image banner
Mời họp

Thông báo kết quả thi vòng 2 và nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển công chức cấp xã huyện Giao Thủy năm 2021
Lượt xem: 273

Đơn Phúc Khảo_0001.pdf

Danh sách kèm theo TB 300 UBND.pdf

TB 300 UBND.pdf