image banner
Mời họp

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba lập danh sách chính thức đại biểu ứng cử HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Lượt xem: 337
        Hội nghị hiệp thương lần thứ ba đã biểu quyết thống nhất lựa chọn lập danh sách chính thức 58 đại biểu ứng cử HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó đại biểu nam 32 người chiếm 55,2%, đại biểu nữ 26 người chiếm 44,8%, 32 người trẻ tuổi chiếm 48,3%, 21 người ngoài Đảng chiếm 19%, tái cử 21 người chiếm 55,5%, nhất trí đưa ra khỏi danh sách đại biểu ứng cử HĐND huyện 14 người. Cũng tại hội nghị hiệp thương lần thứ 3 đã niêm yết danh sách tài sản thu nhập của những người ứng cử HĐND huyện

      Ủy ban MTTQ huyện Giao Thủy tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba lựa chọn danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Phạm Quang Ái - TUV, Bí thư huyện ủy, đồng chí Nguyễn Thành Mạnh - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, đồng chí Doãn Quang Hùng - Chủ tịch UBND huyện đến dự.

 
Hội nghị hiệp thương lần thứ ba chốt danh sách đại biểu ứng cử HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.

      Phát biểu tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba, đồng chí Phạm Quang Ái - TUV, Bí thư huyện ủy đánh giá cao tinh thần tập trung dân chủ trong quá trình lựa chọn, giới thiệu đại biểu ứng cử HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Sau hiệp thương lần thứ ba, tới đây niêm yết danh sách chính thức những đại biểu ứng cử HĐND huyện. Đồng chí Bí thư huyện ủy đề nghị các đồng chí thành viên Ủy ban bầu cử huyện, các hội, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền để hội viên, đoàn viên và nhân dân hiểu rõ về cuộc bầu cử, tham gia đi bầu cử QH và HĐND các cấp đạt tỷ lệ cao, góp phần để cuộc bầu cử diễn ra 23/5/2021 thành công tốt đẹp.

 

Đồng chí Vũ Ngọc Côn – Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện

báo cáo kết quả ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với các đại biểu ứng cử HĐND huyện

       Sau hội nghị hiệp thương lần hai, Ủy ban MTTQ huyện đã tổ chức hội nghị với đại diện 35 cơ quan, tổ chức, đơn vị và 22 đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn nơi có người ứng cử đại biểu HĐND huyện cư trú để hướng dẫn nội dung, thủ tục tiến hành tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cư tri nơi cư trú đối với 72 người ứng cử đại biểu HĐND huyện theo quy định. Đã tổ chức 54 hội nghị. Tại các hội nghị 100% cử tri nhất trí tín nhiệm với 72 người được giới thiệu ứng cử. Đến ngày 15/4/2021 Ủy ban MTTQ huyện đã nhận được đơn đề nghị xin thôi không tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 của 14 đại biểu. Tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba đã biểu quyết thống nhất lựa chọn lập danh sách chính thức 58 đại biểu ứng cử HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó đại biểu nam 32 người chiếm 55,2%, đại biểu nữ 26 người chiếm 44,8%, 32 người trẻ tuổi chiếm 48,3%, 21 người ngoài Đảng chiếm 19%, tái cử 21 người chiếm 55,5%, nhất trí đưa ra khỏi danh sách đại biểu ứng cử HĐND huyện 14 người. Cũng tại hội nghị hiệp thương lần thứ 3 đã niêm yết danh sách tài sản thu nhập của những người ứng cử HĐND huyện./.

Trần Lý
Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy