image banner
Mời họp

image advertisementThẩm định các tiêu chí xóm nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 tại xã Giao Nhân.
Lượt xem: 205
         Nhằm từng bước thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân các khu dân cư. Cấp ủy, chính quyền xã Giao Nhân đã tập trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn theo tiêu chí chuẩn. Với quan điểm dân biết, dân làm và dân hưởng lợi, nhân dân các xóm Duyên Sinh, Duyên Hoà, Duyên Hồng, Duyên Hải và Duyên Trường xã Giao Nhân đoàn kết, nhất trí chung tay xây dựng xóm nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023. Đến nay 5 xóm đã hoàn thành 8/8 tiêu chí NTM kiểu mẫu.

         Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện do đồng chí Trần Quang Hưng - Trưởng phòng NN&PTNT, Phó Chánh Văn phòng điều phối NTM huyện làm trưởng đoàn, cùng các ngành liên quan vừa thẩm định các tiêu chí xóm nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 tại xã Giao Nhân.

anh tin bai

Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện thẩm định các tiêu chí xóm NTM kiểu mẫu tại xã Giao Nhân

         Nhằm từng bước thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân các khu dân cư. Cấp ủy, chính quyền xã Giao Nhân đã tập trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn theo tiêu chí chuẩn. Với quan điểm dân biết, dân làm và dân hưởng lợi, nhân dân các xóm Duyên Sinh, Duyên Hoà, Duyên Hồng, Duyên Hải và Duyên Trường xã Giao Nhân đoàn kết, nhất trí chung tay xây dựng xóm nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023.

anh tin bai

Đồng chí Đặng Xuân Nghị - Chủ tịch UBND xã Giao Nhân phát biểu

         Là xã thuần nông, nhân dân các xóm cần cù chịu khó, tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, lựa chọn giống lúa có năng suất, chất lượng cao vào gieo cấy, quy hoạch các cánh đồng 3 cùng thuận lợi thâm canh. Ngoài sản xuất nông nghiệp, nhân dân 5 xóm đã mạnh dạn đầu tư kinh phí mở rộng ngành nghề kinh doanh dịch vụ, nâng cao thu nhập cho gia đình, đến nay thu nhập bình quân đầu người của 5 xóm đều đạt trên 80 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều các xóm dưới 1%. Đời sống nhân dân được nâng lên, khi cấp ủy, xóm đội phát động phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, các xóm đã huy động sự đóng góp của nhân dân, tranh thủ nguồn ủng hộ từ các nhà hảo tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cơ sở.

anh tin bai

Hệ thống đường giao thông xóm Duyên Trường bê tông hóa sạch sẽ

         Đến nay 100% đường dong, ngõ xóm và đường liên xóm được cứng hóa, từ 85% đường trục chính nội đồng được cứng hóa, đáp ứng nhu cầu sản xuất cũng như vận chuyển hàng hóa, đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp. Cùng với đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống đường giao thông nông thôn, trên các trục đường dong xóm nhân dân lắp đặt hệ thống điện thắp sáng, trồng các tuyến đường hoa, cây xanh. Các xóm duy trì thường xuyên hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải tập trung của xã theo quy định. Các hộ gia đình đã phân loại rác thải sinh hoạt bằng 2 thùng rác riêng biệt, đối với các gia đình có vườn, xây dựng bể xử lý rác hữu cơ làm phân bón cho cây trồng. Hàng tháng, hưởng ứng ngày chủ nhật xanh, sạch, đẹp các hộ dân trong xóm tham gia quét dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm. Do đó, không còn hiện tượng nhân dân xả rác thải, nước thải sinh hoạt ra nơi công cộng, 96% trở lên số hộ dân xóm Duyên Sinh, Duyên Hoà, Duyên Hồng, Duyên Hải và Duyên Trường sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ nhà máy nước sạch tập trung. Sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế được quan tâm, 100% trẻ em được đến trường đúng độ tuổi, nhân dân trong xóm được quản lý theo dõi sức khỏe đạt 96%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế cả 5 xóm đạt trên 95%.

anh tin bai

Nhà văn hóa xóm Duyên Hải đầu tư xây dựng khang trang, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt nhân dân

anh tin bai

Hệ thống Camera an ninh lắp đặt, đảm bảo an ninh trật tự khu dân cư

         Nhà văn hóa các xóm được đầu tư xây dựng khang trang, mua sắm trang thiết bị luyện tập thể dục thể thao ngoài trời, các câu lạc bộ thể dục thể thao, dưỡng sinh, dân vũ được duy trì thường xuyên, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Đến nay cả 5 xóm được UBND huyện công nhận xóm văn hóa 3 năm liền từ 2021 đến 2023. Tỷ lệ hộ gia đình đạt văn hóa từ 95% trở lên. Nhân dân 5 xóm đoàn kết, chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy ước xóm, không có trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. Tại nhà văn hóa các xóm lắp đặt hệ thống camera an ninh quan sát, theo dõi các điểm quan trọng, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn khu dân cư. Nhân dân rất phấn khởi, hài lòng về kết quả xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

anh tin bai

Đồng chí Trần Quang Hưng - Trưởng phòng NN&PTNT, Phó Chánh Văn phòng điều phối NTM huyện phát biểu kết luận

         Qua thẩm định hồ sơ chứng minh và kiểm tra thực địa tại xóm Duyên Sinh, Duyên Hoà, Duyên Hồng, Duyên Hải và Duyên Trường xã Giao Nhân, đồng chí Trần Quang Hưng - Trưởng phòng NN&PTNT, Phó Chánh Văn phòng điều phối NTM huyện đã ghi nhận, đánh giá cao sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự vào cuộc quyết liệt của cán bộ và nhân dân các xóm. Đến nay 5 xóm đã hoàn thành 8/8 tiêu chí NTM kiểu mẫu. Để duy trì và nâng cao hơn nữa các tiêu chí, đồng chí đề nghị tới đây các xóm tiếp tục rà soát đường nội đồng bê tông hóa đường còn lại, phục vụ bà con nhân dân sản xuất nông nghiệp thuận lợi. Thường xuyên thu gom rác thải tại các đường dom xóm, trên các dòng sông, phân loại rác thải tại nguồn, trồng thêm các tuyến đường hoa, cây xanh, duy trì và giữ vững tỷ lệ người dân tham gia BHYT. Các ngành chuyên môn hướng dẫn địa phương hoàn thiện hồ sơ chứng minh gửi về huyện trước ngày 20/5, để sớm được UBND huyện ra quyết định công nhận xóm Duyên Sinh, Duyên Hoà, Duyên Hồng, Duyên Hải và Duyên Trường đạt xóm NTM kiểu mẫu năm 2023./.

Trần Lý

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy