Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 246
  • Trong tuần: 14,017
  • Tất cả: 13,670,392
Lượt xem: 7366
Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội quý I, những nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2017

I . TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI QUÝ I

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, ngay từ những ngày đầu năm, các cấp, các ngành đã triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã được đề ra tại các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 09/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành theo tinh thần Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ. Tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2017 của tỉnh tiếp tục ổn định và có bước phát triển so với cùng kỳ. 

1. Sản xuất Nông nghiệp, Tài nguyên và Môi trường

- Sản xuất vụ Đông: Toàn tỉnh đã hoàn thành thu hoạch cây vụ Đông với tổng diện tích 11.581 ha, giảm 7,4% (- 929 ha) so với vụ Đông năm trước, trong đó diện tích trồng trên đất 2 lúa là 2.401 ha giảm 39,6% (-1.576 ha). Một số cây trồng có diện tích gieo trồng đạt khá là: Ngô 2.167 ha, khoai tây 2.069 ha, cải bắp 860 ha, cà chua 676 ha,... Nhìn chung năng suất các cây trồng vụ Đông năm nay tương đương so với cùng kỳ năm trước.

- Vụ Xuân toàn tỉnh gieo trồng 87.332 ha, giảm 1,3% (-1.123 ha) so với vụ Xuân năm trước, trong đó diện tích lúa là 74.528 ha giảm 1,6% (-1.232 ha)[1]; rau màu và cây hàng năm các loại 12.804 ha, tăng 0,9% (+109 ha) so với cùng kỳ. Thời tiết tương đối thuận lợi, lúa xuân được gieo cấy trong khung thời vụ tốt nhất, chăm bón và phòng trừ sâu bệnh kịp thời nên sinh trưởng, phát triển tốt.

Đã phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức “Ngày hội xuống đồng - Xây dựng Nông thôn mới” tại xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy.

Toàn tỉnh đã xây dựng được 126 mô hình “cánh đồng mẫu lớn” với diện tích 6.704 ha (trong đó lúa 119 mô hình, diện tích 6.433 ha; rau màu 07 mô hình, diện tích 271 ha). Đang triển khai xây dựng các mô hình trình diễn giống và phân bón mới.

- Chăn nuôi: Dịch cúm gia cầm A/H5N1 đã xảy ra ở 11 hộ nuôi tại 05 xã của 03 huyện Vụ Bản, Trực Ninh và Ý Yên, với tổng số gia cầm tiêu huỷ 10.480 con. Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống, ngăn chặn không để dịch lây lan, bùng phát ra diện rộng. Đến nay, dịch cúm gia cầm A/H5N1 đã cơ bản được khống chế. Ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 09/01/2017 về việc phát triển chăn nuôi và phòng chống dịch bệnh năm 2017. Triển khai kế hoạch tiêm phòng vụ Xuân cho đàn gia súc, gia cầm[2].

- Lâm nghiệp: Phát động Tết trồng cây xuân Đinh Dậu. Triển khai kế hoạch trồng cây phân tán và Chương trình mục tiêu phát triển rừng bền vững năm 2017; đã trồng được khoảng 250 nghìn cây phân tán các loại.

- Thuỷ sản: Ước sản lượng thuỷ sản quý I đạt 28.613 tấn, tăng 6,9% so với cùng kỳ và đạt 21,2% kế hoạch; trong đó khai thác 10.513 tấn tăng 4,4%, nuôi trồng 18.100 tấn tăng 8,4% so với cùng kỳ. Đã sản xuất được 130 triệu con giống các loại[3]. Đã phê duyệt 39 chủ tàu cá đủ điều kiện vay vốn đóng mới tàu cá vỏ thép khai thác hải sản xa bờ theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP và Nghị định 89/2015/NĐ-CP của Chính phủ; trong đó, đã ký hợp đồng tín dụng cho vay đóng mới 33 tàu với tổng số tiền cam kết cho vay 519 tỷ đồng, đã giải ngân 495,3 tỷ đồng; 30 tàu vỏ thép đóng mới đã được hạ thủy.

- Công tác quản lý đê điều, phòng chống lụt bão: Thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động điều hành tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất vụ Xuân. Tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016, triển khai nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017. Tiếp tục thực hiện các dự án đê, kè phòng chống lụt bão, thủy lợi nội đồng; tổ chức kiểm tra, xử lý đột xuất các sự cố sạt lở đê, kè.

- Công tác xây dựng Nông thôn mới: Hoàn thành thẩm định, xét đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016 của các xã, thị trấn; kết quả toàn tỉnh có 47 xã, thị trấn đủ tiêu chuẩn Quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Ủy ban nhân dân tỉnh đã làm việc với 04 huyện: Trực Ninh, Nghĩa Hưng, Xuân Trường, Giao Thủy, đánh giá về hiện trạng và các biện pháp hỗ trợ của tỉnh để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu đạt huyện Nông thôn mới trong năm 2017.

- Tài nguyên môi trường: Báo cáo tình hình triển khai Quyết định số 1892/QĐ-TTg ngày 14/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước ngành quản lý đất đai giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục hoàn thiện Đề án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh và cấp huyện. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của 10 huyện, thành phố. Triển khai các bước lập Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Tập trung chỉ đạo các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền, đổi thửa[4].

2. Công thương

- Công nghiệp: Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 8,75% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh năm 2010) ước đạt 10.871 tỷ đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ. Hầu hết các sản phẩm chủ yếu có mức tăng trưởng khá[5]. Ban hành Quyết định Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 sau khi có ý kiến chấp thuận của Bộ Công thương và Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Thương mại: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 8.994 tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 17/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường. Kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng[6]. Xây dựng đề án tổ chức Hội nghị kết nối tiêu thụ sản phẩm, tăng cường hoạt động liên kết trong chuỗi cung ứng hàng Việt Nam giữa doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp phân phối trong và ngoài tỉnh; Tổ chức, hỗ trợ cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia các hội chợ triển lãm.

Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/2/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020.

- Chỉ số giá tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ tháng 3 giảm 0,16% so với tháng trước. Tính chung 3 tháng đầu năm, chỉ số giá tiêu dùng giảm 0,95% so với tháng 12 năm 2016.

- Xuất, nhập khẩu: Tổng giá trị hàng xuất khẩu quý I ước đạt 248,8 triệu USD, tăng 17,7% so với cùng kỳ và đạt 20,7% kế hoạch; giá trị hàng nhập khẩu ước đạt 172,6 triệu USD, tăng 18,9% so với cùng kỳ.

3. Xây dựng, Đầu tư, Giao thông, Truyền thông và Điện lực

- Xây dựng: Triển khai các bước lập quy hoạch xây dựng vùng huyện[7]. Thẩm định điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản đến năm 2020. Ban hành đơn giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh. Tổng hợp tình hình thực hiện hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Báo cáo Bộ Xây dựng các công trình công cộng, chung cư cũ trên địa bàn tỉnh theo nội dung Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 15/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn chịu lực nhà ở và công trình công cộng cũ, nguy hiểm tại đô thị.

- Đầu tư phát triển: Đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới và điều chỉnh tăng vốn cho 14 dự án với tổng số vốn đăng ký là 208,4 tỷ đồng và 75,2 triệu USD[8]. Trong đó: Cấp mới cho 11 dự án (07 dự án đầu tư trong nước và 04 dự án FDI) với tổng số vốn đăng ký là 208,4 tỷ đồng và 33,9 triệu USD; Điều chỉnh tăng vốn 03 dự án (đều là dự án FDI) với số vốn tăng là 41,3 triệu USD.

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2016 của Nam Định là 58,54 điểm đứng thứ 30/63 tỉnh, thành phố trong cả nước giảm 1,08 điểm, hạ 13 bậc so với năm 2015.

Tổng nguồn vốn đầu tư công đã giao kế hoạch đến hết tháng 3/2017 là 2.438,302 tỷ đồng[9]; kết quả giải ngân đạt 927 tỷ đồng. Ngày 17/3/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 335/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng đường trục phát triển kết nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Ngày 16/3/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Thông báo số 392/TTg-CN giao cho UBND tỉnh Nam Định chủ trì nghiên cứu triển khai xây dựng đoạn đường từ Ninh Bình đến Nam Định thuộc tuyến cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng – Quảng Ninh theo hình thức PPP. Đang trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn dự án Cải tạo, nâng cấp một số hạng mục quần thể lưu niệm cố Tổng Bí thư Trường Chinh tại huyện Xuân Trường; Chuẩn bị các điều kiện để triển khai dự án xây dựng khu Trung tâm lễ hội thuộc khu di tích lịch sử - văn hóa thời Trần.

Tiếp tục giải quyết các tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình đầu tư xây dựng hạ tầng của thành phố Nam Định[10]. Tổ chức rà soát hạ tầng kỹ thuật giao thông, hệ thống biển báo, sơn kẻ đường, hệ thống chiếu sáng, cây xanh, thoát nước,... tập trung tuyên truyền và triển khai xử lý lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để đảm bảo các tuyến phố sáng - xanh - sạch - đẹp, duy trì nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố.

- Giao thông vận tải: Hoạt động vận tải đáp ứng tốt nhu cầu vận chuyển hàng hoá và đi lại của nhân dân đặc biệt tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán và các Lễ hội đầu Xuân. Luân chuyển hành khách đạt 422,3 triệu lượt người.km, tăng 5%; luân chuyển hàng hóa 1.570,6 triệu tấn.km, tăng 7,3% so với cùng kỳ. Khởi công xây dựng Tỉnh lộ 489C (đoạn từ cầu Lạc Quần đến cầu Sao Cao). Lập Đề án nâng cấp một số tuyến đường trên tuyến đường liên tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình thành quốc lộ; Điều chỉnh quy hoạch phát triển Giao thông vận tải tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Về trật tự an toàn giao thông: Trong quý I trên địa bàn tỉnh xảy ra 35 vụ tai nạn giao thông, trong đó 29 vụ đường bộ, 04 vụ đường sắt, 02 vụ đường thủy (tăng 01 vụ), làm 17 người chết (tăng 01 người), 32 người bị thương (tăng 03 người) so với cùng kỳ năm 2016[11]. Đã ban hành Kế hoạch đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2017, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”.

- Thông tin, truyền thông: Đảm bảo tốt thông tin liên lạc phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nhu cầu của nhân dân. Doanh thu dịch vụ viễn thông, Internet quý I ước đạt  570  tỷ đồng, tăng 12% so cùng kỳ. Phối hợp với Truyền hình Nhân dân xây dựng chương trình Cải cách hành chính chủ đề: “Nam Định đẩy mạnh liên thông văn bản điện tử ba cấp hành chính”. Xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai Luật Báo chí năm 2016, Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017, Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 16/12/2016 của Chính phủ; tập huấn kỹ năng tiếp xúc, trả lời phỏng vấn trên báo chí. Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương về phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020.

- Điện lực: Sản lượng điện thương phẩm đạt 407 Tr.kwh, tăng 4,2% so với cùng kỳ. Đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Tổ chức lễ ra quân hưởng ứng Chiến dịch giờ trái đất. Triển khai thi công 20 dự án chống quá tải các Trạm biến áp và 07 dự án lắp đặt tụ điện, thiết bị đóng cắt trung, hạ áp trên địa bàn tỉnh.

4. Tài chính, Ngân hàng, Đăng ký kinh doanh

- Tài chính: Tổng thu ngân sách từ kinh tế trên địa bàn quý I đạt 857,9 tỷ đồng, đạt 22% dự toán năm, bằng 96% so với cùng kỳ. Trong đó thu nội địa 798,6 tỷ đồng bằng 97%, thu thuế xuất nhập khẩu 59,3 tỷ đồng bằng 83% so cùng kỳ. Chi ngân sách 3.843 tỷ đồng, bằng 40% dự toán năm. Đảm bảo đầy đủ các khoản chi lương, chi cho các đối tượng chính sách, chi cho an sinh xã hội. Hoàn thành kiểm tra, dán tem niêm phong đồng hồ đo đếm lượng xăng tiêu thụ của toàn bộ các cây xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

- Ngân hàng: Các tổ chức tín dụng trên địa bàn có số dư nguồn vốn huy động đến ngày 31/3 đạt 40.813 tỷ đồng, tăng 4,8% so với đầu năm[12]; tổng dư nợ cho vay đạt 40.117 tỷ đồng, tăng 1,6% so với đầu năm. Cơ cấu dư nợ cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp là 38%; hộ gia đình, cá nhân 61,7%; hợp tác xã 0,3%. Nợ xấu chiếm tỷ lệ thấp 0,8%.

Chỉ đạo kịp thời, giải quyết dứt điểm tình trạng rút tiền trước hạn tại Quỹ tín dụng nhân dân xã Liêm Hải (huyện Trực Ninh).

- Đăng ký kinh doanh: Đã cấp đăng ký kinh doanh cho 185 doanh nghiệp và 12 chi nhánh, văn phòng đại diện với tổng số vốn đăng ký 1.104,5 tỷ đồng (cùng kỳ năm 2016 cấp đăng ký kinh doanh cho 115 doanh nghiệp và 14 chi nhánh, văn phòng đại diện với tổng số vốn đăng ký 495 tỷ đồng). Có 195 doanh nghiệp nhỏ tạm ngừng hoạt động, giải thể, phá sản, bỏ địa chỉ kinh doanh, trong đó đã thu hồi đăng ký kinh doanh 18 doanh nghiệp và 05 chi nhánh. Có 52 doanh nghiệp khôi phục hoạt động trở lại (Cùng kỳ năm 2016 có 120 doanh nghiệp).

5. Lĩnh vực Văn hoá - Xã hội

- Văn hoá, thể thao, du lịch: Tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao phục vụ kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Tết Nguyên đán và kỷ niệm 110 năm ngày sinh Cố Tổng Bí thư Trường Chinh. Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức trọng thể Lễ đón nhận Bằng UNESCO ghi danh “Thực hành Tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Tổ chức tốt Lễ hội chợ Viềng đầu xuân và Lễ Khai ấn đền Trần. Tổng kết 15 năm phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Nam Định giai đoạn 2000-2015 và triển khai Kế hoạch thực hiện phong trào giai đoạn 2017-2020.

- Giáo dục đào tạo: Sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2016-2017. Tổ chức tốt kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2016-2017 tại Nam Định, đoàn Nam Định đứng trong tốp đầu toàn quốc về tỷ lệ thí sinh đạt giải (77/94 học sinh, đạt 81,9%) gồm 01 giải Nhất, 19 giải Nhì, 30 giải Ba, 27 giải Khuyến khích; có 05 học sinh được Bộ Giáo dục và Đào tạo chọn vào các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế. Tổ chức tốt các kỳ thi, hội thi cấp tỉnh và tham dự các cuộc thi cấp quốc gia. Chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi THPT quốc gia theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Y tế: Đảm bảo tốt công tác chăm sóc sức khoẻ, khám chữa bệnh cho nhân dân. Chủ động triển khai phòng chống dịch bệnh, không để xảy ra dịch bệnh lớn trên địa bàn. Xây dựng đề án chăm sóc người cao tuổi giai đoạn 2017-2020; Kế hoạch hành động truyền thông chuyển đổi hành vi về dân số và phát triển giai đoạn 2016-2020. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường.

- Lao động - Xã hội: Trong dịp Tết nguyên đán đã tổ chức thăm, tặng quà và động viên bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công với cách mạng, đối tượng chính sách xã hội, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang,... với tổng kinh phí trên 47,3 tỷ đồng. Giải quyết cho 8.959 đối tượng là người có công và thân nhân người có công được hưởng các chế độ chính sách theo quy định. Tổng hợp tình hình thực hiện tiền lương năm 2016 và tiền thưởng Tết của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 theo tiêu chí chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều Kết quả toàn tỉnh có 23.477 hộ nghèo (3,91%); Hộ cận nghèo 36.216 hộ (6,04%). Trong quý I đã giải quyết việc làm mới cho 6.800 lượt người đạt 21,2% kế hoạch và tăng 0,25% so với cùng kỳ; đào tạo nghề cho 6.350 người, đạt 20,3% kế hoạch. Triển khai các  Kế hoạch thực hiện trong lĩnh vực lao động xã hội.

- Khoa học công nghệ: Tổ chức nghiệm thu 05 nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2016; triển khai thực hiện 10 nhiệm vụ khoa học công nghệ đợt I năm 2017. Xét duyệt và tổ chức trao giải sáng kiến cấp tỉnh cho 87 sáng kiến đoạt giải. Xây dựng dự thảo đề án thành lập sàn giao dịch thiết bị và công nghệ trực tuyến, hỗ trợ khởi nghiệp; Kế hoạch khảo sát chất lượng rượu, xăng, dầu diezen trên địa bàn tỉnh. Triển khai kế hoạch thanh tra về việc chấp hành Luật Năng lượng nguyên tử đối với việc cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ.

- Phát thanh truyền hình: Tăng cường mở rộng liên kết, hợp tác với các Đài phát thanh, truyền hình của Trung ương và các địa phương phục vụ cho công tác tuyên truyền toàn diện các hoạt động kinh tế chính trị, văn hóa xã hội. Trong đó tập trung tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân; thông tin về thị trường, giá cả; đảm bảo an toàn giao thông; hướng dẫn chăm sóc lúa Xuân, phòng chống dịch bệnh; vệ sinh an toàn thực phẩm,...

- Bảo hiểm xã hội: Tổng thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp quý I đạt 420 tỷ đồng, đạt 15% kế hoạch; tổng số nợ BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp201 tỷ đồng. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 71,75% dân số.

6. Công tác nội vụ

- Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: Trong hệ thống hành chính nhà nước các cấp không chúc Tết, tặng quà Tết cho cấp trên dưới mọi hình thức; Không bắn pháo hoa trong dịp Tết, giành thời gian và kinh phí chăm lo Tết cho người nghèo, khó khăn, gia đình chính sách; Cán bộ, công chức, viên chức khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay sau những ngày nghỉ Tết, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp và nhu cầu giao dịch của nhân dân;...

- Tổ chức kỳ thi tuyển công chức của tỉnh vào ngày 18 và 19/02/2017, đảm bảo công bằng, minh bạch, công khai, đúng luật.

- Tổng hợp kết quả tự đánh giá, chấm điểm để xác định chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và của tỉnh năm 2016.

- Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2016 của Nam Định thuộc nhóm đạt điểm cao nhất trên cả nước và xếp hạng cao nhất trong 4 tỉnh tiểu vùng Nam đồng bằng sông Hồng[13].

- Hoàn thiện hồ sơ đề nghị thành lập thị trấn Ninh Cường, huyện Trực Ninh. Tổng hợp kết quả đánh giá xếp loại chính quyền cơ sở của 229 xã, phường, thị trấn năm 2016[14]. Phê duyệt đề án tinh giản biên chế của các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện (24 đơn vị).  

- Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016 và phát động phong trào thi đua năm 2017. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua” năm 2016 cho 10 tập thể; trình Thủ tướng Chính phủ xét, đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho nhân dân và cán bộ 03 huyện Trực Ninh, Giao Thủy, Xuân Trường.

- Tôn giáo: Tổ chức thăm, chúc Tết 165 tổ chức, chức sắc, chức việc các tôn giáo và gia đình có đạo tiêu biểu trong dịp Tết Nguyên đán. Quản lý các hoạt động Mùa Chay của đạo Công giáo. Xem xét giải quyết đơn xin cấp phép xây dựng công trình tôn giáo tại xã Nam Thanh, huyện Nam Trực; Đề nghị của Ban trị sự Phật giáo tỉnh thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc (Chùa Cau, xã Nam Hải, huyện Nam Trực).

7. Quốc phòng, An ninh, Nội chính

- Quốc phòng: Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống cháy nổ. Tổ chức Lễ giao nhận quân cho các đơn vị đầu mối đạt 100% chỉ tiêu (2.700 tân binh) đảm bảo an toàn, đúng luật. Xây dựng dự thảo đề án diễn tập Khu vực phòng thủ; đề án thực hiện Quy hoạch xây dựng thế trận Quân sự trong khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, thành phố giai đoạn 2017- 2020. Tổ chức Lễ ra quân huấn luyện, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; Hội nghị hiệp đồng, giao chỉ tiêu huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật năm 2017. 

- Biên phòng: Đảm bảo tốt vật chất hậu cần, kỹ thuật phục vụ cho công tác sẵn sàng chiến đấu, phòng chống giảm nhẹ thiên tai - tìm kiếm cứu nạn. Thường xuyên tuần tra quản lý bảo vệ biên giới vùng biển; đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa trên biển.  

- An ninh: Tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, kinh tế và trật tự xã hội đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lãnh đạo Đảng và Nhà nước về thăm và làm việc tại tỉnh. Chỉ đạo triển khai 9 công tác trọng tâm theo kế hoạch. Đã đấu tranh, triệt xoá nhiều điểm, tụ điểm ma tuý phức tạp, đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý; các loại tội phạm trộm, cướp giật tài sản[15]. Kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, các vụ mua bán, tàng trữ, vận chuyển và đốt pháo nổ.

- Thanh tra: Triển khai 56 cuộc thanh, kiểm tra hành chính và chuyên ngành theo kế hoạch; đã kết thúc 31 cuộc, phát hiện sai phạm với số tiền 614 triệu đồng và 4.996 m2  đất. Công tác tiếp dân được duy trì theo quy định, đã tiếp 860 lượt công dân, tăng 10,2% so với cùng kỳ (trong đó có 48 đoàn đông người); tiếp nhận và xử lý 319 đơn thư, giảm 38,5%. Nội dung khiếu nại tố cáo ở một số địa phương tập trung chủ yếu ở lĩnh vực đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đền bù giải phóng mặt bằng. Một số vụ việc cũ đã được các cấp, các ngành giải quyết nhưng công dân vẫn kiến nghị, khiếu nại. Đã giải quyết được 10/18 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền (đạt 55,5%).

- Tư pháp, thi hành án dân sự: Ban hành các Kế hoạch thực hiện trong năm 2017 thuộc lĩnh vực Tư pháp[16]. Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với chuyên đề “Pháp luật về tài sản, hợp đồng, giải quyết tranh chấp theo Bộ Luật dân sự năm 2015”. Thực hiện trợ giúp pháp lý 288 vụ việc cho các đối tượng có nhu cầu trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan thi hành án dân sự đã thụ lý mới 1.487 việc, tương ứng với số tiền là 59,7 tỷ đồng; Đã giải quyết xong 1.163 việc, tương ứng với số tiền là 11,2 tỷ đồng.

* Đánh giá chung:

Kinh tế - xã hội quý I của tỉnh tiếp tục ổn định và có bước phát triển so với cùng kỳ. Các cấp, các ngành đã tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và tích cực triển khai đồng bộ các nhiệm vụ năm 2017 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.

 - Tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Cố Tổng Bí thư Trường Chinh và Lễ đón nhận Bằng UNESCO ghi danh “Thực hành Tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chính phủ về việc tổ chức Tết nguyên đán Đinh Dậu và các Lễ hội đầm ấm, vui tươi, lành mạnh, an toàn.

- Sản xuất nông nghiệp và công nghiệp ổn định; tổng vốn đăng ký kinh doanh[17] và thu hút đầu tư nước ngoài[18] đạt kết quả khá. Chỉ số giá tiêu dùng được kiểm soát, không để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến; dịch vụ vận tải đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân tăng cao trong dịp Tết. Đảm bảo cấp điện ổn định cho sản xuất và kinh doanh.

- Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được tập trung chỉ đạo quyết liệt từ tỉnh tới các địa phương.

- Hoàn thành điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

- Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2016 của Nam Định thuộc nhóm đạt điểm cao nhất trên cả nước. Trong đó chỉ số tham gia của người dân ở cấp cơ sở và chỉ số công khai, minh bạch có số điểm tăng so với năm 2015.

- Một số công trình giao thông trọng điểm của tỉnh đã hoàn thành thủ tục đầu tư theo tiến độ: Dự án Xây dựng đường trục phát triển kết nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đã có Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ; Dự án Tỉnh lộ 489C (đoạn từ cầu Lạc Quần đến cầu Sao Cao) đã được khởi công xây dựng,...

- An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu, an toàn, đúng luật. Lực lượng công an, quân đội đã triển khai thực hiện phương án an ninh hiệu quả, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Lãnh đạo Đảng và Nhà nước về thăm và làm việc tại tỉnh.

- Kỳ thi công chức được tổ chức công khai, minh bạch, đúng luật. Công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được triển khai tích cực, quyết liệt.

- Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển; ngành giáo dục duy trì được thành tích cao. Công tác an sinh xã hội được thực hiện tốt, đảm bảo giải quyết kịp thời, đầy đủ chính sách cho các đối tượng theo quy định.

Tuy nhiên cũng còn một số khó khăn, tồn tại

- Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2016 của tỉnh đứng thứ 30/63 tỉnh, thành phố trong cả nước (giảm 13 bậc so với năm 2015); có 04 chỉ tiêu giảm điểm (Tiếp cận đất đai giảm 0,57 điểm, chi phí thời gian giảm 0,31 điểm, đào tạo lao động giảm 0,30 điểm, thiết chế pháp lý giảm 2,14 điểm).

- Tình hình trật tự an toàn giao thông tuy đã được đặc biệt quan tâm chỉ đạo, nhưng tình hình tai nạn giao thông diễn biến phức tạp, 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương) tăng so với cùng kỳ.

- Một số công trình đầu tư cơ sở hạ tầng để phát triển kinh tế - xã hội vẫn còn chưa đảm bảo tiến độ như dự án xây dựng khu đô thị thị trấn trung tâm các huyện (Nam Trực, Vụ Bản…); dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu thương mại - du lịch - dịch vụ - khách sạn đô thị mới Hòa Vượng, khu đô thị Mỹ Trung, nút giao đường Võ Nguyên Giáp với Quốc lộ 10 của Công ty cổ phần tập đoàn Nam Cường,...

- Tại một số cơ quan, đơn vị, công tác cải cách thủ tục hành chính vẫn chưa đạt được kết quả như mục tiêu đã đề ra. Trình độ chuyên môn, đạo đức của một bộ phận cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu công việc, còn thiếu trách nhiệm, vẫn còn có hiện tượng nhũng nhiễu trong thực thi công vụ nhưng chưa bị xử lý.

- Các vi phạm về đất đai diễn biến còn phức tạp, trong đó có đặc biệt là tại hai huyện Nam Trực, Mỹ Lộc.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II                                

Các cấp, các ngành tiếp tục tập trung cao để hoàn thành các nội dung trong Chương trình công tác năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 09/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành theo tinh thần Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ. Chuẩn bị sơ kết 1 năm thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy và Kế hoạch thực hiện của Ủy ban nhân dân tỉnh.

1. Sản xuất Nông nghiệp, Tài nguyên và Môi trường

- Sản xuất nông nghiệp: Hướng dẫn các địa phương chăm sóc, bảo vệ lúa và cây màu vụ Xuân đúng kỹ thuật, phù hợp với diễn biến tình hình thời tiết; thường xuyên kiểm tra đồng ruộng; chủ động theo dõi, phòng trừ sâu bệnh kịp thời. Hoàn thiện Kế hoạch triển khai chuyển đổi linh hoạt đất trồng lúa và xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ vùng liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản hàng hóa theo chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh.

- Chăn nuôi: Tuyên truyền, hướng dẫn các trang trại xây dựng cơ sở chăn nuôi an toàn theo VietGAHP, phát triển chăn nuôi gắn với xử lý tốt chất thải, hạn chế ô nhiễm môi trường. Khuyến khích, tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung. Triển khai thực hiện có hiệu quả Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng. Chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tiêm phòng vụ Xuân theo kế hoạch, đặc biệt là tiêm phòng vắc xin bao vây chống dịch cúm gia cầm.

- Thuỷ sản: Tập trung chỉ đạo khai thác, đánh bắt cá vụ Nam. Làm tốt công tác sản xuất, cung ứng giống; hướng dẫn kỹ thuật, khung thời vụ tốt nhất để thả giống vụ nuôi Xuân - Hè. Chú trọng công tác phòng trừ dịch bệnh cho các đối tượng nuôi. Tăng cường quản lý tàu thuyền khai thác thủy sản, đăng ký, đăng kiểm, cấp đổi giấy phép cho các tàu cá. Triển khai Kế hoạch Tháng hành động bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

- Công tác quản lý đê điều, phòng chống lụt bão: Sơ kết thực hiện Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 25/6/2014 về xử lý vi phạm công trình đê điều, kinh doanh vật liệu ven sông. Các cấp, các ngành và địa phương triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 31/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2017.

- Xây dựng nông thôn mới (NTM): Quyết định công nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn NTM năm 2016. Hướng dẫn các huyện lập hồ sơ huyện đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 35/2016/TT-BNNPTNT ngày 26/12/2016  của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016-2020.

- Tài nguyên và Môi trường: Công bố Bộ thủ tục hành chính về tài nguyên nước, khoáng sản, khí tượng thủy văn; công khai Đề án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Nam Định sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tiếp tục hoàn thiện Đề án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp huyện. Đôn đốc các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền, đổi thửa. Tiếp tục tập trung xử lý nghiêm các vi phạm về đất đai theo tinh thần Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 17/7/2012 của Tỉnh ủy, kiên quyết không để phát sinh các vi phạm mới.

2. Công thương

- Sản xuất công nghiệp: Đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp trên toàn tỉnh, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng đã đề ra. Tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện để các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng, tiếp cận và nhanh chóng hoàn thành các thủ tục về đất đai và thủ tục đầu tư. Công khai Quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 04/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 để tạo điều kiện cho nâng cao hiệu quả xúc tiến và thu hút đầu tư; đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư lớn đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn.

- Thương mại: Phối hợp với Bộ Công thương tổ chức thực hiện 02 đề án thuộc chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 2017 và xây dựng đề án thương mại điện tử năm 2018. Đẩy mạnh xuất khẩu, tạo điều kiện lưu thông hàng hóa, tiêu thụ sản phẩm; tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường. Hỗ trợ các doanh nghiệp tham dự một số hội chợ thương mại. Kiểm soát, ổn định thị trường, kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ thương mại vi phạm các quy định của pháp luật.

3. Xây dựng, Đầu tư, Giao thông, Truyền thông, Điện lực

- Xây dựng: Tập trung hoàn thành lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện để  đảm bảo các tiêu chí huyện nông thôn mới. Tiếp tục triển khai các bước lập các quy hoạch quan trọng của tỉnh[19]. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Hướng dẫn các đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng thực hiện việc hợp chuẩn, hợp quy sản phẩm vật liệu xây dựng theo quy định. Đôn đốc Ủy ban nhân dân các huyện hoàn thành việc xóa bỏ lò gạch thủ công, lò đứng liên tục, lò vòng trên địa bàn toàn tỉnh.

- Đầu tư: Tổ chức lễ khởi công xây dựng Khu công nghiệp dệt may Rạng Đông. Hoàn thành rà soát, cho kéo dài thanh toán hoặc điều chuyển các nguồn vốn đầu tư công không giải ngân được trong kế hoạch năm 2016. Tiếp tục đôn đốc và có biện pháp giải quyết theo đúng quy định để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục, tiến độ thi công và giải ngân các công trình, dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công và vốn của nhà đầu tư như dự án Xây dựng đường trục phát triển kết nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình; Xây dựng khu trung tâm lễ hội thuộc khu di tích lịch sử - văn hóa thời Trần; Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu thương mại - du lịch - dịch vụ - khách sạn đô thị mới Hòa Vượng, Khu đô thị Mỹ Trung,... Khẩn trương hoàn tất thủ tục xây dựng KCN Mỹ Thuận.

Phấn đấu sớm hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng các công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật, giáo dục đào tạo,... trên địa bàn thành phố Nam Định: Chuẩn bị các điều kiện khởi công xây dựng tuyến đường trục trung tâm phía Nam thành phố Nam Định, trường tiểu học khu đô thị Hòa Vượng. Phê duyệt chủ trương đầu tư và đấu thầu tư vấn dự án Khu đô thị mới phía Nam thành phố. Triển khai xử lý nghiêm các vi phạm về lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gắn với xử lý lấn chiếm đất đai; duy trì 133 tuyến phố văn minh đô thị và hướng dẫn các phường, xã trên địa bàn thành phố Nam Định xây dựng tuyến phố văn minh đô thị mới.

- Giao thông vận tải: Tổ chức phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và vận chuyển hàng hóa, đảm bảo an toàn, hiệu quả. Thực hiện đồng bộ các biện pháp để phấn đấu giảm cả 3 tiêu chí an toàn giao thông (số vụ tai nạn, số người chết, số người bị thương). Kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp xe quá khổ, quá tải, vi phạm hành lang an toàn giao thông. Khảo sát thiết kế lập báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án Quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) sử dụng nguồn vốn ODA. Tiếp tục tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng để thi công các dự án đường 487, cầu Bến Mới, cầu Đống Cao,... Đôn đốc nhà thầu và đơn vị giám sát quản lý chất lượng và tiến độ các công trình giao thông trọng điểm.

- Thông tin truyền thông: Đảm bảo tốt thông tin liên lạc phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nhu cầu của nhân dân. Triển khai ứng dụng chữ ký số tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tổ chức Ngày sách Việt Nam tỉnh Nam Định lần thứ II năm 2017.

- Điện lực: Đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Tiếp tục triển khai các dự án đầu tư nâng cấp hệ thống điện trên địa bàn toàn tỉnh.

4. Tài chính, Ngân hàng

- Tài chính: Phấn đấu thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ kê khai và nộp thuế điện tử cho các doanh nghiệp. Kiểm soát chặt chẽ việc kê khai nộp thuế và tích cực thu hồi số thuế nợ đọng. Tăng cường quản lý chi ngân sách nhà nước theo hướng chặt chẽ, hiệu quả, tiết kiệm, đúng chế độ; đồng thời đảm bảo đầy đủ các khoản chi lương, chi cho các đối tượng chính sách, chi cho an sinh xã hội.

- Ngân hàng: Đẩy mạnh huy động các nguồn vốn, chủ động cân đối giữa nguồn vốn và sử dụng vốn để đảm bảo khả năng thanh khoản và thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng. Tiếp tục triển khai chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp và các chương trình, chính sách tín dụng trọng điểm theo đúng chỉ đạo của Chính phủ. Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 2524/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ. 

5. Lĩnh vực Văn hoá - Xã hội

- Giáo dục đào tạo: Xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ thi THPT quốc gia theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Triển khai công tác tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và các trường đào tạo nghề; tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2017-2018. Xây dựng Cơ chế hỗ trợ trường đạt chuẩn quốc gia, trường chuyên và các cơ sở giáo dục chất lượng cao của tỉnh; Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm tra, đánh giá, khảo sát chất lượng giáo dục, thi tuyển sinh đầu cấp; Đề án phát triển giáo dục Mầm non giai đoạn 2016-2020; Quy hoạch lại mạng lưới trường lớp học.

- Y tế: Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho nhân dân và Kế hoạch phòng chống dịch bệnh Xuân - Hè. Triển khai dự án Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế tỉnh giai đoạn 2016-2020. Đẩy mạnh truyền thông về giáo dục sức khỏe. Triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm.

- Lao động - Xã hội: Đảm bảo giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng là người có công và thân nhân người có công theo quy định. Triển khai các hoạt động tổ chức Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động; Tháng hành động vì trẻ em. Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Xây dựng Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh Nam Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Chuẩn bị các hoạt động tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ.

- Khoa học công nghệ: Nghiệm thu 05 nhiệm vụ khoa học và công nghệ đến hạn và xét duyệt thuyết minh 06 nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2017. Hướng dẫn các đơn vị thực hiện các dự án thuộc chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh giai đoạn 2016-2020. Hoàn thiện dự thảo đề án thành lập sàn giao dịch thiết bị và công nghệ trực tuyến, hỗ trợ khởi nghiệp và triển khai lập dự án sau khi đề án được phê duyệt.

- Văn hoá, thể thao, du lịch: Tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao, quảng bá du lịch chào mừng các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị, văn hoá xã hội của đất nước, của tỉnh. Triển khai thực hiện “Chương trình hành động quốc gia về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Thực hành Tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ của người Việt giai đoạn 2017-2020”. Hoàn thiện Quy định phân cấp, quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh Nam Định; Quy chế đặt, đổi tên và Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Nam Định. Khai trương mùa du lịch biển hè năm 2017.

- Phát thanh truyền hình: Chủ động thông tin kịp thời, khách quan về tình hình kinh tế - xã hội và những vấn đề nhân dân quan tâm, tạo sự đồng thuận trong xã hội; tiếp tục tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, tuyên truyền xây dựng nông thôn mới,... Hoàn thành đề án Nâng cao năng lực thông tin và truyền thông giai đoạn 2017-2025.

- Bảo hiểm xã hội: Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 14/3/2017 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2017-2020. Đôn đốc các đơn vị thu nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, hạn chế thấp nhất số đơn vị nộp chậm, nợ đọng. Đảm bảo giải quyết đúng chế độ chính sách và các quyền lợi chính đáng của người tham gia bảo hiểm.

6. Công tác nội vụ

- Xây dựng Đề án mở rộng địa giới hành chính thành phố Nam Định theo Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 09/6/2016 của Tỉnh ủy.

- Ban hành quyết định tuyển dụng công chức. Chuẩn bị tuyển dụng giáo viên cho năm học 2017-2018. Mở các lớp bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2016-2021.

- Chuẩn bị các nội dung phục vụ Kỳ họp thứ tư - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

- Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ. Tiếp tục hoàn thiện đề án thành lập Trung tâm xúc tiến đầu tư trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. Chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp các trường trung cấp chuyên nghiệp từ Sở Giáo dục và Đào tạo về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Trình Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thành lập trường Cao đẳng Y tế.

- Công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Quyết định về Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước về thực hiện công tác cải cách hành chính tỉnh; Chỉnh sửa, bổ sung Quyết định số 2591/QĐ-UBND về việc ban hành bộ chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.  

- Xây dựng Đề án hỗ trợ kinh phí cho đội ngũ công chức thực hiện công tác cải cách hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.

- Tôn giáo: Hướng dẫn, tạo điều kiện để Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2017-2022. Thực hiện công tác quản lý đối với các hoạt động trong dịp lễ Phật đản và kỳ An cư kiết hạ.

7. Quốc phòng, An ninh, Nội chính

- Quốc phòng: Duy trì nghiêm các chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định. Hoàn chỉnh Kế hoạch thực hiện Quy hoạch xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, thành phố giai đoạn 2017-2020. Phê duyệt kế hoạch xây dựng lực lượng dân quân tự vệ giai đoạn 2017-2021. Tổ chức hội nghị hiệp đồng và diễn tập phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn cấp xã, cụm xã. Tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập lực lượng vũ trang tỉnh và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

- Biên phòng: Tổ chức lực lượng tuần tra bảo vệ chủ quyền, giám sát hoạt động nghề cá trên biển và thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn. Tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho cơ quan Bộ chỉ huy và các đơn vị. Tiếp tục thực hiện kế hoạch đấu tranh với tội phạm ma túy, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa trên biển.

- An ninh: Tập trung thực hiện có hiệu quả 9 công tác trọng tâm theo kế hoạch đã đề ra. Thực hiện bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn. Tổng kết 10 năm thực hiện công tác quản lý giáo dục đối tượng của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Triển khai kế hoạch tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. 

- Thanh tra: Làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Các cấp, các ngành tập trung giải quyết tốt các vụ việc khiếu nại tố cáo nhất là các vụ tồn đọng kéo dài theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại công văn 132/UBND-VP8 ngày 21/4/2016. Tiếp tục triển khai thực hiện các cuộc thanh tra theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

- Tư pháp, thi hành án dân sự: Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cấp, các ngành trong việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. Tổ chức khảo sát và trợ giúp pháp lý cho các đối tượng có nhu cầu trên địa bàn các huyện Nghĩa Hưng, Xuân Trường, Giao Thủy. Các sở, ban, ngành tiếp tục rà soát thủ tục hành chính theo ngành, lĩnh vực trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung. Tập trung thực hiện thi hành các án dân sự còn tồn đọng, đặc biệt những vụ việc có giá trị thi hành lớn, tồn đọng kéo dài.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm túc và báo cáo kết quả về UBND tỉnh./.[1] Do các địa phương tiếp tục triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới, một số diện tích đất lúa chuyển đổi mục đích sử dụng sang làm đường giao thông nội đồng, đào đắp kênh mương dẫn nước tưới tiêu, xây dựng các công trình phúc lợi,...

[2] Đến nay, đã tiêm phòng dịch tả, tụ huyết trùng cho đàn lợn đạt 81,7% KH; tiêm phòng dịch lở mồm long móng cho đàn trâu, bò đạt 68,3% KH.

[3] Trong đó giống mặn lợ là 30 triệu giống, giống nước ngọt là 100 triệu giống.

[4] Trong quý I đã cấp 2.029 giấy chứng nhận QSDĐ nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa. Luỹ kế đến nay đã lập được 315.036 hồ sơ (trong đó đã thẩm định được 239.533 hồ sơ), ký 220.071 quyết định cấp giấy chứng nhận QSDĐ nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa. Kế hoạch năm 2017 các huyện, thành phố cấp 129.500 giấy chứng nhận QSDĐ nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa.

[5] Thịt lợn đông lạnh tăng 7,2%; bánh kẹo các loại tăng 9%; sợi các loại tăng 8,9%; vải các loại tăng 9,3%; quần áo may sẵn tăng 8,9%; thuốc viên các loại tăng 4,4%;... Một số sản  phẩm  như muối biển, gạch nung, máy trộn bê tông,... giảm so cùng kỳ năm trước.

[6] Đã kiểm tra 594 lượt vụ, xử lý 399 vụ vi phạm, phạt hành chính và giá trị hàng hóa thu giữ  gần 1.506 triệu đồng.

[7] Toàn bộ 09 huyện đã có thông báo cho phép lập quy hoạch vùng huyện. Đến nay có 04 huyện Xuân Trường, Giao Thủy, Nghĩa Hưng, Trực Ninh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nhiệm vụ và dự toán Quy hoạch.

[8] Cùng kỳ năm 2016 đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới và điều chỉnh tăng vốn cho 17 dự án với tổng số vốn đăng ký là 179 tỷ đồng và 26,1 triệu USD.

[9] Còn nguồn vốn Chương trình MTQG Nông thôn mới chưa phân bổ chi tiết 61,0 tỷ đồng và vốn hỗ trợ theo mục tiêu từ ngân sách Trung ương Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa có quyết định giao đợt 2 là 26,845 tỷ đồng.

[10] Các dự án: Khu tái định cư Đông Đông Mạc, Tây Đông Mạc; hồ Lộc Vượng; Đường Trần Thánh Tông; Đường Trần Bích San; Khu đô thị Mỹ Trung giai đoạn 2; Khu đô thị Thống Nhất giai đoạn 3,... Các công trình: Đường nối từ Quốc lộ 10 vào Đầm Bét, Đầm Đọ và đường Nguyễn Công Trứ kéo dài; Đường gom QL10; Xây dựng khu tái định cư Phúc Trọng, Bãi Viên (giai đoạn 3),...

[11] Số liệu do Uỷ ban an toàn giao thông tỉnh cung cấp (tính đến 15/3/2017).

[12] Cùng kỳ năm 2016 có số dư nguồn vốn huy động so với đầu năm tăng 7%, nợ xấu chiếm tỷ lệ 0,4%.

[13]  Chỉ số PAPI năm 2016 của tỉnh là 37,76 điểm, đứng thứ 12 trong 16 tỉnh đạt điểm cao nhất trên cả nước.

[14] Xếp loại chính quyền cơ sở năm 2016 của 229 xã, phường, thị trấn: vững mạnh 79,5%; khá 14,9%; trung bình 5,2%; yếu 0,4%.

[15] Phát hiện, bắt giữ 429 vụ, 451 đối tượng tàng trữ, mua bán, vận chuyển và sử dụng trái phép chất ma túy, thu 33 bánh, 63,8 gam hêrôin, 45,392 kg ma túy đá, 1.000 viên ma túy tổng hợp,... Điển hình: Phòng PC 47 phá liên tiếp 03 chuyên án mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép ma túy, bắt 4 đối tượng, thu 33 bánh hê rô in, 45 kg ma túy tổng hợp, số lượng ma túy đá thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trên cả nước. Điều tra làm rõ 97/131 vụ phạm pháp hình sự. Bắt, vận động đầu thú 69 đối tượng truy nã, bắt 200 vụ đánh bạc,... Điển hình: Công an thành phố Nam Định đấu tranh chuyên án bắt 03 đối tượng, làm rõ 06 vụ cướp tài sản trên địa bàn huyện Vụ Bản, Ý Yên, thành phố Nam Định với thủ đoạn dùng bình xịt hơi cay tấn công để cướp tài sản, thu giữ 5 xe máy.

[16] Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2017; Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017; Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2017.

[17] Tăng 123% so với cùng kỳ (1.104 /495 tỷ đồng).

[18] Tăng 188% so với cùng kỳ (75,2 /26,1 triệu USD).

[19] Quy hoạch đô thị mới thuộc địa phận 4 xã Yên Bằng, Yên Quang, Yên Hồng, Yên Tiến huyện Ý Yên đến năm 2025; Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 bảo tồn và phát huy giá trị khu vực di tích lịch sử - văn hóa Phủ Dầy, Vụ Bản; Quy hoạch phân khu hai bên đường dẫn cầu Tân Phong; Quy hoạch chung xây dựng đô thị Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng.