image banner
Mời họp

image advertisement

Thông báo số 01/TB-HĐ ngày 13/06/2022 về việc công khai Dự thảo phương án bồi dưỡng, hỗ trợ (đợt 5) phục vụ công tác GPMB thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Nam Định, trên địa bản xã Giao Yến- huyện Giao Thủy
Lượt xem: 109
TB-cong-khai-duong-bo.pdf
Thong-bao-thu-hoi-duong-bo-5-xa.pdf