image banner
Mời họp

image advertisement

Thông báo đăng tải thông tin đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị Thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định đến năm 2030
Lượt xem: 2210
TB213UBND.pdf

 

2.QH-07B-Dinh-huong-giao-thong-In-A3-13.11.2023-FITA0.pdf

 

231013-QHC-TT-Quat-Lam-TMTH.pdf

 

QH05.Quy-hoach-KTKG-FITa0.pdf

 

QH06.QHSDD-QHC-TTQL-FITa0.pdf