image banner
Mời họp

image advertisement

Quyết định số 3812/QĐ-UBND ngày 26/07/2022 về việc thu hồi đất giải phóng mặt bằng (đợt 5) để thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Nam Định tại xã Giao Long, huyện Giao Thủy
Lượt xem: 123
QD-thu-hoi.pdf
dot-5.pdf
dot-6.pdf