image banner
Mời họp

Quyết định 2479/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Giao Thiện huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
Lượt xem: 429
05_QD_Thanh_lap_CCN_Giao_Thien.pdf