image banner
Mời họp

image advertisement

​Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 98 năm 2023
Lượt xem: 325
        Sáng ngày 25/9/2023, tại Trung tâm Chính trị huyện, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị Trường Chinh tỉnh tổ chức Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 98 năm 2003. Tới dự có Tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Trường Chinh tỉnh; đại diện Sở Nội vụ tỉnh; đồng chí Nguyễn Kim Khuyến - TVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện cùng 70 học viên.
anh tin bai

Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 98 năm 2023 tại huyện Giao Thủy

Trong thời gian từ ngày 25/9 - 23/10/2023 các học viên là cán bộ, công chức xã, thị trấn sẽ được học tập, nghiên cứu 16 chuyên đề, 4 chuyên đề báo cáo và phân bổ thành 3 phần, gồm: Kiến thức chung; Kỹ năng; đi nghiên cứu thực tế và kiểm tra cuối khóa theo khung chương trình do Bộ Nội vụ ban hành. Việc tổ chức lớp Bồi dưỡng nhằm củng cố, cập nhật kiến thức về quản lý Nhà nước, nâng cao năng lực trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của công chức ngạch chuyên viên, góp phần xây dựng đội ngũ công chức xã có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, năng lực, chuyên nghiệp, tận tụy phục vụ Tổ quốc, Nhân dân. Đồng thời, phục vụ cho công tác quy hoạch, bổ nhiệm và chuẩn hóa chức danh cán bộ.

anh tin bai

Tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Trường Chinh tỉnh Nam Định phát biểu tại Lễ khai giảng

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Trường Chinh tỉnh nhấn mạnh: Đây là khóa học bổ ích và thiết thực nhằm trang bị những kiến thức chuyên sâu về quản lý Nhà nước. Qua đó nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức cấp xã trong thực thi công vụ; đồng thời đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn cán bộ theo đúng quy định. Để lớp bồi dưỡng đạt chất lượng, đồng chí yêu cầu học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm trong học tập, đảm bảo thời gian lên lớp, tích cực nghiên cứu, thảo luận nhằm tiếp thu tốt nhất những kiến thức, kỹ năng cần thiết trong quá trình học tập để về áp dụng hiệu quả, sáng tạo vào hoạt động thực tiễn tại địa phương.

 

Hoàng Mai

Trung tâm VH - TT - TT Giao Thủy