image banner
Mời họp

image advertisement

Tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản chi tiết.
Lượt xem: 90
Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt những nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam, Nghị định số 106 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Bộ đội Biên phòng Việt Nam như chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Biên phòng. Qua đó nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng, thấy rõ được trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tham gia hỗ trợ, phối hợp với lực lượng Biên phòng bảo vệ chủ quyền biên giới Việt Nam.

 

anh tin bai

Hội nghị trực tuyến với các điểm cầu xã, thị trấn tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản chi tiết. 

Thực hiện Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu, tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021-2025” của Bộ Quốc phòng Việt Nam, UBND huyện tổ chức hội nghị trực tuyến với các điểm cầu xã, thị trấn tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản chi tiết. Tại điểm cầu huyện Giao Thủy có Thượng tá Nguyễn Hồng Hào - Phó Trưởng phòng PC ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đồng chí Nguyễn Tiến Tùng - Phó Chủ tịch UBND huyện.

anh tin bai

 Thượng tá Nguyễn Hồng Hào - Phó Trưởng phòng PC ma túy

Bộ đội Biên phòng tỉnh quán triệt những nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam.

Việt Nam có bờ biển dài hơn 3200km, 44 tỉnh, thành phố có biên giới quốc gia, hơn 200 cửa khẩu biên giới đất liền và cửa khẩu cảng. Dân cư khu vực biên giới khoảng 2,3 triệu hộ gia đình gồm 51 dân tộc, 6 tôn giáo khác nhau. Hiện nay, Việt Nam đã hoạch định, ký kết các hiệp định về biên giới, cửa khẩu với các nước có chung đường biên giới như đường biên giới trên đất liền và trên biển. Tuy nhiên, tình hình chính trị, an ninh thế giới và khu vực, trong đó có Việt Nam đang diễn biến khá phức tạp, khó lường, nhất là vấn đề tranh chấp lãnh thổ, tài nguyên, sắc tộc, tôn giáo, ly khai... Các thế lực thù địch tăng cường chống phá cách mạng Việt Nam, vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm ma túy và các loại tội phạm có tính chất xuyên biên giới, di cư tự do diễn biến phức tạp, các vấn đề an ninh phi truyền thống cũng liên quan trực tiếp đến thực hiện nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng. Xuất phát từ tình hình thực tế hiện nay, Thượng tá Nguyễn Hồng Hào - Phó Trưởng phòng PC ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã quán triệt những nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam, Nghị định số 106 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều luật Bộ đội biên phòng Việt Nam như chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Biên phòng. Theo đó, Bộ đội Biên phòng là lực lượng vũ trang nhân dân, thành phần của Quân đội nhân Việt Nam, là lực lượng nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới, có nhiệm vụ duy trì an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh với phương thức, thủ đoạn hoạt động của thế lực thù địch, PC tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân ở khu vực biên giới, cửa khẩu theo quy định của pháp luật. Bộ đội Biên phòng có quyền hạn bố trí, sử dụng lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật để thực thi nhiệm vụ; áp dụng hình thức, biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia theo quy định tại Điều 19, 20 của Luật Biên phòng Việt Nam. Luật cũng quy định rõ về hoạt động phối hợp giữa các lực lượng trong Quân đội áp dụng hình thức quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

anh tin bai

Hội nghị tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam được kết nối với các điểm cầu tại xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Tùng đề nghị 2 Đồn biên phòng, các xã, thị trấn, các cơ quan, trường học tăng cường công tác tuyên truyền tới nhân dân, nhất là những xã, TT ven biển nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của Luật Biên phòng Việt Nam, cùng các văn bản quy định chi tiết. Qua đó gắn với thi hành pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, bảo vệ biên giới, quốc gia của Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay./.

Cao Nhung

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy