tổng số hộ có dư nợ

Dư nợ

Nợ quá hạn

Tỷ lệ NQH tăng (%)

Tổng số

T.đó:Nợ quá hạn

Tỷ lệ NQH/DN (%)

1

Hội ND

      1,362

            40,142

         1,198,438

      1,161

       0.097

              2

          (85)

         28,072

     113.5

    10.83

2

Hội PN

      1,393

            44,568

         1,363,008

         923

       0.068

           (14)

        (353)

         13,142

      (29.1)

    (3.05)

3

Hội CCB

         413

            11,771

            360,007

         334

       0.093

              3

          (20)

           8,996

       40.9

    13.97

4

Đoàn TN

         188

              5,660

            173,905

         232

       0.133

             (1)

           19

           2,468

       59.0

    34.12

 

Cộng

  3,356

    102,141

  3,095,358

  2,651

   0.086

      (10)

   (439)

   52,677

 184.3

     7.5

 

Kết quả trên cho thấy, cùng với việc tăng trưởng dư nợ,  các tổ chức CT-XH đã phối hợp triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác quản lý nợ, nâng cao ý thức của người vay trong sử dụng vốn và thực hiện nghĩa vụ trả nợ ngân hàng, tỷ lệ thu hồi nợ trong quý đạt 96%, xử lý gia hạn nợ 2,6%. Bên cạnh đó, các Hội đoàn thể đã rà soát, hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ đề nghị xử lý các khoản nợ rủi ro do nguyên nhân khách quan theo quy định. Trong quý, đã lập hồ sơ trình TW xóa nợ 7 món, số tiền gốc 95 tr.đ.

  2.2. Công tác huy động tiền gửi của tổ viên tổ TK&VV

Các Hội đoàn thể tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động tổ viên dành dụm chi tiêu, hăng hái thực hành tiết kiệm, tích cực tham gia gửi tiền đều hàng tháng để giảm gánh nặng khi đến hạn trả nợ và tiến tới tạo lập nguồn vốn tự có. Bên cạnh đó, đối với các tổ viên có số dư tiền gửi trên 10% dư nợ, Hội đoàn thể chỉ đạo các tổ TK&VV phối hợp với NHCSXH rà soát và vận động các tổ viên chuyển sang trả nợ gốc, lãi vay. Trong quý, doanh số thu tiền gửi đạt 17.604 triệu đồng, doanh số chi tiền gửi 15.553 triệu đồng. Đến 31/3/2020 có 100% số tổ TK&VV có số dư tiền gửi với 103.532 tổ viên tham gia, chiếm 97,3% số tổ viên. Số dư tiền gửi đạt 144.683 triệu đồng, tăng 2.051 triệu đồng. Trong đó, HND 52.118 triệu đồng, tăng 1.111 triệu đồng; HPN 68.946 triệu đồng, tăng 296 triệu đồng; HCCB 15.936 triệu đồng, tăng 395 triệu đồng; ĐTN 7.6833 triệu đồng, tăng 249 triệu đồng.

2.3. Công tác kiểm tra, giám sát:

Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được chú trọng, tăng cường. Ngay từ đầu năm, Hội đoàn thể nhận ủy thác các cấp đã xây dựng xong chương trình kiểm tra giám sát của năm. Tuy nhiên trong quý, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên các Hội cấp tỉnh chưa thực hiện được kế hoạch kiểm tra, mới có HCCB tỉnh kiểm tra được 02 lượt huyện. Đối với Hội đoàn thể cấp huyện: HPN kiểm tra được 15 xã, 53 tổ TK&VV; HND kiểm tra được 12 xã, 65 tổ TK&VV; HCCB kiểm tra được 4 xã, 8 tổ TK&VV, ĐTN kiểm tra được 4 xã, 11 tổ TK&VV.

Bên cạnh đó, các Hội đoàn thể cũng chỉ đạo Hội cấp xã thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của tổ TK&VV, việc sử dụng vốn của hộ vay, thực hiện kiểm tra việc sử dụng vốn của 100% các món vay trong vòng 30 ngày sau khi hộ nhận tiền vay.

