image banner
Mời họp

image advertisement

Huyện Giao Thủy đánh giá tiến độ triển khai xây dựng các khu dân cư tập trung; tiến độ thu tiền sử dụng đất; điều chỉnh bổ sung các công trình đầu tư công trung hạn; điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị trên địa bàn.
Lượt xem: 356
       Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Doãn Quang Hùng - Chủ tịch UBND huyện đề nghị các phòng, ban chuyên môn tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng 4 Khu dân cư tập trung tại xã Giao Tân, Giao Thịnh, Giao Hà, Giao Châu. Đồng thời hoàn thiện hồ sơ triển khai đấu giá đất Khu dân cư xã Giao Tiến, Hoành Sơn, hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách theo chỉ tiêu tỉnh giao.

          UBND huyện tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ triển khai xây dựng các khu dân cư tập trung; tiến độ thu tiền sử dụng đất; điều chỉnh bổ sung các công trình đầu tư công trung hạn; điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị trên địa bàn huyện. Đồng chí Doãn Quang Hùng - Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

anh tin bai

Hội nghị đánh giá tiến độ triển khai xây dựng các khu dân cư tập trung, tiến độ thu tiền sử dụng đất

  Năm 2023 huyện Giao Thủy được giao dự toán thu tiền sử dụng đất 450 tỷ đồng, trong đó thu từ đất kế hoạch 50 tỷ đồng, thu từ đất khu dân cư 400 tỷ đồng. Đến ngày 28/9/2023, tổng thu tiền sử dụng đất gần 156 tỷ đồng, đạt 34,6% dự toán giao. Dự kiến đến hết năm 2023, tổng số tiền thu trên địa bàn huyện hơn 294 tỷ đồng. Đối với tiến độ thực hiện các dự án khu dân cư tập trung trên địa bàn huyện, tháng 9/2023 đã khởi công xây dựng Khu dân cư tập trung xã Giao Tiến, Công ty Cổ phần xây dựng Nam Việt JSC đang thi công các hạng mục theo thiết kế, dự kiến đầu tháng 11/2023 tổ chức bán đấu giá với 369 lô, giá khởi điểm gần 640 tỷ đồng. Giai đoạn 1 sẽ tổ chức đấu giá 189 lô vào đầu tháng 11/2023, giá khởi điểm dự kiến gần 400 tỷ đồng. Giai đoạn 2 có 180 lô, giá khởi điểm 239 tỷ đồng. Đối với Khu dân cư tập trung xã Hoành Sơn đã khởi công vào đầu tháng 8/2023, hiện Công ty Cổ phần xây dựng Giao Thủy đang san lấp mặt bằng, xây dựng hệ thống thoát nước, đường giao thông cùng các hạng mục theo thiết kế kỹ thuật, dự kiến đầu tháng 11/2023 tổ chức bán đấu giá giai đoạn 1 sẽ tổ chức bán đấu giá 115 lô, giá khởi điểm 198 tỷ đồng. Cùng với triển khai xây dựng Khu dân cư tập trung xã Giao Tiến, Hoành Sơn, dự kiến từ nay đến cuối năm 2023 huyện Giao Thủy khởi công xây dựng thêm 4 Khu dân cư tập trung tại xã Giao Tân, Giao Thịnh, Giao Hà và Giao Châu.

Cũng tại hội nghị, các ngành liên quan đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến về điều chỉnh bổ sung các công trình đầu tư công trung hạn; điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị trên địa bàn huyện theo kế hoạch sắp xếp sáp nhập các đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 và lộ trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu của huyện.

anh tin bai

Đồng chí Doãn Quang Hùng - Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Doãn Quang Hùng - Chủ tịch UBND huyện đề nghị các phòng, ban chuyên môn tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng 4 Khu dân cư tập trung tại xã Giao Tân, Giao Thịnh, Giao Hà, Giao Châu. Đồng thời hoàn thiện hồ sơ triển khai đấu giá đất Khu dân cư xã Giao Tiến, Hoành Sơn, hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách theo chỉ tiêu tỉnh giao. Cùng với đó, rà soát, điều chỉnh bổ sung các công trình đầu tư công trung hạn; điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện thời gian tới./.

 Trần Lý

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy