image banner
Mời họp

image advertisement

Huyện Giao Thủy đánh giá tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án đang triển khai.
Lượt xem: 399
       Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Doãn Quang Hùng - Chủ tịch UBND huyện đề nghị các xã tăng cường công tác tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân biết và thực hiện đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng trong công tác giải phóng mặt bằng. Đồng thời phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường tập trung rà soát diện tích đất của các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện giải phóng mặt bằng, lập phương án bồi thường hỗ trợ đảm bảo chính xác cho người dân. Đối với các hộ thuộc diện tái định cư Dự án xây dựng tuyến đường 484 phải thực hiện xong trong năm 2023.

         UBND huyện tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án đang triển khai trên địa bàn. Đồng chí Doãn Quang Hùng - Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

anh tin bai

Đồng chí Doãn Quang Hùng - Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị đánh giá tiến độ GPMB các Dự án

         Thời gian qua, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chuyên môn, các xã, thị trấn có liên quan tập trung thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ thi công các dự án. Dự án xây dựng tuyến đường 484 đoạn đi qua huyện Giao Thủy có chiều dài 2,59 km, diện tích dự án chiếm dụng 24,48 ha thuộc địa phận 3 xã Giao Thịnh, Giao Phong, Giao Yến. Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư huyện đã thực hiện giải phóng mặt bằng xong 100% diện tích đất nông nghiệp và tạm giao diện tích đất nông nghiệp cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh với tổng số tiền bồi thường hỗ trợ hơn 38 tỷ đồng. Đối với đất thổ cư, có 79 hộ thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng, diện tích khoảng trên 30 ngàn m2 , dự kiến có 44 hộ thuộc diện tái định cư, đối với các vị trí tái định cư phân tán đang chờ Quyết định của UBND tỉnh giao UBND huyện làm chủ đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật tại các vị trí tái định cư phân tán.

anh tin bai

Đồng chí Trần Thị Ngát - Trưởng phòng TN&MT báo cáo tiến độ GPMB các Dự án

         Dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Giao Thiện, diện tích chiếm dụng 50 ha, Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư huyện đã phối hợp với UBND xã Giao Thiện lập dự thảo phương án chi tiết giải phóng mặt bằng đối với diện tích giao ổn định của 746 hộ dân là hơn 367 ngàn m2 , số tiền dự kiến trên 79 tỷ đồng. Đối với trích đo địa chính, đã chuyển hồ sơ ký kiến điền về Trung tâm Công nghệ địa chính để hoàn thiện hồ sơ đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định trích đo.

         Dự án Đường dây và Trạm biến áp 110 KV Giao Thanh tại xóm 3 xã Giao Lạc, đường dây đi qua 8 xã Giao Tân, Giao Thịnh, Giao Phong, Giao Yến, Giao Châu, Giao Hải, Giao Xuân, Giao Lạc. Đã phê duyệt xong phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tổ chức chi trả xong đối với 7/7 hộ, số tiền bồi thường, hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng. Đối với tuyến đường dây đã ban hành Thông báo thu hồi đất đối với 114 hộ gia đình, cá nhân, đơn vị tư vấn đang hoàn thiện các hồ sơ để xác định giá cụ thể phục vụ công tác giải phóng mặt bằng. Hội đồng bồi thường và tái định cư huyện đã tiến hành lập dự thảo phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với 112 hộ đất nông nghiệp, diện tích giải phóng mặt bằng hơn 11 ngàn m2 , số tiền bồi thường hỗ trợ dự kiến gần 2,5 tỷ đồng.

         Dự án xây dựng nhà máy sản xuất công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ của Công ty Cổ phần Công nghệ Sotek tại xã Giao An, diện tích khoảng 9,5 ha gồm 9,13 ha đất chuyên trồng lúa nước giao ổn định của 93 hộ gia đình, các nhân, 0,37 ha đất giao thông, thủy lợi nội đồng do UBND xã Giao An quản lý. Đã viết được 52 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa của 54 thửa đất.

         Dự án xây dựng Nhà máy sản xuất hàng may mặc, túi xách và giầy dép xuất khẩu tại Giao Thanh. Hiện xã Giao Lạc đã lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho 38 hộ, tuy nhiên chưa dự thảo được quyết định cấp giấy chứng nhận sau dồn điền đổi thửa của cả xã do một số xóm số liệu giao ruộng không khớp với sơ đồ giao ruộng. Xã Giao Thanh đã hướng dẫn hồ sơ cho cán bộ địa chính xã.

anh tin bai

Đồng chí Doãn Quang Hùng - Chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị

         Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Doãn Quang Hùng - Chủ tịch UBND huyện đề nghị các xã tăng cường công tác tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân biết và thực hiện đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng trong công tác giải phóng mặt bằng. Đồng thời phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường tập trung rà soát diện tích đất của các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện giải phóng mặt bằng, lập phương án bồi thường hỗ trợ đảm bảo chính xác cho người dân. Đối với các hộ thuộc diện tái định cư Dự án xây dựng tuyến đường 484 phải thực hiện xong trong năm 2023, đến tháng 6/2024 các địa phương bàn giao xong toàn bộ bằng bằng cho đơn vị thi công. Do đó, các địa phương có Dự án đi qua cần tập trung cao độ công tác giải phóng mặt bằng, để Dự án triển khai theo kế hoạch đề ra, tạo điều kiện giao thương đi lại, cũng như phát triển kinh tế trên địa bàn huyện./.

Trần Lý

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy