image banner
Mời họp

image advertisement

Huyện Giao Thủy đánh giá tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án đang triển khai trên địa bàn.
Lượt xem: 226
Kết luận Hội nghị, đồng chí Doãn Quang Hùng - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị Ban Chỉ đạo các xã tăng cường công tác tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân biết và thực hiện đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng trong công tác giải phóng mặt bằng. Trưởng Công an các xã phối hợp với Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư huyện, UBND các xã rà soát số nhân khẩu của các hộ để làm căn cứ lập phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

         UBND huyện tổ chức Hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án đang triển khai trên địa bàn huyện. Đồng chí Doãn Quang Hùng - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.

anh tin bai

UBND huyện đánh giá tiến độ thực hiện công tác GPMB các dự án đang thi công trên địa bàn

         Để các dự án trên địa bàn huyện triển khai theo tiến độ đề ra, thời gian qua, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chuyên môn, các xã, thị trấn có liên quan tập trung thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ thi công các dự án. Dự án xây dựng tuyến đường 484 đoạn đi qua huyện Giao Thủy có chiều dài 2,59 km, diện tích dự án chiếm dụng 24,48 ha thuộc địa phận 3 xã Giao Thịnh, Giao Phong, Giao Yến. Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư huyện đã thực hiện giải phóng mặt bằng xong 100% diện tích đất nông nghiệp và tạm giao diện tích đất nông nghiệp cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh với tổng số tiền bồi thường hỗ trợ hơn 38 tỷ đồng. Đối với đất thổ cư, dự kiến có 83 hộ thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng, diện tích khoảng trên 23 ngàn m2 , dự kiến có 44 hộ thuộc diện tái định cư. Các xã đã tổ chức ký kiến điền xong, hoàn thiện hồ sơ đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định trích đo. Đối với các vị trí tái định cư phân tán đã có Quyết định bổ sung quy hoạch sử dụng đất của UBND tỉnh.

anh tin bai

Đồng chí Trần Thị Ngát - Trưởng phòng TN&MT báo cáo tiến độ GPMB

         Dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Giao Thiện, diện tích chiếm dụng 50 ha, Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư huyện đã phối hợp với UBND xã Giao Thiện lập dự thảo phương án chi tiết giải phóng mặt bằng đối với diện tích giao ổn định của 746 hộ dân là hơn 367 ngàn m2 , số tiền dự kiến trên 79 tỷ đồng. Đối với trích đo địa chính, đã ký kiến điền 6/6 xóm, 665/746 hộ đã ký xác nhận diện tích, số khẩu, còn 81 hộ chưa ký do đi làm ăn xa không có mặt tại địa phương, già yếu không lên được.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Xuân Mạnh - Chủ tịch UBND xã Giao Thiện phát biểu tại HN

        Dự án Đường dây và Trạm biến áp 110 KV Giao Thanh tại xóm 3 xã Giao Lạc, đường dây đi qua 8 xã Giao Tân, Giao Thịnh, Giao Phong, Giao Yến, Giao Châu, Giao Hải, Giao Xuân, Giao Lạc. Đã phê duyệt xong phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tổ chức chi trả xong đối với 7/7 hộ, số tiền bồi thường, hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng. Đối với tuyến đường dây đã nhận bàn giao trích đo giải phóng mặt bằng từ Ban Quản lý dự, đang tiến hành các quy trình, thủ tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Tham mưu cho UBND huyện ban hành Thông báo thu hồi đất đối với 114 hộ gia đình, cá nhân. Đơn vị tư vấn xác định giá đang hoàn thiện các hồ sơ để xác định giá cụ thể phục vụ công tác giải phóng mặt bằng. Hội đồng bồi thường và tái định cư huyện đã tiến hành lập dự thảo phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với 112 hộ đất nông nghiệp, diện tích giải phóng mặt bằng hơn 11 ngàn m2 , số tiền bồi thường hỗ trợ dự kiến gần 2,5 tỷ đồng.

         Dự án xây dựng nhà máy sản xuất công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ của Công ty Cổ phần Công nghệ Sotek tại xã Giao An, diện tích khoảng 9,5 ha, gồm 9,13 ha đất chuyên trồng lúa nước giao ổn định của 93 hộ gia đình, các nhân; 0,37 ha đất giao thông, thủy lợi nội đồng do UBND xã Giao An quản lý.

anh tin bai

Đồng chí Doãn Quang Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận HN

         Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Doãn Quang Hùng - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị Ban chỉ đạo các xã tăng cường công tác tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân biết và thực hiện đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng trong công tác giải phóng mặt bằng. Thường xuyên báo cáo những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình giải phóng mặt bằng về Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng huyện để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, đảm bảo tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn. Công an huyện tăng cường nắm bắt tình hình an ninh trật tự tại các địa phương đang có dự án giải phóng mặt bằng. Trưởng Công an các xã phối hợp với Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư huyện, UBND các xã rà soát số nhân khẩu của các hộ để làm căn cứ lập phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Các đồng chí Thường vụ Huyện ủy phụ trách cụm, Huyện ủy viên phụ trách xã tăng cường chỉ đạo, nắm tình hình cụ thể tại từng địa phương có dự án giải phóng mặt bằng, kịp thời báo cáo về Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng của huyện để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình giải phóng mặt bằng./.

Trần Lý

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy