image banner
Mời họp

Hội nghị triển khai kế hoạch Đại hội “Người công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” giai đoạn 2017 - 2022
Lượt xem: 38
Đại hội Đại biểu Người Công giáo huyện lần thứ VI nhiệm kỳ 2022 - 2027 là đợt phát động phong trào thi đua sâu rộng của người Công giáo trên địa bàn huyện. Người Công giáo tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động “Kính chúa, yêu nước” để tạo sự đồng thuận xã hội góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.
anh tin bai

Ông Vũ Ngọc Côn - TVHU, Chủ tịch MTTQ huyện phát biểu tại hội nghị

Ban Thường trực UBMTTQ huyện phối hợp với Ban đoàn kết Công giáo tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch Đại hội “Người công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” giai đoạn 2017-2022. Tới dự có đồng chí Nguyễn Tiến Tùng - Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo Ban Dân vận huyện ủy, Công an huyện, Phòng Nội vụ huyện,

anh tin bai

Ông Trần Xuân Thu - Phó trưởng Ban Đoàn kết công giáo huyện triển khai kế hoạch và

hướng dẫn tổ chức tổng kết 5 năm phong trào thi đua “Người công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” giai đoạn 2017 - 2022 

Tại Hội nghị, Ban Thường trực MTTQ huyện, Ban Đoàn kết Công giáo huyện đã triển khai kế hoạch và hướng dẫn tổ chức tổng kết 5 năm phong trào thi đua “Người công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” giai đoạn 2017 - 2022 đối với các xã, thị trấn tiến tới tổ chức Đại hội Đại biểu người Công giáo huyện lần thứ VI nhiệm kỳ 2022 - 2027. Từ nội dung chương trình, đề án nhân sự đã được Ủy ban Đoàn kết Công giáo huyện phối hợp với các ban, ngành xây dựng kỹ lưỡng, chu đáo. Bám sát hướng dẫn của Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh. Theo đó, MTTQ, tổ Đoàn kết Công giáo xã, thị trấn tổ chức hội nghị tổng kết lựa chọn giới thiệu những đại biểu có đủ tiêu chuẩn để hiệp thương; dự kiến thời gian tổ chức hội nghị tổng kết vào tháng 5 và tháng 6 năm 2022. Đối với Đại hội Đại biểu người Công giáo huyện lần thứ VI nhiệm kỳ 2022 - 2027 dự kiến diễn ra vào tháng 10/2022, phấn đấu đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu, có trình độ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra./.

Hoàng Mai

Trung tâm VH - TT - TT Giao Thủy