image banner
Mời họp

image advertisement

Giao Hương triển khai sắp xếp, sáp nhập xóm.
Lượt xem: 1505
          Với đề án xây dựng, sau sáp nhập Giao Hương còn 8 xóm, giảm 6 xóm. Trong đó 6 xóm đạt tiêu chí theo quy định, 2 xóm đạt từ 50% đến dưới 100% tiêu chí về số hộ gia đình.

          Xác định việc sắp xếp thôn, xóm là nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm nên cấp ủy, chính quyền xã Giao Hương đã tập trung chỉ đạo. Trên cơ sở đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nắm rõ chủ trương của cấp trên, tạo sự đồng thuận nhất trí cao trong quá trình thực hiện.

           Thực hiện Chỉ thị số 06 của BTV huyện ủy và Kế hoạch số 123 của UBND huyện về sắp xếp, sáp nhập xóm, TDP trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2022. Xã Giao Hương đã bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, Đảng ủy ra Nghị quyết lãnh đạo và thành lập Ban chỉ đạo sắp xếp, sáp nhập xóm trên địa bàn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, triển khai tới từng chi bộ, cơ sở xóm đội. Theo đó, Giao Hương đã tiến hành rà soát thực trạng các xóm về diện tích, số hộ, số nhân khẩu, cơ sở vật chất, phong tục tập quán, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đến cán bộ, đảng viên và nhân dân ở từng xóm về sự cần thiết, tầm quan trọng, mục đích của việc sáp nhập xóm để người dân hiểu và đồng thuận với chủ trương sáp nhập mà địa phương triển khai. Trên có sở bám sát các văn bản hướng dẫn của Huyện ủy, UBND huyện và cơ quan chuyên môn về thực hiện phương án sắp xếp, sáp nhập xóm. Qua rà soát thực tế tại các xóm, hiện xã Giao Hương đã xây dựng Đề án sáp nhập xóm để thành lập các xóm mới trên địa bàn. Với diện tích trên 950 ha, dân số hơn 2.600 hộ gia đình với trên 9.200 nhân khẩu, sinh sống ở 14 xóm. Đối với quy mô hộ gia đình, các xóm trên địa bàn xã được hình thành theo phong tục, tập quán sinh hoạt cộng đồng, 14 xóm đều có quy mô dưới 350 hộ, trong đó có 3 xóm gồm xóm 1,3,8  dưới 150 hộ gia đình, 11 xóm còn lại có từ 175 đến 257 hộ.

 
Giao Hương xây dựng Đề án sáp nhập 14 xóm còn 8 xóm
 

         Như vậy, so với quy định Giao Hương có 3 xóm thuộc diện phải sáp nhập, 11 xóm thuộc diện khuyến khích sáp nhập, không có xóm nào đã đảm bảo theo tiêu chí. Do đó, Giao Hương xây dựng Dự thảo Đề án sáp nhập xóm 1 với xóm 2 thành xóm Thanh Nam với 303 hộ, xóm 3 với xóm 4 thành xóm Thanh Phú, 313 hộ gia đình, xóm 5 với xóm 11 thành xóm Thanh Đông có 413 hộ. Sáp nhập cụm dân cư xóm 1 có 25 hộ với xóm 6, xóm 7 thành xóm Thanh Hà với tổng số 433 hộ. Sáp nhập xóm 8 với xóm 10 thành xóm Thanh Ninh với 310 hộ, sáp nhập xóm 13 với xóm 14 thành xóm Thanh Bắc có 368 hộ, giữ nguyên xóm 9 với 238 hộ do đặc thù địa lý giáp đê, họ giáo riêng lẻ đổi tên thành xóm Thanh Hồng, xóm 12 giữ nguyên với 257 hộ do đặc thù một họ giáo, thôn cổ và đổi tên mới Thanh Thiện. Với đề án xây dựng, sau sáp nhập Giao Hương còn 8 xóm, trong đó 6 xóm đạt tiêu chí theo quy định, 2 xóm đạt từ 50% đến dưới 100% tiêu chí về số hộ gia đình, đã giảm được 6 xóm. Tổng số cán bộ không chuyên trách của các xóm 16 người, trong đó 8 xóm trưởng, 8 Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban công tác mặt trận, giảm 8 người, số cán bộ hội đoàn thể 32 người, giảm 24 người. Tuy nhiên trong quá trình triển khai sáp nhập địa phương gặp một số khó khăn nhất định như thời gian triển khai ngắn, khối lượng công việc nhiều. Tâm lý của một số người dân ngại thay đổi kiên quan đến giấy tờ cá nhân. Cũng như các chế độ chính sách cho cán bộ không chuyên trách dôi dư sau sáp nhập. Khó khăn là thế, song với sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị với quan điểm triển khai sáp nhập xóm phải được thực hiện theo đúng quy trình hướng dẫn, công khai, dân chủ và phải được sự đồng thuận nhất trí cao của các tầng lớp nhân dân địa phương. Giao Hương lựa chọn phương án sáp nhập phù hợp, sau sáp nhập xóm không làm xáo trộn, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Về đội ngũ cán bộ cơ sở, cấp ủy, chính quyền địa phương lựa chọn, sắp xếp đội ngũ cán bộ có năng lực, uy tín trước quần chúng nhân dân, đảm nhận nhiệm vụ xóm mới.

 
Hệ thống đường giao thông xóm được đầu tư xây dựng khang trang
 

    Hiện Giao Hương đã xây dựng được đề án sáp nhập xóm trình cấp trên xét duyệt đảm bảo các xóm mới đi vào hoạt động từ 1/1/2022. Qua đó khắc phục được tình trạng manh mún, chia cắt trong tổ chức xóm, làng, sinh hoạt tôn giáo, thành lập các xóm mới có quy mô phù hợp với yêu cầu quản lý. Giảm chi phí cho ngân sách nhà nước, nâng cao mức đãi ngộ cho cán bộ không chuyên trách ở cơ sở. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và tập trung mọi nguồn lực từ cộng đồng dân cư trong xây dựng kết cấu hạ tầng, thiết chế văn hóa, xây dựng NTM ./.

Trần Lý
Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy