image banner
Mời họp

Thông báo công khai và Quyết định thu hồi đất giải phóng mặt bằng đợt 3 để thực hiện dự án đầu tưi xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Nam Định các xã Giao Yến, xã Giao Long, xã Giao hải, xã Giao Phong, xã Giao Châu
Lượt xem: 64

Thông báo và QĐ thu hồi đất đường bộ ven biển xã Giao hải Đợt 4_20220513_0001.pdf

Thông báo và QĐ thu hồi đất đường bộ ven biển xã Giao Long Đợt 3_20220513_0001.pdf

Thông báo và QĐ thu hồi đất đường bộ ven biển xã Giao Yến đợt 3_20220513_0001.pdf

Thông báo và QĐ thu hồi đất đường bộ xã Giao Châu Đợt 3_20220513_0001.pdf

Thông báo và QĐ thu hồi đất đường bộ xã Giao Phong_20220513_0001.pdf