image banner
Mời họp

image advertisement

UBND huyện đánh giá tiến độ, kết quả xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu năm 2021.
Lượt xem: 459
Từ kết quả rà soát và yêu cầu đặt ra, huyện chỉ đạo các địa phương song song với công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, tiếp tục quan tâm hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu trong năm 2021. Các địa phương tập trung rà soát lại tiêu chí còn khó khăn, có mục tiêu phấn đấu theo kế hoạch giao, để huyện nhà hoàn thành huyện nông thôn mới nâng cao trước năm 2025.  

       UBND huyện vừa đánh giá tiến độ, kết quả công tác xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu năm 2021. Đồng chí Cao Thành Nam – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện chủ trì hội nghị.

anh tin bai

Đồng chí Cao Thành Nam - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại HN

 

     Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Cao Thành Nam - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện ghi nhận đánh gí cao những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các địa phương trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu thời gian qua. Mặc dù tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, các địa phương đang dồn lực cho phòng chống dịch song cần tiếp tục quan tâm phát triển KTXH trong điều kiện bình thường mới. Trong đó tiến độ xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu cần có bước đi nhanh, vững chắc.  Năm 2020, huyện nhà đã có 5 địa phương là Bạch Long, Giao Phong, Giao Hải, Giao AN, Giao Tiến đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Năm 2021, huyện quan tâm chỉ đạo Hoành Sơn tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao nâng tổng số địa phương đạt chuẩn bộ tiêu chí giai đoạn 2020-2022 là 6 xã, đảm bảo kế hoạch đề ra. Từ kết quả đạt được huyện chỉ đạo các địa phương còn lại tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hơn nữa hoàn thành các tiêu chí khó, đòi hỏi nguồn lực, sự chung tay của các cấp các ngành cùng toàn thể nhân dân với mục tiêu nâng cao hơn nữa chất lượng xã nông thôn mới đáp ứng với yêu cầu của chương trình. Qua rà soát 12 xã tiếp theo thực hiện đó là Giao Hà, Bình Hòa, Giao Tân, Giao Thịnh, Giao Châu, Giao Thiện, TT Quất Lâm (đạt 16/19 tiêu chí), Giao Thanh, Giao Lạc, Thị trấn Ngô Đồng (đạt 17/19) tiêu chí. Khó khăn đặt ra đối với các địa phương trong xây dựng nông thôn mới nâng cao đó là tiêu chí về trường học do hết hạn đạt chuẩn quốc gia, chuẩn xanh, sạch, đẹp an toàn, thiếu phòng học và phòng chức năng so với quy định. Mô hình các tuyến đừng hoa, cây xanh, phân loại rác thải tại nguồn chưa đảm bảo yêu cầu mỗi địa phương phải có ít nhất 50% số xóm, tổ dân phố thực hiện phân loại rác thải tại nguồn. Hệ thống thu gom nước thải tập trung, bãi rác còn thiếu tường bao, cây xanh, bể xử lý rác thải hữu cơ. Đối với các địa phương đã hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hơn nữa các tiêu chí theo chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Khó khăn lớn nhất đặt ra đó là thiếu các tiêu chí về trường học, trạm y tế, cảnh quan môi trường, an ninh trật tự, hành chính công. Từ kết quả rà soát và yêu cầu đặt ra, huyện chỉ đạo các địa phương song song với công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, tiếp tục quan tâm hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu trong năm 2021. Đối với tiến độ xây dựng xóm, tổ dân phố kiểu mẫu, năm 2021 huyện tiếp tục chỉ đạo 157 xóm đăng ký xây dựng, tuy nhiên do việc sáp nhập xóm, TDP trong năm 2021 nên các xóm có sự biến động. Tính đến 30/11/2021 toàn huyện có 48 xóm, tổ dân phố đăng ký xây dựng. Hiện tiến độ còn chậm do khó khăn vì dịch Covid-19. Để hoàn thành các tiêu chí quy định đề ra, tới đây huyện yêu cầu các địa phương tập trung rà soát lại tiêu chí còn khó khăn, có mục tiêu phấn đấu theo kế hoạch giao, phấn đấu huyện nhà hoàn thành huyện nông thôn mới nâng cao trước năm 2025.  

     Tại hội nghị, các ngành và các địa phương đã thảo luận về các vấn đề còn khó khăn trong thực hiện bộ tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu trong các giai đoạn tiếp theo. Khó khăn lớn nhất đặt ra đó là tiêu chí về cảnh quan, môi trường. Trong đó xã Bạch Long việc xây dựng khu xử lý rác thải không đảm bảo thủ tục đất đai, các xã sử dụng lò đốt rác nhân dân có ý kiến gây ảnh hưởng đến không khí xung quanh khu vực dân cư sinh sống. Tại xã Giao Châu người dân có ý kiến về một số hộ chăn nuôi trong khu dân cư, gây ô nhiễm môi trường. Tất cả các nội dung đã được Phòng TNMT trả lời làm rõ và có hướng gợi ý thực hiện trong thời gian tới, trước khi tỉnh thẩm định. Đối với tiêu chí giáo dục cũng là một trong những nội dung được quan tâm, đặt ra nhiều khó khăn, cần có hướng tháo gỡ trong thời gian tới./.

Hải Yến

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy