image banner
Mời họp

image advertisementVăn phòng điều phối Nông thôn mới huyện đánh giá tiến độ thực hiện xã nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu năm 2022.
Lượt xem: 372
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Cao Thành Nam – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện vui mừng thông báo ngày 22/11/2022 UBND tỉnh đã có Quyết định công nhận xã Giao Phong đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đây là đơn vị đầu tiên trong tỉnh đạt bộ tiêu chí chuẩn theo quy định, và là xã đầu tiên toàn quốc đạt tiêu chí nổi trội về giáo dục. Từ kết quả đạt được tại xã Giao Phong, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đề nghị các địa phương tập trung cao xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022.

     Văn phòng điều phối Nông thôn mới huyện vừa tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu năm 2022. Đồng chí Cao Thành Nam – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Chánh Văn phòng điều phối Nông thôn mới huyện chủ trì hội nghị.

anh tin bai

Đồng chí Cao Thành Nam – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại HN

      Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Cao Thành Nam – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện vui mừng thông báo, mới đây UBND tỉnh đã có Quyết định công nhận xã Giao Phong đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đây là đơn vị đầu tiên trong tỉnh đạt bộ tiêu chí chuẩn theo quy định, và là xã đầu tiên toàn quốc đạt tiêu chí nổi trội về giáo dục. Từ kết quả đạt được tại xã Giao Phong, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đề nghị các địa phương tập trung cao xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. Theo đó, năm 2022 có 5 xã đăng ký xây dựng xã nông thôn mới nâng cao gồm: Giao Hương, Giao Long, Giao Yến, Hồng Thuận và Giao Nhân. Nhìn chung các địa phương đã vào cuộc mạnh mẽ và đạt được kết quả quan trọng. Tuy vậy, qua rà soát vẫn còn một số tiêu chí chưa đạt theo quy định. Cụ thể như tiêu chí về giáo dục tại xã Giao Hương, Giao Long, Giao Yến đã hết hạn trường chuẩn Quốc gia mức độ 1; chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn, chưa có trường học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2. Theo tiêu chí các trường đều thiếu các phòng học, phòng chức năng. Các tiêu chí về lao động qua đào tạo hoặc lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ hiện các xã đều chưa đạt yêu cầu. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế mới chỉ có xã Giao Nhân đạt 96,49%, các xã còn lại đều chưa đạt tiêu chí đề ra. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính được quan tâm, song tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4 còn đạt thấp so với tiêu chí đặt ra. Công tác bảo vệ môi trường cả 5/5 xã đều chưa đạt yêu cầu do tỷ lệ gia đình thực hiện phân loại rác thải rắn tại nguồn, diện tích đất công cộng trồng cây xanh còn thấp.

anh tin bai

Đồng chí Trần Quang Hưng - Trưởng Phòng NN&PTNT, Phó chánh Văn phòng ĐP NTM huyện báo cáo kết quả thực hiện

      Đối với 11 xã, thị trấn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 đều đang nỗ lực phấn đấu, riêng 2 thị trấn sẽ thực hiện hướng dẫn mới xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Căn cứ bộ tiêu chí quy định, các địa phương một số tiêu chí chưa đạt yêu cầu. Trong đó tiêu chí giáo dục còn gặp nhiều khó khăn do chưa đạt hoặc hết hạn chuẩn quốc gia mức độ 2. Các tiêu chí về môi trường, y tế, lao động qua đào tạo, hành chính công đều khó khăn nhất định, cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa trong thời gian tới. Riêng tiêu chí số 9 về Quốc phòng - An ninh có 5/11 xã đăng ký nông thôn mới kiểu mẫu có công dân cư trú trên địa bàn phạm tội từ nghiêm trọng trở lên. Một yêu cầu bắt buộc đối với xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu phải đạt ít nhất một tiêu chí nổi trội.

anh tin bai

Lãnh đạo Đảng ủy xã Giao Lạc ý kiến tham luận về những khó khăn đặt ra hiện nay 

      Sau khi nghe ý kiến của các cơ quan chuyên môn và các địa phương đăng ký xã NTM nâng cao và kiểu mẫu năm 2022 với những thuận lợi, khó khăn đặt ra, đồng chí Cao Thành Nam – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đề nghị cơ quan thường trực Văn phòng điều phối NTM huyện hướng dẫn, phân tốp các địa phương có tiến độ, kết quả thực hiện tốt để xây dựng với những bước đi thận trọng, vững chắc, tránh thực hiện chạy theo thành tích. Theo đó, Giao Hương được lựa chọn xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, các xã Giao Thịnh, Giao Hải, Giao An, Giao Lạc phấn đấu xây dựng xã NTM kiểu mẫu năm 2022, các địa phương còn lại tiếp tục phấn đấu. Đồng chí đề nghị các ngành, cơ quan chuyên môn có giải pháp tháo gỡ khó khăn đối với các địa phương khi thực hiện, có hướng phấn đấu trong thời gian tới./.

Hải Yến

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy