image banner
Mời họp

image advertisement

Thị trấn Ngô Đồng triển khai việc sắp xếp, sát nhập tổ dân phố
Lượt xem: 2317
     Việc thực hiện chủ trương sáp nhập tổ dân phố (TDP) đang thu hút được sự quan tâm đặc biệt của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thị trấn Ngô Đồng, nhất là ở các TDP thuộc diện thực hiện việc sáp nhập để thành lập TDP mới trên địa bàn thị trấn vào 1/1/2022.
 

TDP 6 thị trấn Ngô Đồng đã có Đề án sát nhập với TDP 5A có trên 520 hộ với 2.115 nhân khẩu

    Thời gian qua, thực hiện chủ trương sắp xếp, sáp nhập xóm, TDP, thị trấn Ngô Đồng bám sát sự chỉ đạo và cụ thể hóa chủ trương sáp nhập, sắp xếp lại các TDP. Đảng ủy, UBND thị trấn đã tiến hành rà soát thực trạng các TDP về: Diện tích, số hộ, số nhân khẩu, cơ sở vật chất, phong tục tập quán, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân...Từ đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng đến từng cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ở từng TDP về sự cần thiết, tầm quan trọng, lợi ích thiết thực của việc sáp nhập, hợp nhất TDP để người dân hiểu và đồng thuận với chủ trương sáp nhập TDP của địa phương. Căn cứ các văn bản hướng dẫn của Huyện ủy, UBND huyện và Phòng Nội vụ huyện về thực hiện phương án sắp xếp, sáp nhập xóm, TDP trên địa bàn. Trên cơ sở rà soát thực trạng các TDP, đến nay, UBND thị trấn Ngô Đồng đã xây dựng Đề án sáp nhập TDP để thành lập TDP mới trên địa bàn thị trấn. Theo đó, thị trấn Ngô Đồng có tổng diện tích tự nhiên trên 278 ha, dân số gần 2.080 hộ, với trên 7.890 khẩu, phân bố ở 8 khu dân cư. Về quy mô gia đình, các TDP trên địa bàn thị trấn được hình thành theo phong tục, tập quán sinh hoạt cộng đồng, các TDP đều có quy mô dưới 350 hộ, trong đó có 01 TDP dưới 175 hộ gia đình, 07 TDP có từ 175 đến 350 hộ gia đình. Do vậy, về quy mô số hộ gia đình có 06 TDP trên địa bàn không đảm bảo tiêu chuẩn về quy mô số hộ gia đình và phải thực hiện sáp nhập TDP để thành lập TDP mới, gồm: TDP 2 sáp nhập với TDP 3; TDP 4B sáp nhập với 5B; TDP 5A sáp nhập với TDP 6. UBND thị trấn đề nghị giữ nguyên TDP 1 và TDP 4A. Như vậy, Đề án sau khi sáp nhập, số TDP trên địa bàn thị trấn Ngô Đồng từ 8 TDP giảm xuống còn 5 TDP.

   Trước những băn khoăn của người dân trong các TDP thuộc diện sáp nhập e ngại, lo lắng việc sáp nhập, bởi các TDP có truyền thống, lịch sử hình thành từ lâu đời, đã đi vào hoạt động ổn định nên khi tổ chức lấy ý kiến, có 1 số hộ dân còn lo ngại sau sáp nhập dân số đông sẽ gây khó khăn trong vấn đề sinh hoạt cộng đồng. Cùng với đó, đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp cơ sở cũng băn khoăn, bởi sau khi sáp nhập, đội ngũ này sẽ giảm 17 người so với hiện nay. Với quan điểm triển khai sáp nhập TDP phải được thực hiện thận trọng ở tất cả các khâu, đảm bảo đúng quy trình, dân chủ, công khai, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Các TDP được sáp nhập phải có những nét tương đồng trong phong tục tập quán, sinh hoạt văn hóa truyền thống...Do đó, việc sáp nhập các TDP sẽ không làm xáo trộn, ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân.  Đối với việc sắp xếp cán bộ cơ sở, Đảng ủy, UBND thị trấn xác định phải lựa chọn, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ có đủ trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu khi tham gia hoạt động, quản lý trên địa bàn TDP mới được thành lập

   Để thực hiện tốt việc sáp nhập, Đảng ủy, UBND thị trấn Ngô Đồng ngoài việc chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu và đồng thuận với chủ trương sáp nhập TDP tại địa phương, Đảng ủy, UBND thị trấn đã thành lập Ban chỉ đạo, triển khai thực hiện lấy ý kiến người dân về Đề án sáp nhập TDP để thành lập TDP mới. Thực hiện Đề án sáp nhập TDP theo lộ trình, hiện các TDP đã tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của huyện, của xã về thực hiện sắp xếp, sáp nhập xóm, TDP và đang triển khai các bước tiếp theo.

Các tuyến đường giao thông tại thị trấn Ngô Đồng được đầu tư đồng bộ đảm bảo Sáng Xanh Sạch Đẹp

    Với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền và của cả hệ thống chính trị từ thị trấn đến TDP, nhất là sự đồng thuận của đông đảo người dân, đến nay, thị trấn Ngô Đồng đã cơ bản tạo được sự thống nhất trong việc sáp nhập TDP để thành lập TDP mới. Hiện, địa phương đang hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ về việc sáp nhập thôn trình UBND huyện thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

     Sắp xếp TDP là việc làm cần thiết nhằm bảo đảm quy định và tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực; đồng thời, góp phần tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị ở cơ sở, giảm bớt gánh nặng cho ngân sách Nhà nước. Để thực hiện được mục tiêu trên, thị trấn Ngô Đồng sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương này đến đông đảo nhân dân trên địa bàn, nhằm tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong quá trình thực hiện.

 

Hoàng Mai

Trung tâm VH - TT -TT Giao Thủy