image banner
Mời họp

Kiểm tra tiến độ xây dựng xã NTM kiểu mẫu năm 2021 tại Giao Tiến, Giao Hải và Bạch Long.
Lượt xem: 422
Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu là chủ trương lớn, đòi hỏi nhiều nguồn lực để thực hiện các nội dung tiêu chí trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, các xã Giao Tiến, Giao Hải, Bạch Long đều gặp khó khăn khi triển khai. Nhiều tiêu chí chưa đạt hoặc mới cơ bản đạt như tiêu chí về giáo dục, y tế, môi trường, an ninh trật tự. Để thực hiện được mục tiêu hoàn thành xã nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2021, các ngành liên quan cần hỗ trợ và hướng dẫn cụ thể để các địa phương từng bước tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành Bộ tiêu chí NTM kiểu mẫu đúng kế hoạch đề ra.

 

Đồng chí Cao Xuân Chiến - Chủ tịch UBND xã Giao Tiến báo cáo tiến độ xây dựng xã NTM kiểu mẫu năm 2021

 

      Ngay sau khi Giao Tiến đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020, địa phương tiếp tục triển khai xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí quy định năm 2021. Qua rà soát, đến nay Giao Tiến đã đạt được kết quả bước đầu, trong đó tiêu chí sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo được quan tâm. Về tổ chức sản xuất, Giao Tiến duy trì được thế mạnh trong chăn nuôi. Các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực được đảm bảo bền vững. Hệ thống thủy lợi được kiên cố hóa, phục vụ tưới tiêu cho 100% diện tích. Chất lượng nước phục vụ sản xuất đảm bảo quy chuẩn môi trường. Quản lý tốt chất thải trong sản xuất, không xả thải gây ô nhiễm môi trường. Địa phương có 2 mô hình HTX kiểu mới liên kết làm ăn có hiệu quả. Thu nhập bình quân đầu người đạt 66 triệu đồng/năm. Về tiêu chí giáo dục, y tế, văn hóa cơ bản đạt yêu cầu đề ra. Tiêu chí môi trường, tỷ lệ chất thải rắn được thu gom đạt trên 90%, tỷ lệ rác thải tại nguồn được phân loại, áp dụng biện pháp xử lý phù hợp đạt từ 50% trở lên, 90% vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật được thu gom xử lý theo đúng quy định về chất thải nguy hại. Hệ thống đường rãnh thoát nước thải được cải tạo, trên 90% số hộ chăn nuôi có chuồng trại đảm bảo vệ sinh môi trường. Về an ninh trật tự, hàng năm địa phương đều có đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “ An toàn về ANTT”. Trong 3 năm liên tục trước khi công nhận xã NTM kiểu mẫu địa phương không có khiếu kiện đông người trái pháp luật. Tuy vậy, tại một số điểm còn để phức tạp về tội phạm ma túy, cần sớm được giải quyết đảm bảo yêu cầu đề ra. Bên cạnh đó các tiêu chí về hành chính công được đánh giá cao với tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đạt 95% trở lên thuộc thẩm quyền cấp xã và 90% đối với thủ tục hành chính liên thông.  

     Trên cơ sở kết quả đạt được, Giao Tiến đề xuất kiến nghị về những tiêu chí chưa đạt có giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới. Qua đó huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng của nhân dân, phấn đấu hoàn thành xã NTM kiểu mẫu trong năm 2021, trong đó các tiêu chí về môi trường, ANTT được đặc biệt quan tâm.

 

Đoàn công tác Văn phòng điều phối NTM huyện làm việc tại xã Giao Hải.

 

Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu là chủ trương lớn, đòi hỏi nhiều nguồn lực để triển khai các nội dung trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, trong khi nguồn lực của xã Giao Hải khó khăn nên đến nay địa phương mới đạt 3/5 tiêu chí, còn 2 tiêu chí chưa đạt là giáo dục và môi trường, một số tiêu chí cơ bản đạt. Trong đó, khó khăn nhất là tiêu chí công nhận lại trường đạt chuẩn Quốc gia của trường Tiểu học và trường THCS do phòng học, phòng chức năng chưa đảm bảo theo quy định của Thông tư mới. Hiện nay, trường Tiểu học thiếu 10 phòng học, 1 nhà đa năng, thời hạn công nhận lại đạt chuẩn Quốc gia đã kết thúc. Trường THCS Giao Hải, hiện tiêu chuẩn trường đạt chuẩn Quốc gia, chuẩn xanh - sạch - đẹp đã hết thời hạn, thiếu 8 phòng học, trong khi đó 12 phòng học cùng một số công trình phụ như sân trường, hệ thống thoát nước, lan can, cổng trường đã xuống cấp cần sớm được cải tạo để đạt tiêu chí theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo. Đối với tiêu chí về môi trường, tại thời điểm này rác thải sinh hoạt được phân loại tại nguồn và áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp theo hướng tiết kiệm tài nguyên; các tuyến đường được trồng cây bóng mát hoặc trồng hoa và số hộ thực hiện cải tạo vườn, chỉnh trang hàng rào bằng cây xanh chưa đạt theo quy định. Đối với các tiêu chí còn lại như tiêu chí về sản xuất, thu nhập, hộ nghèo đã cơ bản đạt.

 

Đến nay hệ thống giao thông nông thôn tại Giao Hải đã kiên cố hoá đạt 100%.

