image banner
Mời họp

Hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng hệ thống văn kiện bảo đảm tác chiến phòng thủ
Lượt xem: 117
UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng hệ thống văn kiện bảo đảm tác chiến phòng thủ các cơ quan ban, ngành, MTTQ, các tổ chức đoàn thể, địa phương. Đồng chí Doãn Quang Hùng - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị  
anh tin bai

Đồng chí Doãn Quang Hùng - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

Nhằm tiếp tục quán triệt, thực hiện và cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Kết luận số 64 ngày 30/10/2021 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 28 ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”; các Nghị quyết, Chỉ thị của TW, của tỉnh về xây dựng và hoạt động phòng thủ. Phát huy khả năng hiện có, tích lũy tiềm năng của địa phương từ thời bình, thực hiện quan điểm tự lực tự cường, tự bảo vệ địa phương mình khi có tình huống chiến tranh xảy ra, góp phần cùng nhân dân cả nước bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam XHCN.

anh tin bai

Thượng tá Tạ Văn Nhân - TVHU, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện trình bày kế hoạch xây dựng hệ thống văn kiện

Kết luận hội nghị, đồng chí Doãn Quang Hùng - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: các cơ quan ban, ngành, MTTQ, đoàn thể, địa phương quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, ý nghĩ tầm quan trọng của công tác xây dựng hệ thống văn kiện tác chiến phòng thủ. Xây dựng văn kiện đảm bảo đúng nguyên tắc, thời gian quy định, hướng dẫn sát với tình hình thực tế, chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

  

 

Hoàng Mai

Trung tâm VH - TT - TT Giao Thủy