2.4. Kết quả phối hợp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm khác

- Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 401/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền địa phương đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội.

- Thực hiện đối chiếu và làm các thủ tục bàn giao đối với 03 xã được sáp nhập đảm bảo các hoạt động cho vay, giao dịch được thông suốt.

- Trước tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 diễn biến phức tạp, nguy cơ lây lan cao, các Hội đoàn thể nhận ủy thác đã phối hợp với NHCSXH triển khai các biện pháp phòng chống dịch đến cán bộ Hội, cán bộ Ban quản lý Tổ và khách hàng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch khi tham gia giao dịch, tham mưu cho chính quyền địa phương tuyên truyền trên đài phát thanh huyện, xã để người dân chấp hành tốt việc phòng chống dịch khi tham gia giao dịch và hướng dẫn khách hàng đến giao dịch tại Điểm giao dịch xã thực hiện đúng các biện pháp phòng chống dịch; Đồng thời, nắm bắt tình hình thiệt hại của các khách hàng vay vốn NHCSXH để có các giải pháp kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị thiệt hại bởi dịch Covid-19.

- NHCSXH và các Hội đoàn thể thường xuyên phối hợp rà soát, sáp nhập các tổ có số thành viên thấp, bổ sung nguồn vốn cho các tổ hoạt động tốt, còn hộ vay đủ điều kiện và có nhu cầu vay vốn để nâng cao năng lực hoạt động của mạng lưới tổ TK&VV. Bên cạnh đó, trên cơ cở kết quả đánh giá hoạt động của tổ TK&VV hàng tháng, NHCSXH phân tích các chỉ tiêu hoạt động của Tổ trung bình, yếu phối hợp với Hội nhận ủy thác thực hiện các biện pháp củng cố, kiện toàn. Trong quý, có 10 tổ được củng cố, sáp nhập. Đến 31/3/2020 còn 422 tổ có dưới 20 thành viên, giảm 20 tổ so với đầu năm; Tổ không có nợ quá hạn là 3.185 tổ, tỷ lệ 95% tổng số tổ; Đánh giá chất lượng hoạt động tổ, toàn tỉnh có 3.146 tổ xếp loại tốt, chiếm tỷ lệ 93,74%, 155 tổ xếp loại khá, tỷ lệ 4,62%, 50 tổ xếp loại trung bình, tỷ lệ 1,49%, 5 tổ xếp loại yếu, tỷ lệ 0,15%.

- Về công tác đào tạo, tập huấn: Thực hiện kế hoạch đào tạo năm, trong quý, NHCSXH đã phối hợp với các Hội đoàn thể nhận ủy thác Tổ chức 20 lớp tập huấn cho 835 cán bộ Hội và cán bộ Ban quản lý Tổ TK&VV; Bên cạnh đó, Ngân hàng phổ biến, tập huấn kịp thời cho cán bộ hội, tổ trưởng tổ TK&VV các văn bản, chính sách mới và thường xuyên chấn chỉnh, rút kinh nghiệm kịp thời những tồn tại, sai sót tại buổi giao ban vào ngày giao dịch xã hàng tháng.

- NHCSXH thực hiện chi trả đầy đủ phí ủy thác cho các cấp hội, trong quý tổng số phí ủy thác đã trả cho Hội đoàn thể các cấp là 2,92 tỷ đồng, hoa hồng cho Ban quan lý tổ TK&VV là 6,8 tỷ đồng.