 

Xác định sản phẩm nông nghiệp là chủ lực, Giao Hải đã quy hoạch vùng, thực hiện cánh đồng lớn 30 ha, bằng 10,52% tổng diện tích. Cùng với vươn khơi bám biển, khai thác nguồn lợi thủy sản từ biển, ngư dân trong xã mạnh dạn đưa con nuôi phù hợp, có giá trị vào nuôi trồng như cá trắm, cá chép, tôm, ngao, sản lượng hàng năm đạt trên 2600 tấn, mức thu nhập bình quân theo Nghị quyết Đảng bộ xã đề ra trong năm 2021 là 71 triệu đồng/người, xã không còn hộ nghèo theo tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Về y tế đã đáp ứng yêu cầu khám bệnh ban đầu cho nhân dân, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 96%, 18/18 xóm đều có nhà văn hóa và 1 đội văn nghệ hoạt đồng thường xuyên, có mô hình hoạt động văn hóa thể thao tiêu biểu. An ninh trật tự trên địa bàn được đảm bảo, không có khiếu kiện đông người, không có công dân thường trú ở xã phạm tội, tệ nạn xã hội được kiềm chế, được UBND huyện công nhận đạt chuẩn an toàn về ANTT. Năm 2020, Giao Hải là một trong 5 xã đứng đầu trong giải quyết thủ tục hành chính và tính đến tháng 9/2021, Giao Hải không còn nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đồng chí trong đoàn cũng như ý kiến đề xuất của lãnh đạo địa phương, đồng chí Trần Quang Hưng - Trưởng Phòng NN&PTNT đề nghị các cơ quan chuyên môn quan tâm hướng dẫn xã Giao Hải hoàn thiện từng tiêu chí, nhất là tiêu chí giáo dục. Phòng Giáo dục - Đào tạo cùng với cấp ủy, chính quyền và các trường học khẩn trương xây dựng phương án cụ thể, trước mắt quan tâm đầu tư nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng để đảm bảo tiêu chí theo quy định. Những tiêu chí còn lại tiếp tục rà soát, hoàn thiện, tìm cách làm hay, hướng đi mới để duy trì và phát triển theo tiêu chuẩn kiểu mẫu.

 

Đồng chí Đỗ Đình Chung - Chủ tịch UBND xã Bạch Long báo cáo tiến độ xây dựng NTM kiểu mẫu

 
Năm 2020, xã Bạch Long được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Trên cơ sở đó, địa phương tiếp tục đầu tư nguồn lực nâng cao các tiêu chí theo Bộ tiêu chí về xây dựng NTM kiểu mẫu. Qua rà soát, đánh giá ban đầu địa phương cơ bản đạt được một số tiêu chí như thu nhập bình quân đầu người 66 triệu đồng/năm. Cơ sở vật chất giáo dục được đầu tư, đảm bảo theo các tiêu chí quy định, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn đảm bảo, tỷ lệ người dân có thẻ BHYT đạt 96,4%.  Các mô hình hoạt động văn hóa, thể dục thể thao thu hút 85% - 90% người dân tham gia. Đối với tiêu chí môi trường, đến nay 100% số xóm thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt về khu xử lý tập trung. UBND xã chỉ đạo các xóm chỉnh trang các tuyến đường trục, đường dong xóm, rãnh thoát nước, trồng hoa cây xanh, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. An ninh trật tự được đảm bảo, từ năm 2018 đến nay trên địa bàn xã không có khiếu kiện đông người trái pháp luật, tệ nạn xã hội dần được kiềm chế. Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của cấp xã được niêm yết công khai. Từ năm 2018 đến 2020 giải quyết các thủ tục hành chính đạt từ 95% đối với hồ sơ, thủ tục thuộc thẩm quyền cấp xã, 90% đối với thủ tục hành chính liên thông được giải quyết đúng hoặc sớm hơn thời hạn quy định.

Tuy nhiên, tiêu chí số 1 về sản xuất địa phương chưa xác định được sản phẩm chủ lực, xây dựng mô hình sản xuất đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Phân loại rác thải tại nguồn mới có 3 xóm thực hiện. Các tuyến đường hoa, cây xanh hạn chế. Trạm Y tế xã một số hạng mục xuống cấp, ảnh hưởng đến nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân.

 

Đồng chí Trần Quang Hưng - Trưởng phòng NN&PTNT,

Phó Chánh Văn phòng điều phối NTM huyện phát biểu tại buổi làm việc

 
Để Bạch Long đạt xã NTM kiểu mẫu năm 2021, tới đây địa phương lựa chọn sản phẩm chủ lực, hình thành vùng sản xuất như nuôi trồng thủy sản từ 30 ha trở lên, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Huy động nguồn lực hoàn thiện cơ sở vật chất trường tiểu học, công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2. Triền khai rộng mô hình phân loại rác thải tại nguồn tại các gia đình, trồng thêm các tuyến đường hoa, cây xanh, tăng số lần thu gom rác thải tại các khu dân cư. Xây dựng hệ thống rãnh thoát nước đảm bảo theo tiêu chí quy định. Thường xuyên vệ sinh đường làng, ngõ xóm sạch sẽ, tạo cảnh quan môi trường nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp./.
 
 
Hải Yến - Cao Nhung - Trần Lý
Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy