Thống kê truy cập
  • Đang online: 52
  • Hôm nay: 608
  • Trong tuần: 16,624
  • Tất cả: 13,533,587
Lượt xem: 1396

Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Hội nghị trung ương 6 (khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới

Ngày 14/12/2017, Tỉnh ủy Nam Định đã ban hành Chương trình hành động số 21-CTr/TU thực hiện Nghị quyết Trung ương số 21-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới.

Mục tiêu: Giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bố, chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ tác động qua lại với phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Tiếp tục giảm sinh nhằm sớm đưa mức sinh về mức sinh thay thế (bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có 2,1 con); đưa tỉ số giới tính về mức cân bằng tự nhiên; tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số; phân bố dân số hợp lý; nâng cao chất lượng dân số.

Mục tiêu đến năm 2030

- Duy trì vững chắc mức sinh thay thế (bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có 2,1 con), quy mô dân số 2,2 triệu người.

Giảm 50% chênh lệch mức sinh giữa nông thôn và thành thị; mọi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đều được tiếp cận thuận tiện với các biện pháp tránh thai hiện đại; giảm 2/3 số vị thành niên và thanh niên có thai ngoài ý muốn.

- Tỉ số giới tính khi sinh dưới 109 bé trai/100 bé gái sinh ra sống; tỷ lệ trẻ em dưới 15 tuổi đạt khoảng 22%; tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên đạt khoảng 10,5%; tỷ lệ phụ thuộc chung đạt khoảng 40%.

- Tỷ lệ nam, nữ thanh niên được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn đạt 90%; trên 70% phụ nữ mang thai được tầm soát ít nhất 4 loại bệnh tật bẩm sinh phổ biến nhất; 90% trẻ sơ sinh được tầm soát ít nhất 5 bệnh bẩm sinh phổ biến nhất.

- Tuổi thọ bình quân đạt 75,8 tuổi, trong đó thời gian sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 68 năm; 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế, được quản lý sức khỏe, được khám, chữa bệnh, được chăm sóc tại gia đình, cộng đồng, cơ sở chăm sóc tập trung.

- Chiều cao trung bình thanh niên 18 tuổi đối với nam đạt 168,5 cm, nữ đạt 157,5 cm. Chỉ số Phát triển con người (HDI) đạt theo quy định của Chính phủ, nằm trong nhóm 4 nước hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

- Tỷ lệ dân số đô thị đạt trên 40%. Bố trí, sắp xếp dân cư hợp lý ở các vùng miền, bảo đảm người di cư được tiếp cận đầy đủ và công bằng các dịch vụ xã hội cơ bản.

- 100% dân số được đăng ký, quản lý trong hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư thống nhất trên quy mô toàn quốc.

Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đối với công tác dân số; đổi mới nội dung và triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động về dân số; thực hiện đầy đủ, kịp thời và hiệu quả các chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác dân số; phát triển mạng lưới và nâng cao chất lượng dịch vụ dân số; đảm bảo nguồn nhân lực cho công tác dân số; kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ dân số.

Tổ chức thực hiện: Để đạt được các mục tiêu nêu trên, Tỉnh ủy  giao các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện; các địa phương, đơn vị nghiêm túc thực hiện Chương trình hành động này.

 

               (Chi cục DS-KHHGĐ tổng hợp)