image banner
Mời họp

image advertisement

Quyết định Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch Cụm công nghiệp Giao Yến 1, huyện Giao Thủy vào Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Nam Định
Lượt xem: 1807
06_qd_bo_sung_ccn_giao_yen_1.pdf