image banner
Mời họp

image advertisement

Hội nghị giao ban khối Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện
Lượt xem: 223
Huyện ủy tổ chức hội nghị giao ban khối Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, đánh giá kết quả đạt được trong 7 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ thời gian tới . Đồng chí Nguyễn Thành Mạnh - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy chủ trì hội nghị
anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Thành Mạnh - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy chủ trì hội nghị 

    Trong 7 tháng đầu năm 2022, các cơ quan khối Đảng, Đoàn thể chính trị - xã hội của huyện đã triển khai thực hiện tốt chương trình công tác của ngành và các nhiệm vụ trọng tâm của huyện. Đã tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương khóa XIII tới cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đẩy mạnh tuyên truyền theo tinh thần Nghị quyết 09 của Tỉnh ủy. Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025. Tổ chức thực hiện toàn diện, có hiệu quả chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022 đã đề ra. Triển khai thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác dân vận

    Phát huy vai trò của MTTQ và quyền làm chủ của Nhân dân trong xây dựng chính quyền ở cơ sở, xây dựng và triển khai Hướng dẫn số 07, ngày 04/5/2022, hướng dẫn MTTQ các xã, thị trấn thực hiện các quy trình công tác bầu trưởng thôn (xóm), tổ trưởng tổ dân phố đảm bảo đúng theo quy định. Bên cạnh đó các đoàn thể chính trị xã hội hướng dẫn tổ chức các hoạt động định hướng sinh hoạt hè; tháng công nhân, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ; tích cực ra quân tổng vệ sinh môi trường, thực hiện có hiệu quả Đề án Xây dựng tuyến đường xanh - sạch - đẹp do phụ nữ tự quản; nhân rộng mô hình hội viên phụ nữ phân loại xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình góp phần làm cho môi trường đường làng ngõ xóm Xanh - Sạch - Đẹp; tư vấn, hỗ trợ nông dân ; phát động xây dựng quỹ ơn đáp nghĩa ...

     Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Mạnh - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy đánh giá cao kết quả các cơ quan khối Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện đã thực hiện trong thời gian qua. Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ động bám sát kế hoạch của cấp ủy, của ngành kịp thời tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đảm bảo theo đúng kế hoạch đã đề ra. Tập trung chỉ đạo chăm sóc lúa Mùa. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Bám sát diễn biến thời tiết, duy trì nghiêm túc chế độ thường trực phòng chống thiên tai, lụt bão năm 2022. Tiếp tục chỉ đạo, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn. Nâng cao chất lượng tiêu chí gắn với xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Tiếp tục giải tỏa những ki ốt tại khu du lịch Quất Lâm sau khi hết hạn thuê đất; đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các Dự án. Vận động cán bộ, đảng viên tham gia dự thi giải Búa liềm vàng năm 2022. Các tổ chức đoàn thể vận động hội viên tham gia BHYT…   

 

Hoàng Mai

Trung tâm VH - TT - TT Giao Thủy