image banner
Mời họp

Kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình nông thôn mới nâng cao tại xã Giao Thiện.
Lượt xem: 379
Đến nay, xã Giao Thiện đã đạt 13 tiêu chí, có 3 tiêu chí cơ bản đạt và 3 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí về trường học, cảnh quan - môi trường và nợ đọng xây dựng cơ bản. Tới đây, địa phương sẽ tập trung nguồn vốn từng bước hoàn thiện tiêu chí về trường học, xây dựng kế hoạch chỉnh trang khuôn viên Trạm Y tế, vận động nhân dân tích cực thực hiện các tiêu chí về môi trường như phân loại, xử lý rác thải tại nguồn, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải tập trung, trồng hoa và cây xanh trên các tuyến đường, tăng số ngày thu gom rác thải/tuần.

Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện do đồng chí Trần Quang Hưng - Trưởng Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình nông thôn mới nâng cao tại xã Giao Thiện.

Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện kiểm tra tiến độ

thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao tại xã Giao Thiện.

Căn cứ nhóm tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, đến thời điểm này, xã Giao Thiện đã đạt 13 tiêu chí, có 3 tiêu chí cơ bản đạt và 3 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí về trường học, cảnh quan - môi trường và nợ đọng xây dựng cơ bản. Qua rà soát, hiện nay trường tiểu học và trường THCS Giao Thiện thiếu 18 phòng học, một số công trình phụ trợ đã xuống cấp cần sửa chữa đảm bảo các điều kiện về an toàn trường học. Với tiêu chí về cảnh quan, mặc dù hàng tháng đã phát động tổng vệ sinh môi trường, các khu vực công cộng, đường giao thông, hệ thống kênh mương được vệ sinh kết hợp trồng hoa, cây cảnh. Tuy nhiên tuyến đường hoa ở Giao Thiện chưa nhân rộng, mô hình phân loại, xử lý rác thải hữu cơ và hệ thống thu gom nước thải tập trung chưa triển khai. Nợ xây dựng cơ bản còn khá lớn.

Đồng chí Nguyễn Xuân Mạnh - Chủ tịch UBND xã Giao Thiện nêu

những giải pháp hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt trong thời gian tới.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Giao Thiện đã làm rõ những tiêu chí chưa đạt, đồng thời đưa ra một số giải pháp khắc phục trong thời gian tới đây. Trong đó địa phương sẽ tập trung nguồn vốn từng bước hoàn thiện tiêu chí về trường học, xây dựng kế hoạch chỉnh trang khuôn viên Trạm Y tế, vận động nhân dân trồng hoa và cây xanh trên các tuyến đường. Chỉ đạo từng thành viên phụ trách các tiêu chí rà soát, tham mưu, đề xuất cho BCĐ xây dựng nông thôn mới xã khẩn trương hoàn thiện tiêu chí nông thôn mới nâng cao, phấn đấu hoàn thành trong năm 2021.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Quang Hưng - Trưởng Phòng NN&PTNT đề nghị Giao Thiện tập trung huy động nguồn xã hội hóa khẩn trương khởi công xây dựng 18 phòng học của trường tiểu học và THCS; huy động cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân cùng tham gia thực hiện tiêu chí về môi trường. Các ngành chức năng của UBND huyện hướng dẫn địa phương hoàn thiện, nâng cao tiêu chí và hoàn thiện hồ sơ chứng minh hoàn thành trước 31/12/2021 để các cấp thẩm tra công nhận xã nông thôn mới nâng cao./.

 

Cao Nhung

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy