image banner
Mời họp

image advertisement

Thông báo số 79/TB- UBND ngày 04/04/2022 về việc tiếp tục cho thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2022 tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Giao Thủy
Lượt xem: 271
TB-79-UBND_0001.pdf