image banner
Mời họp

image advertisement

Đồng chí Doãn Quang Hùng - Chủ tịch UBND huyện động viên, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Công an huyện làm nhiệm vụ trực Tết.
Lượt xem: 212
Với đặc thù công việc thường xuyên đảm bảo quân số 100% làm nhiệm vụ cả trước trong và sau Tết Nguyên đán, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị lực lượng Công an từ huyện đến cơ sở bám sát địa bàn, tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT, ATGT ở mọi thời điểm, nhất là thời khắc Giao thừa, không để xảy ra đột xuất bất ngờ. Kiên quyết làm giảm các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, nhất là dịp Tết Nguyên đán, các hoạt động lễ hội đầu Xuân, tạo mọi điều kiện để nhân dân vui Xuân đón Tết an toàn, hạnh phúc.
anh tin bai

Đồng chí Doãn Quang Hùng - Chủ tịch UBND huyện

phát biểu giao nhiệm vụ đối với lực lượng Công an huyện

Chiều 29 Tết, đồng chí Doãn Quang Hùng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã đến động viên, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an huyện làm nhiệm vụ trực Tết Nguyên đán 2024.

Với đặc thù công việc thường xuyên đảm bảo quân số 100% làm nhiệm vụ cả trước trong và sau Tết Nguyên đán, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị các đồng chí bám sát địa bàn, tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT, ATGT ở mọi thời điểm, nhất là thời khắc Giao thừa, không để xảy ra đột xuất bất ngờ. Phối hợp với các lực lượng bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện. Chủ động phát hiện, phối hợp đấu tranh, kịp thời làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để hình thành các hội, nhóm chống đối, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin truyền thông, an ninh mạng, an ninh kinh tế, tôn giáo, an ninh xã hội, an ninh tuyến biển. Kịp thời phát hiện, chủ động xử lý có hiệu quả các vụ, việc phức tạp về ANTT ngay từ đầu và tại cơ sở. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa của huyện.

anh tin bai

Trung tá Trần Đức Tuân - Trưởng Công an huyện

báo cáo kế hoạch đảm bảo ANTT trước trong và sau Tết

Để ANTT được đảm bảo, Công an huyện rất mong nhận được sự ủng hộ của cán bộ, nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong phòng, chống tội phạm, tạo chuyển biến tốt hơn về trật tự, an toàn xã hội, góp phần từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh. Kiên quyết làm giảm các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, nhất là dịp Tết Nguyên đán, các hoạt động lễ hội đầu xuân, tạo mọi điều kiện để nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, hạnh phúc./.

anh tin bai

Đồng chí Doãn Quang Hùng - Chủ tịch UBND huyện chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Công an huyện

 

Hải Yến

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy