image banner
Mời họp

image advertisement

Đồng chí Nguyễn Thành Mạnh - Phó Bí thư Thường trực huyện cùng Đoàn công tác làm việc tại xã Giao Lạc.
Lượt xem: 290
 Làm việc tại xã Giao Lạc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Thành Mạnh đề nghị Giao Lạc cần quan tâm công tác phát triển đảng viên mới. Tiếp tục tập trung nguồn lực xây dựng xã, xóm nông thôn mới kiểu mẫu. Với những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra liên quan đến lĩnh vực đất đai, địa phương cần chỉ đạo bộ phận chuyên môn rà soát lại tài liệu, hồ sơ và thực địa để tổng hợp, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật hiện hành. Quan tâm giữ ổn định an ninh trật tự trên địa bàn; chấp hành nghiêm chế độ thông tin báo cáo.

 

anh tin bai
 

Đồng chí Nguyễn Thành Mạnh - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy cùng 

 Đoàn công tác của Thường trực Huyện ủy làm việc tại xã Giao Lạc 

Thực hiện chương trình công tác năm 2022, Đoàn công tác của Thường trực Huyện ủy do đồng chí Nguyễn Thành Mạnh - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy đã làm việc tại xã Giao Lạc về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm cùng một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Thực hiện nhiệm vụ chính trị, 9 tháng đầu năm, Đảng ủy, UBND xã Giao Lạc đã bám sát sự chỉ đạo của cấp trên triển khai học tập, quán triệt các Nghị quyết, Quy định và Kết luận của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ đúng theo quy định, đảm bảo cơ cấu, số lượng, độ tuổi và trình độ; kế hoạch kiểm tra giám sát được Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy chủ động xây dựng. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, đã tiếp 4 lượt công dân và đang trong quá trình giải quyết. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân tập trung quan tâm, giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế và vận động tham gia các phong trào tại địa phương, đặc biệt là chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Đến nay, Giao Lạc đã được thẩm định, công nhận hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, 8/8 xóm đăng ký xây dựng xóm nông thôn mới kiểu mẫu. Cùng với chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân thực hiện đúng quy trình thâm canh lúa, rau màu; phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, các con nuôi thủy sản, Giao Lạc đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở sản xuất váy áo cưới, áo dài hoạt động. Từ đó đã có 250 cơ sở hoạt động trở lại ngay sau khi dịch bệnh Covid-19 được khống chế, tạo việc làm cho hơn 2000 lao động; các ngành nghề khác tiếp tục được duy trì đem lại thu nhập cho nhân dân trong xã. Trên lĩnh vực tài nguyên, môi trường, Giao Lạc đã lập và hoàn thiện hồ sơ trình UBND huyện ra quyết định giao đất và cấp giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021; hoàn thành quy hoạch chung xây dựng của xã đến năm 2030; triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường bộ ven biển và dự án dầy da Tuấn Việt. Công tác kiểm tra, xử lý các cá nhân, tổ chức vi phạm luật đất đai; việc thu gom và phân loại rác thải được quan tâm chỉ đạo chặt chẽ. Các biện pháp thu, đảm bảo chi cho các hoạt động chi thường xuyên được đôn đốc; công trình trường học và đường dong xóm, liên xóm được địa phương cải tạo, sữa chữa đáp ứng yêu cầu của đời sống nhân dân. Trong 9 tháng đầu năm 2022, Giao Lạc đã tập trung chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19, chăm sóc sức khỏe nhân dân, hàng chục nghìn mũi vắc xin phòng chống Covid-19 được tiêm cho người từ 5 tuổi trở lên. Những trường hợp khó khăn được quan tâm giúp đỡ, chi trả kịp thời trợ cấp cho các đối tượng, chính sách người có công kết hợp vận động các tầng lớp nhân dân tham gia BHYT; quốc phòng, an ninh giữ ổn định.

anh tin bai

Đồng chí Phạm Văn Hợp - Bí thư Đảng ủy xã Giao Lạc phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Phạm Văn Hợp  - Bí thư Đảng ủy xã Giao Lạc phát biểu đề xuất huyện và các ngành liên quan hỗ trợ, hướng dẫn một số vấn đề về quản lý Nhà nước đất đai như quản lý đất tôn giáo, diện tích xâm canh, thủ tục chuyển đổi nhà văn hóa trước đây mượn của nhà dân, tình trạng bỏ ruộng không cấy. Với diện tích bãi bồi ven biển cần có biện pháp kiểm tra, rà soát thời hạn sử dụng, thời hạn cho thuê tại các đầm tôm và việc quản lý tại vùng bãi bồi nuôi thả ngao vạng. Về lĩnh vực xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, huyện cần có chủ trương cụ thể để xã quyết tâm thực hiện chương trình xã nông thôn mới kiểu mẫu; tiếp tục hỗ trợ các xóm thực hiện xóm nông thôn mới kiểu mẫu; các thủ tục hỗ trợ xóm nông thôn mới cần đơn giản hóa.

Trên cơ sở ý kiến đề xuất của địa phương xã Giao Lạc cùng các ý kiến phát biểu của các đồng chí trong đoàn, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Thành Mạnh đề nghị Giao Lạc cần quan tâm công tác phát triển đảng viên mới, có Nghị quyết chuyên đề quyết tâm xây dựng khu dân cư tập trung. Về công tác chính trị cần nắm chức tư tưởng cán bộ, đảng viên, dư luận kịp thời ngăn chặn tình trạng xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, xây dựng mối liên hệ gắn kết với các tổ chức tôn giáo. Tiếp tục tập trung nguồn lực xây dựng xã, xóm nông thôn mới kiểu mẫu. Với những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra liên quan đến lĩnh vực đất đai, Giao Lạc cần chỉ đạo bộ phận chuyên môn hoàn thiện hồ sơ để huyện xét duyệt cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa; rà soát lại những diện tích cho thuê đất công ích, đất có mặt nước ven biển để kịp thời xử lý khi phát sinh vi phạm. Quan tâm giữ ổn định an ninh trật tự trên địa bàn; chấp hành nghiêm chế độ thông tin báo cáo./.

Cao Nhung

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy