image banner
Mời họp

Quyết định giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Giao Phong và khu dân cư xóm 4 xã Hoành Sơn huyện Giao Thủy
Lượt xem: 94

Quyết định giá khởi điểm cho nhân dân làm nhà ở tại xã Giao Phong và khu dân cư xóm 4 xã Hoành Sơn.pdf

PLII_gkd_KDC_Hoanh_Son.pdf

PLI_gkd_Giao_Phong.pdf