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CÒN TỒN TẠI

- Một số nơi, hoạt động ủy thác của tổ chức CT-XH trách nhiệm chưa cao, một số Hội cấp xã chưa thực hiện tốt các nội dung công việc được ủy thác, chất lượng kiểm tra, giám sát thấp, nhất là kiểm tra việc sử dụng vốn của hộ vay; chưa thường xuyên tham gia hướng dẫn khách hàng đến giao dịch tại Điểm giao dịch xã; chưa chủ động tham mưu cho chính quyền địa phương xử lý những tồn tại trong hoạt động tín dụng chính sách, nhất là thu hồi nợ của hộ vay chây ỳ, tìm kiếm thông tin hộ đi khỏi địa phương …, lưu giữ hồ sơ nhận ủy thác chưa đầy đủ. Qua kiểm tra của Đoàn kiểm tra Ban đại diện tỉnh và NHCSXH tỉnh tại 02 huyện (Nam Trực, Vụ Bản) vừa qua cho thấy công tác chỉnh sửa, khắc phục những tồn tại sau kiểm tra chưa triệt để, còn nhiều sai sót lặp lại, còn một số hộ vay sử dụng vốn chưa đúng mục xin vay (Vụ Bản 10 hộ, tỷ lệ 6,2%; Nam Trực 6 hộ, tỷ lệ 3,7%) ...

- Chất lượng tín dụng chưa đồng đều, một số nơi nợ quá hạn ủy thác tăng cao so với đầu năm, điển hình như HND Vụ Bản tăng 71 triệu đồng, Giao Thủy tăng 40,8 triệu đồng; HPN Ý Yên tăng 47 triệu đồng; HCCB Thành phố tăng 59,7 triệu đồng; ĐTN Xuân Trường tăng 29 triệu đồng, Hải Hậu tăng 30 triệu đồng. Đến 31/3/2020, còn 171 tổ TK&VV có nợ quá hạn (=5,1% tổng số tổ) tăng 5 tổ so với năm trước, trong đó 69 tổ có tỷ lệ nợ quá hạn trên 2% (HND 32 tổ, HPN 24 tổ, CCB 8 tổ, ĐTN 5 tổ; riêng địa bàn thành phố 18 tổ (= 26%)), chiếm 2,1% tổng số tổ, tăng 6 tổ so với đầu năm; 50 tổ xếp loại trung bình (HND 24 tổ, HPN 14 tổ, HCCB 7 tổ, ĐTN 5 tổ) tăng 13 tổ so với đầu năm, 5 tổ xếp loại yếu (HND 3 tổ, HPN 2 tổ, trong đó 4 tổ thuộc thành phố, 1 tổ thuộc Vụ Bản) tăng 1 tổ so với đầu năm. Qua phân tích các tổ này đều có nợ quá hạn cao, tỷ lệ thu lãi, thu tiết kiệm thấp. Bên cạnh nguyên nhân do hộ vay đi khỏi địa phương không rõ địa chỉ để đôn đốc thu hồi gốc, lãi còn một số hộ chây ỳ nhưng tổ, Hội chưa tích cực, chưa có biện pháp đôn đốc thu hồi hiệu quả, chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm trong bình xét cho vay, giám sát việc sử dụng vốn.

- Tổ trưởng một số tổ TK&VV chưa thực hiện tốt hợp đồng ủy nhiệm đã ký với ngân hàng như: chưa duy trì sinh hoạt tổ theo quy định, chưa chủ động tích cực đôn đốc thu hồi nợ đến hạn hàng tháng dẫn đến phải xử lý chuyển nợ quá hạn, sau phiên giao dịch xã Hội đoàn thể, cán bộ NHCSXH, chính quyền địa phương phải mất nhiều thời gian đôn đốc, thu hồi và làm gia tăng khả năng tăng nợ quá hạn; hồ sơ sổ sách lưu giữ chưa đầy đủ, chưa khoa học. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn đến người vay còn hạn chế do đó một số hộ vay chưa thực hiện tốt các nghĩa vụ khi vay vốn như: không lưu giữ biên lai thu lãi, không chấp hành việc trả nợ gốc, lãi theo thỏa thuận, sử dụng vốn không đúng mục đích xin vay, chưa có ý thức tham gia gửi tiền tiết kiệm hàng tháng.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2020

- Các Hội đoàn thể bám sát các nội dung NHCSXH đã ủy thác để thực hiện tốt nhiệm vụ, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn, đặc biệt kịp thời xử lý các tồn tại, vướng mắc, nâng cao chất lượng tín dụng.

