image banner
Mời họp

Quyết định số 3159 của UBND huyện về việc Công bố hết dịch Viêm da nổi cục trâu, bò trên địa bàn 09 xã, thị trấn (gồm: thị trấn Quất Lâm, Giao Tân, Giao Phong, Giao Yến, Giao Châu, Hồng Thuận, Giao An, Giao Nhân, Giao Lạc)
Lượt xem: 122
Q%C4%90%20UBND.pdf