image banner
Mời họp

Đại hội lần thứ II, Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh huyện Giao Thủy.
Lượt xem: 89
        Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2027 Hội truyền thống Trường Sơn huyện đề ra mục tiêu phấn đấu 100% cán bộ, hội viên kiên định vững vàng về tư tưởng, chính trị. Kết nạp từ 82% bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến Trường Sơn đủ điều kiện vào Hội. Xây dựng hội vững mạnh, 96% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa NTM, 67% trở lên gia đình hội viên có mức sống khá, giàu, hộ nghèo giảm xuống dưới 0,5%.

Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh huyện tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2027. Thiếu tướng Hoàng Kiền - Phó Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Việt Nam, Đại tá Bùi Ngọc Lại - Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh, đồng chí Vũ Văn Chương - Phó Chủ tịch UBND huyện tới dự.

anh tin bai

Đại tá Bùi Đức San - Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn đường HCM huyện khóa I khai mạc Đại hội

Nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã bám sát Nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh huyện lần thứ 1, thường xuyên tuyên truyền, giáo dục hội viên nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị. Đồng thời gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của địa phương. Tổ chức hội các cấp làm tốt công tác nghĩa tình. Cùng với hỗ trợ xây 2 ngôi nhà tình nghĩa cho hội viên, những năm qua các cấp hội cơ sở đã kịp thời thăm hỏi, động viên gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau. Trong đó đã thăm, tặng 9 xuất quà cho hội viên ốm, nhiễm chất độc da cam mỗi xuất trị giá 200-300 ngàn đồng. Hưởng ứng cuộc vận động ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lụt năm 2016, huyện hội ủng hộ gần 17 triệu đồng. Động viên, khuyến khích hội viên nêu cao tinh thần tự lực tự cường, vươn lên phát triển kinh tế gia đình, nâng cao đời sống, tiêu biểu như mô hình sản xuất kinh doanh giỏi như Cơ sở sản xuất kinh doanh của đồng chí Đinh Trọng Bộ, Nguyễn Văn Đông  xã Giao Thiện. Hội viên Hội tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, vận động con em trong gia đình hăng hái lên đường làm nghĩa vụ quân sự. Gương mẫu thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, gương mẫu chấp hành các quy định địa phương. 100% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa NTM. Đặc biệt, hưởng ứng phong trào “Cựu chiến binh chung sức xây dựng nông thôn mới”, hội viên đã tự nguyện hiến gần 900 m2 đất làm đường dong xóm, ủng hộ gần 630 triệu đồng và trên 2000 ngày công lao động xây dựng các công trình phúc lợi ở cơ sở.

Với chủ đề: Tập hợp, đoàn kết, tổ chức vững chắc, hoạt động hiệu quả,  Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2027 Hội truyền thống Trường Sơn huyện đề ra mục tiêu phấn đấu 100% cán bộ, hội viên kiên định vững vàng về tư tưởng, chính trị. Kết nạp từ 82% bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến Trường Sơn đủ điều kiện vào hội. Xây dựng hội vững mạnh, 96% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa NTM, 67% trở lên gia đình hội viên có mức sống khá, giàu, hộ nghèo giảm xuống dưới 0,5%.

anh tin bai

Đồng chí Vũ Văn Chương - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Đại hội

Về dự đại hội Đại tá Bùi Ngọc Lại - Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh, đồng chí Vũ Văn Chương - Phó Chủ tịch UBND huyện ghi nhận và biểu dương thành tích mà hội đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Để tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị Hội tiếp tục quán triệt, tổ chức cho cán bộ, hội viên tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân và chế độ XHCN. Tập trung xây dựng và phát triển tổ chức hội vững mạnh toàn diện. Phát huy tốt vai trò cựu chiến binh, cựu quân nhân, cựu chiến sỹ Trường Sơn làm kinh tế giỏi. Hội tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình đồng đội, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo. Tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống các tai tệ nạn xã hội. Phối hợp với các cơ quan, ban ngành tiếp tục phát hiện và lập hồ sơ các trường hợp tồn đọng về chính sách đối với hội viên, giúp chính quyền địa phương xác lập hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết cho hội viên chưa được hưởng chế độ theo quy định của nhà nước. Phối hợp với Đoàn thanh niên làm tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ trên địa bàn huyện, hăng hái tham gia lên đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

anh tin bai

Ban chấp hành khóa II, nhiệm kỳ 2022-2027 Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh huyện Giao Thủy

anh tin bai

Thiếu tướng Hoàng Kiền - Phó Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Việt Nam chúc mừng

anh tin bai

Đài tá Bùi Ngọc Lại - Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn đường HCM tỉnh tặng hoa chúc mừng

 

Trần Lý

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy