image banner
Mời họp

Kế hoạch thu hồi đất khảo sát kiểm đếm giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án xây dựng khu dân cư tập trung xã Hoành Sơn
Lượt xem: 190
khảo sát kiểm đếm giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án xây dựng khu dân cư tập trung xã Hoành Sơn.pdf