- Chỉ đạo cho vay đúng đối tượng, giải ngân kịp thời, rà soát đảm bảo không để sót đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện vay, có nhu cầu vay vốn nhưng không tiếp cận được nguồn vốn vay; bên cạnh đó làm tốt công tác bình xét vay vốn, nhất là đối với các hộ vay mức trên 50 triệu đồng, đảm bảo công khai, dân chủ, phù hợp với phương án sử dụng vốn.

- Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng ủy thác như: thực hiện bình xét cho vay dân chủ, công khai đảm bảo nguồn vốn tín dụng chính sách được chuyển tải đến đúng đối tượng thụ hưởng, kịp thời, an toàn và hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích xin vay, có hiệu quả; Chấn chỉnh công tác lưu giữ hồ sơ NHCSXH tại Hội, đoàn thể các cấp và tổ TK&VV; Chỉ đạo Hội đoàn thể cấp huyện, xã phân công cán bộ tham gia sinh hoạt cùng tổ TK&VV để dần đưa sinh hoạt tổ vào nề nếp và qua đó nắm bắt được những khó khăn, đề xuất, kiến nghị của tổ viên, bàn biện pháp tháo gỡ kịp thời; Quan tâm chỉ đạo hoạt động của những tổ TK&VV có tỷ lệ nợ quá hạn cao; hoạt động yếu kém, tổ trưởng không có năng lực, trách nhiệm trong công việc, tổ có số thành viên thấp tham mưu cho UBND xã thực hiện củng cố nhằm nâng cao năng lực hoạt động của tổ để giảm triệt để tổ xếp loại trung bình và xóa bỏ tổ yếu; Kiểm tra, đối chiếu các món vay trên 3 tháng không hoạt động; Chỉ đạo Hội đoàn thể các cấp, nhất là cấp xã và tổ trưởng tổ TK&VV thường xuyên tìm kiếm thông tin liên hệ với hộ vay đi khỏi nơi cư trú (hiện nay là 94 hộ, dư nợ 1.775,3 triệu đồng) để đôn đốc thu hồi nợ gốc, lãi, phấn đấu các Hội đoàn thể đều giảm được nợ quá hạn so với đầu năm.

- NHCSXH và các Hội đoàn thể tiếp tục triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động giao dịch cho đến khi có thông báo hết dịch của các cơ quan chức năng; Thường xuyên nắm bắt tình hình dịch bệnh của địa phương, có các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn phù hợp cho khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng của dịch Covid-19; Triển khai các chương trình hỗ trợ người dân bị thiệt hại bởi dịch Covid-19 theo chỉ định của Chính phủ.

- Các cấp Hội tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra năm, đảm bảo tỷ lệ kiểm tra theo quy định và chú trọng nâng cao chất lượng kiểm tra. Đồng thời tăng cường kiểm tra những nơi có chất lượng hoạt động thấp, nợ quá hạn cao. Sau kiểm tra, tổng hợp kết quả gửi NHCSXH và Hội cấp trên, đồng thời có văn bản chấn chỉnh những tồn tại sai sót qua kiểm tra.

- Trên cơ sở kế hoạch đào tạo năm, phối hợp với NHCSXH tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ hội, cán bộ Ban quản lý tổ, nhất là các cán bộ được thay thế sau đại hội Đảng.

- Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác; Tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của các hộ vay vốn trong việc sử dụng vốn đúng mục đích xin vay, trả nợ, gốc lãi đúng hạn, tích cực tham gia gửi tiền tiết kiệm hàng tháng thông qua tổ để giảm gánh nặng trả nợ khi đến hạn.

- NHCSXH và các Hội đoàn thể phối hợp tổ chức tổng kết, đánh giá 05 năm thực hiện ủy thác theo văn bản liên tịch số 3948/VBLT ngày 03/12/2014.

- Cùng với việc cho vay vốn, các cấp Hội làm tốt công tác tư vấn, hướng dẫn xây dựng và nhân rộng mô hình sản xuất, kinh doanh điển hình, giúp nhau thoát nghèo và vươn lên làm giàu để đồng vốn mang lại hiệu quả cao./.