image banner
Mời họp

Huyện Giao Thủy triển khai việc sắp xếp, sáp nhập xóm, tổ dân phố giai đoạn 2021-2022.
Lượt xem: 739
 Hiện nay 22 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Giao Thủy có 332 xóm, tổ dân phố. Dự kiến sau sáp nhập còn 195 xóm, tổ dân phố, giảm 137 xóm, tổ dân phố. Trong đó 48 xóm có từ 150 đến dưới 300 hộ,4 tổ dân phố từ 175 đến dưới 350 hộ. 135 xóm từ 300 hộ trở lên, 8 tổ dân phố từ 350 hộ trở lên. Số cán bộ xóm, tổ dân phố giảm 780 người.

         Ban chỉ đạo sắp xếp, sáp nhập xóm, Tổ dân phố huyện Giao Thủy tổ chức hội nghị triển khai việc sắp xếp, sáp nhập xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện Giao Thủy, giai đoạn 2021-2022. Dự hội nghị có các đồng chí Phạm Quang Ái - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Nguyễn Thành Mạnh - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Doãn Quang Hùng - Chủ tịch UBND huyện.

 
Đồng chí Phạm Quang Ái - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
 
         Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Quang Ái - Tỉnh ủy viên Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong việc triển khai sắp xếp, sáp nhập xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2022. Đồng chí đề nghị các xã, thị trấn rà soát lại đề án sắp xếp, sáp nhập thôn xóm của địa phương trước khi gửi về huyện vào chiều 24/9/2021. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về việc sắp xếp, sáp nhập xóm, tổ dân phố tạo sự đồng thuận về tư tưởng nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các đồng chí trong Ban chỉ đạo sắp xếp, sáp nhập xóm, tổ dân phố huyện, các tổ công tác bám sát cơ sở, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo theo đúng nguyên tắc.

       Thời gian qua các cấp, các ngành, địa phương triển khai kế hoạch, rà soát thực trạng 22 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Giao Thủy có 332 xóm, tổ dân phố. Trong đó, nhóm 1 tổng số xóm, tổ dân phố có số hộ dưới 50% so với quy định 77 xóm, 10 tổ dân phố. Có 7 xã không thuộc nhóm 1 Giao Thinh, Giao Phong, Giao Nhân, Bạch Long, Giao Xuân, Giao Thanh, Hồng Thuận. Nhóm 1 tổng số xóm, tổ dân phố có số hộ trên 50%, dưới 100% tiêu chí so với quy định 181 xóm, 15 tổ dân phố. Nhóm 3 số xóm, tổ dân phố không đủ số lượng theo quy định nhưng có yếu tố đặc thù không thực hiện sáp nhập không có. Nhóm 4 tổng số xóm, tổ dân phố có quy mô số hộ đạt chuẩn so với quy định trên 300 hộ/xóm, 350 hộ/tổ dân phố có 49 xóm, không có tổ dân phố. Bí thư chi bộ, tổ dân phố 328 người, trưởng xóm, tổ trưởng tổ dân phố 332 người, trưởng ban công tác mặt trận 72 người. Dự kiến sau sáp nhập còn 195 xóm, tổ dân phố, giảm 137 xóm, tổ dân phố. Trong đó 48 xóm có từ 150 đến dưới 300 hộ,4 tổ dân phố từ 175 đến dưới 350 hộ. 135 xóm từ 300 hộ trở lên, 8 tổ dân phố từ 350 hộ trở lên. Tổng số cán bộ xóm, tổ dân phố 1170 người, giảm 780 người.

         Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện còn khó khăn, vướng mắc như một số địa phương khi dự kiến sáp nhập xóm, tổ dân phố không đảm bảo nguyên tắc nguyên vẹn do đặc điểm về địa lý, địa hình, phong tục, tập quán, tôn giáo, một số xóm sau khi sáp nhập không đảm bảo đủ tiêu chí số hộ gia đình theo quy định. Thời gian triển khai ngắn, khối lượng công việc nhiều, vừa triển khai vừa phòng, chống dịch bệnh Covid -19. Việc sáp nhập ảnh hưởng đến tư tưởng của những người hoạt động không chuyên trách ở xóm, tổ dân phố. Tâm lý người dân ngại thay đổi liên quan đến giấy tờ cá nhân. Chế độ chính sách cho người hoạt động không chuyên trách ở xóm, tổ dân phố dôi dư sau khi sáp nhập chưa cụ thể. Việc sắp xếp, sáp nhập ảnh hưởng đến kế hoạch, lộ trình xây dựng xóm, tổ dân phố kiểu mẫu năm 2021 của các xã, thị trấn.

         Cũng tại hội nghị lãnh đạo Ban Tổ chức huyện ủy triển khai Hướng dẫn số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sắp xếp tổ chức bộ máy chi bộ sau khi sáp nhập xóm, tổ dân phố. Đảm bảo mỗi xóm, tổ dân phố có một chi bộ hoàn thiện về cơ cấu tổ chức, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu thống nhất đồng bộ với việc sắp xếp thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2022./.

 
Trần Lý
Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy