image banner
Mời họp

image advertisementHướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập huyện Giao Thuỷ (1934 -2024) gắn với đón nhận khen thưởng Nhà nước và công nhận huyện nông thôn mới nâng cao
Lượt xem: 235
Hướng dẫn tuyên truyền 90 năm.pdf