image banner
Mời họp

image advertisement

Quyết định phê duyệt quy hoạch vùng huyện Giao Thủy đến năm 2030, tầm nhìn 2050.
Lượt xem: 5016
Ngày 01 tháng 8 năm 2017 UBND tỉnh Nam Định đã ban hành Quyết định số: 1730/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch vùng huyện Giao Thủy đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Dưới đây là toàn văn Quyết định 1730 và các văn bản kèm theo.
Quyết định số 1730 Phê duyệt quy hoạch vùng huyện Giao Thủy của UBND tỉnh.pdf

Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch xây dựng vùng Giao Thuỷ.doc

Báo cáo tóm tắt quy hoạch vùng Giao Thuỷ.doc

Thuyết minh quy hoạch vùng GIAO THUỶ 09-06-2017.doc