image banner
Mời họp

image advertisement

Đoàn công tác liên ngành của tỉnh về khảo sát thực trạng phát triển đô thị loại V đối với đô thị Giao Thủy.
Lượt xem: 355
        Theo kết quả lập Đề án, đô thị khu vực dự kiến thành lập thị trấn Giao Thủy hiện nay là đô thị loại V, trên cơ sở sắp xếp thị trấn Ngô Đồng, xã Giao Tiến và Hoành Sơn. Theo Nghị quyết số 26, việc so sánh đô thị dự kiến thành lập thị trấn Giao Thủy với đô thị loại V đối chiếu 63 tiêu chuẩn thuộc 5 tiêu chí. Qua đánh giá có 46/63 tiêu chuẩn đạt điểm cao; 11/63 tiêu chuẩn đạt điểm trung bình và tối thiểu.

         Đoàn công tác liên ngành của tỉnh do đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Xây dựng làm trưởng đoàn vừa khảo sát thực trạng phát triển đô thị loại V đối với đô thị Giao Thủy, trên cơ sở sắp xếp thị trấn Ngô Đồng, xã Hoành Sơn, xã Giao Tiến. Tiếp đoàn về phía huyện có đồng chí Doãn Quang Hùng - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Nguyễn Tiến Tùng - Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các phòng chuyên môn của huyện, lãnh đạo thị trấn Ngô Đồng, xã Hoành Sơn và Giao Tiến đã về dự.

anh tin bai

Đoàn công tác liên ngành của tỉnh về khảo sát thực trạng phát triển đô thị loại V đối với đô thị Giao Thủy

         Theo kết quả lập Đề án, đô thị khu vực dự kiến thành lập thị trấn Giao Thủy hiện nay là đô thị loại V trên cơ sở sắp xếp thị trấn Ngô Đồng, xã Giao Tiến và Hoành Sơn. Theo Nghị quyết số 26, việc so sánh đô thị dự kiến thành lập thị trấn Giao Thủy với đô thị loại V đối chiếu 63 tiêu chuẩn thuộc 5 tiêu chí gồm: Vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế xã hội; quy mô dân số; mật độ dân số; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp; trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc cảnh quan đô thị. Qua đánh giá có 46/63 tiêu chuẩn đạt điểm cao; 11/63 tiêu chuẩn đạt điểm trung bình và tối thiểu. Bên cạnh đó còn 6/63 tiêu chuẩn chưa đạt gồm: tỷ lệ đất giao thông so với đất xây dựng đô thị; tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt tiêu chuẩn kỹ thuật; quy chế quản lý kiến trúc đô thị hoặc quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị; tỷ lệ tuyến phố văn minh trên tổng số đường chính; công trình xây; khu chức năng đô thị, khu đô thị mới được quy hoạch, thiết kế theo mô hình xanh, ứng dụng công nghệ cao, thông minh.

anh tin bai

Đồng chí Doãn Quang Hùng - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu

         Sau khi đi kiểm tra thực trạng tại thị trấn Ngô Đồng, xã Hoành Sơn và Giao Tiến và nghe báo cáo về việc lập Đề án khu vực dự kiến thành lập thị trấn Giao Thủy đạt tiêu chuẩn đô thị loại V của huyện, các thành viên đoàn công tác đã nhận xét, góp ý chỉ rõ những tiêu chí đạt, những tiêu chí cần triển khai thực hiện trong thời gian tới để huyện Giao Thủy thực hiện.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Xây dựng, trưởng đoàn công tác phát biểu kết luận

         Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Xây dựng, trưởng đoàn công tác đề nghị đối với hồ sơ, bảng biểu xác nhận phải có chữ ký của huyện; đơn vị tư vấn lấy số liệu dân số phải từ Công an, đất đai lấy số liệu của ngành tài nguyên môi trường.... UBND huyện triển khai làm quy hoạch chung hoàn thành sớm. Đồng thời hoàn thiện hồ sơ sắp xếp đơn vị hành chính trình cấp có thẩm quyền trước ngày 30/4/2024./.

Trần Lý

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy