image banner
Mời họp

image advertisementUBND huyện triển khai kế hoạch luyện tập, diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2024.
Lượt xem: 199
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Ngát - Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Phòng Nông nghiệp PTNT, Công an huyện, Đồn Biên phòng Ba Lạt, Trung tâm Y tế, Hạt quản lý đê, Phòng Tài chính Kế hoạch, Trung tâm VH-TT&TT, BCH PCTT &TKCN xã Giao An, các phòng ban có liên quan theo chức năng nhiệm vụ chủ động phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập, đồng thời chịu trách nhiệm chỉ đạo hướng dẫn thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ trong luyện tập và diễn tập theo chuyên ngành, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện. Thông qua diễn tập nhằm tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân chủ động đối phó với các tình huống bão xảy ra, hạn chế thiệt hại do thiên tai, bão lũ.

 

anh tin bai

Đồng chí Trần Thị Ngát - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

UBND huyện vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch luyện tập, diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024. Đồng chí Trần Thị Ngát - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, UBND huyện đã có Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức luyện tập diễn tập Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024. Thực hiện Kế hoạch số 85 của UBND huyện về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện xây dựng kế hoạch cụ thể với mục đích tiếp tục quán triệt, thực hiện Luật Phòng chống thiên tai, Nghị định số 66 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng chống thiên tai và Luật đê điều. Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức chỉ huy điều hành của cấp ủy, BCH PCTT & TKCN các cấp. Vai trò tham mưu của các cơ quan, ban ngành, công tác phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng. Kiểm tra đánh giá kết quả công tác tham mưu, xây dựng kế hoạch, chỉ huy điều hành, khả năng huy động các nguồn lực theo phương châm 4 tại chỗ.

anh tin bai

Phòng Nông nghiệp PTNT trình bày kế hoạch luyện tập, diễn tập PCTT&TKCN năm 2024

Thông qua diễn tập nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân chủ động phòng tránh, làm tốt công tác chuẩn bị, sẵn sàng ứng phó với các loại hình thiên tai. Yêu cầu xây dựng kế hoạch, tình huống diễn tập cụ thể, sát với thực tế yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương; chỉ huy, chỉ đạo, tổ chức hiệp đồng chặt chẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối. Nội dung diễn tập gồm: Diễn tập vận hành cơ chế do Ban Chỉ huy PCTT&TKCN xã Giao An triển khai các biện pháp phòng chống bão và tìm kiếm cứu nạn, diễn tập thực binh với tình huống sơ tán, di dời dân ứng phó với bão mạnh, siêu bão. Thời gian luyện tập, diễn tập trong 02 ngày 22 và 23/5/2024. Địa điểm diễn tập vận hành cơ chế tại hội trường UBND xã Giao An, diễn tập thực binh tại khu vực đê bao Điện Biên xã Giao An.

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

Lãnh đạo BCH Quân sự huyện, Hạt Quản lý đê, xã Giao An phát biểu tại hội nghị

Để diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024 diễn ra theo đúng kế hoạch, sau khi nghe ý kiến đóng góp của các ngành, đơn vị LLVT, xã Giao An về phương án tổ chức diễn tập, đồng chí Trần Thị Ngát - Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Phòng Nông nghiệp PTNT, Công an huyện, Đồn Biên phòng Ba Lạt, Trung tâm Y tế, Hạt quản lý đê, Phòng Tài chính kế hoạch, Trung tâm VH-TT&TT, BCH PCTT &TKCN xã Giao An, các phòng ban có liên quan theo chức năng nhiệm vụ chủ động phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập, đồng thời chịu trách nhiệm chỉ đạo hướng dẫn thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ trong luyện tập và diễn tập theo chuyên ngành đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện. Thông qua diễn tập nhằm tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân chủ động đối phó với các tình huống bão xảy ra, hạn chế thiệt hại do thiên tai, bão lũ./.

Hải Yến

Trung tâm VH-TT&TT Giao Thủy