image banner
Mời họp

Hội đồng Nhân dân xã Giao Lạc thông qua Đề án sắp xếp, sáp nhập xóm trên địa bàn.
Lượt xem: 301
        Hiện nay, xã Giao Lạc có 3.425 hộ, nhân khẩu 12.545 người, sinh sống ở 22 xóm. Sau khi sáp nhập, Giao Lạc còn 8 xóm, giảm 14 xóm so với trước. Tổng số người đang hoạt động không chuyên trách 32 người, giảm 34 người, chi trưởng các tổ chức đoàn thể còn 40 người, giảm 48 người.  

         Hội đồng nhân dân xã Giao Lạc khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp chuyên đề thông qua Đề án về việc sắp xếp, sáp nhập xóm trên địa bàn. Đồng chí Tô Xuân Hiển - Phó Chủ tịch HĐND huyện đã về dự.

 
Đồng chí Phạm Văn Hợp - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Giao Lạc khóa XX, khai mạc Kỳ họp
 

         Thực hiện chủ trương sắp xếp, sáp nhập thôn xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2022, xã Giao Lạc đã tiến hành rà soát, đánh giá tổng thể về diện tích tự nhiên, dân số, kết cấu hạ tầng, văn hóa. Hiện nay, xã Giao Lạc có 3.425 hộ, nhân khẩu 12.545 người sinh sống ở 22 xóm. Các xóm đều đã xây dựng nhà văn hóa diện tích khuôn viên 720 - 1000m2 . Qua rà soát, số lượng xóm tại Giao Lạc dưới 50% tiêu chuẩn về số hộ gia đình, có dưới 150 hộ gồm 11 xóm. Số lượng xóm đạt từ 50% đến dưới 100% tiêu chuẩn về số hộ gia đình có 11 xóm. Căn cứ vào tiêu chí quy định, Giao Lạc xây dựng đề án sáp nhập xóm 1 với xóm 2, xóm 3 thành xóm 1 mới tổng 614 hộ, 2.123 nhân khẩu. Nhà văn hóa xóm 1 mới địa điểm tại nhà văn hóa xóm 2 cũ. Sáp nhập xóm 19 với xóm 20 thành xóm 2 mới tổng 481 hộ, 1.803 nhân khẩu, lấy nhà văn hóa xóm 19 cũ là nơi sinh hoạt cộng đồng. Sáp nhập xóm 16 với xóm 17, xóm 22 thành xóm 3 mới có 497 hộ, 1.812 nhân khẩu. Sáp nhập xóm 14 với xóm 15 thành xóm 4 mới, tổng 305 hộ, 1.067 nhân khẩu. Sáp nhập xóm 12 với xóm 13 thành xóm 5 mới, tổng 289 hộ, 1.049 nhân khẩu. Sáp nhập xóm 4 với xóm 5, xóm 18 thành xóm 6 mới tổng 440 hộ, 1.648 nhân khẩu. Sáp nhập xóm 6 với xóm 7 và xóm 21 thành xóm 7 mới có 356 hộ, 1.257 nhân khẩu. Sáp nhập xóm 8 với xóm 9, xóm 10, xóm 11  thành xóm 8 mới tổng 443 hộ, 1596 nhân khẩu.

 
Đồng chí Trần Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Giao Lạc
thông qua Tờ trình về việc sắp xếp, sáp nhập xóm trên địa bàn.
 

         Như vậy, sau khi sáp nhập xã Giao Lạc còn 8 xóm, giảm 14 xóm so với trước. Tổng số người đang hoạt động không chuyên trách 32 người, giảm 34 người, chi trưởng các tổ chức đoàn thể còn 40 người, giảm 48 người.  

 
Đồng chí Tô Xuân Hiển - Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp
 

         Phát biểu tại Kỳ họp, đồng chí Tô Xuân Hiển - Phó Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, sau thời gian ngắn đã triển khai kế hoạch sắp xếp, sáp nhập xóm trên địa bàn theo đúng quy trình hướng dẫn. Địa phương đã xây dựng đề án chi tiết, cụ thể phù hợp với phong tục tập quán, tôn giáo cơ sở xóm đội. Nhiệm vụ trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xã Giao Lạc tiếp tục chỉ đạo cơ sở xóm đội thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch. Sau khi được thông qua, Đề án sắp xếp, sáp nhập xóm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, xóm mới đi vào hoạt động từ 1/1/2022. Về giấy tờ cá nhân của công dân, từng bước sẽ được cấp có thẩm quyền thay đổi cho phù hợp với thực tế.

         Kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân xã Giao Lạc khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp, sáp nhập xóm trên địa bàn xã giai đoạn 2021 - 2022./.

Trần Lý
Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy