image banner
Mời họp

Kiểm tra tiến độ xây dựng xã nông thôn mới nâng cao tại Giao Châu
Lượt xem: 305
 Trên cơ sở kết quả đạt được cũng như mặt còn khó khăn, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Giao Châu phấn đấu hoàn thành các tiêu chí trong năm 2021. Theo đó, địa phương giao cho các ngành, cơ sở xóm đội tập trung hoàn thiện các tiêu chí khó đòi hỏi sự chung tay hưởng ứng của nhân dân. Đặc biệt tiêu chí cảnh quan môi trường luôn đặt ra những quy định cao với mục tiêu đảm bảo môi trường sống của nhân dân ngày một tốt hơn. 

     

Đồng chí Lê Xuân Khôi - Phó Chủ tịch UBND xã Giao Châu báo cáo tiến độ xây dựng xã NTM nâng cao.

     Sau khi hoàn thành xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2016, Giao Châu tiếp tục phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2021. Căn cứ hướng dẫn của Sở NN&PTNT và bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao đề ra, đến nay Giao Châu đạt 14/19 tiêu chí, 5 tiêu chí chưa đạt gồm môi trường chưa đảm bảo tỷ lệ hộ gia đình thu gom rác thải và phân loại tại nguồn. Quy trình xử lý rác thải chưa đảm bảo yêu cầu, các khu dân cư chưa có hệ thống thu gom xử lý nước thải trước khi thải ra môi trường. Chưa xây dựng được mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo chuỗi liên kết giá trị. Về tỷ lệ thu nhập đầu người mới đạt 54,6 triệu đồng/người/năm so với yêu cầu là trên 61 triệu đồng. Tiêu chí về y tế cũng chưa đạt yêu cầu, Trạm Y tế chưa đạt chuẩn xanh, sạch, đẹp.

     Trên cơ sở kết quả đạt được cũng như mặt còn khó khăn, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Giao Châu đã có kế hoạch phấn đấu hoàn thành các tiêu chí trong năm 2021. Theo đó, địa phương giao cho các ngành, cơ sở xóm đội tập trung hoàn thiện các tiêu chí khó đòi hỏi sự chung tay hưởng ứng của nhân dân. Đặc biệt tiêu chí cảnh quan môi trường luôn đặt ra những quy định cao với mục tiêu đảm bảo môi trường sống của nhân dân ngày một tốt hơn.  

      Để Giao Châu hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao năm 2021, đại diện các ngành phụ trách tiêu chí nông thôn mới của huyện đã chỉ rõ điểm cần phấn đấu thực hiện trong thời gian tới. Trong đó việc giải quyết nợ xây dựng cơ bản phải được giải quyết sớm, không để nợ đọng kéo dài. Về những khó khăn trong tiêu chí môi trường đề nghị địa phương làm tốt công tác quản lý, tăng số buổi thu gom, không tập kết rác thải để ven đường quốc lộ 37B thiếu mỹ quan nông thôn mới, hướng dẫn người dân thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, không xả thải ra hệ thống kênh mương, khu vực công cộng, nhất là tuyến kênh Cồn Nhất qua địa bàn.

Đồng chí Trần Quang Hưng – Trưởng phòng NN&PTNT, phát biểu tại buổi làm việc

      Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quang Hưng - Trưởng phòng NN&PTNT, đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của địa phương trong quá trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao năm 2021. Tuy vậy trên thực tế, địa phương còn nhiều khó khăn trong hoàn  thiện một số tiêu chí cần phải quyết tâm nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới, phấn đấu đạt 19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao theo đúng hướng dẫn./.

Hải Yến 
Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy