image banner
Mời họp

Quyết định V/v phê duyệt bổ sung quy hoạch Tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - đường bộ ven biển, kết nối Trực Tuấn - Yên Định, Lạc Quần - Ngô Đồng và điều chỉnh nâng cấp quy hoạch tuyến đường tỉnh 489C, tuyến đường bộ ven biển trong Quy hoạch phát triển giao thông đường bộ tỉnh Nam Định đến năm 2030
Lượt xem: 1037
Q%C4%90%201570%20v%E1%BB%81%20vi%E1%BB%87c%20quy%20ho%E1%BA%A1ch%20tuy%E1%BA%BFn%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20b%E1%BB%99%20m%E1%BB%9Bi.pdf