image banner

Lịch công tác của Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Giao Thủy Năm 2022
Tuần 33, từ ngày 15 tháng 8 năm 2022 tới ngày 21 tháng 8 năm 2022
Từ ngày 08/08/2022 tới ngày 14/08/2022
Ngày Sáng Chiều
Thứ hai
15/08/2022
18/7/2022 (AL)

- Tham gia Đoàn thẩm định NTM của tỉnh tiến hành thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí xã NTM nâng cao năm 2021 tại TT Quất Lâm (Đ/c Nam - PCTTT, 07h30', tại Thị trấn Quất Lâm)

 

- Làm việc với xã Giao Phong về công tác GPMB phục vụ dự án xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển (Đ/c Hùng - CT, 07h30', tại Phòng họp tầng 2, UBND huyện)

 

- Dự Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 (Đ/c Tùng - PCT, 08h00', tại Sở Giáo dục - Đào tạo) GM_Tổng kết năm học.pdf

 

 

- Chúc mừng ngày Truyền thống ngành Bưu điện (Đ/c Chương - PCT)

- Hoãn: Dự Hội nghị triển khai công tác GPMB dự án xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - đường bộ ven biển.

 

- Làm việc tại Cục Thi hành án tỉnh (Đ/c Chương - PCT, 14h00', tại Cục Thi hành án tỉnh)

 

- Dự Lễ khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa tại xã Giao Yến (Đ/c Tùng - PCT, 15h00', tại Nhà bà Nguyễn Thị Mít, xóm 5 xã Giao Yến) GM xã Giao Yến.pdf

Thứ ba
16/08/2022
19/7/2022 (AL)

- Dự Hội nghị nghe báo cáo tình hình, kết quả việc cưỡng chế thi hành bản án "Tranh chấp hợp đồng thuê quyền sử dụng đất" tại xã Hải Chính, huyện Hải Hậu (Đ/c Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, 09h00', tại Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy) 

 

- Dự Hội nghị tập trung bàn giao quân nhân dự bị huấn luyện tại Lữ đoàn Công binh 131/QCHQ năm 2022 (Đ/c Tùng - PCT, 07h30', tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện) GM 938 BCH Quân sự huyện.pdf
- Dự Hội nghị điểm: "Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc năm 2022" tại Thị trấn Quất Lâm (Các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Lãnh đạo HĐND-UBND huyện, 14h00', tại Hội trường UBND Thị trấn Quất Lâm)
Thứ tư
17/08/2022
20/7/2022 (AL)

- Dự Hội nghị triển khai công tác GPMB dự án xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - đường bộ ven biển (Đ/c Hùng - CT, 07h30', tại phòng họp số 1, Tầng 4 - nhà A, trụ sở UBND tỉnh) CV 272_Thay đổi lịch họp.pdf

 

- Hội nghị tập huấn trực tuyến công tác Đoàn - Đội (07h30', tại Hội trường Huyện ủy-HĐND-UBND huyện)

- Hội nghị tập huấn trực tuyến công tác Đoàn - Đội (13h30', tại Hội trường Huyện ủy-HĐND-UBND huyện)
Thứ năm
18/08/2022
21/7/2022 (AL)

- Hội nghị giao ban Thường trực Huyện ủy (Các đồng chí Thường trực Huyện ủy, 07h30', tại Phòng họp tầng 2, Huyện ủy)

 

- Tiếp công dân kỳ thứ 2 tháng 8/2022 (Đ/c Hùng - CT, 07h00', tại Trụ sở Tiếp công dân huyện)

 

- (Hoãn) Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Cải cách hành chính đối với công chức thuộc huyện Giao Thuỷ và Xuân Trường - đợt 2

 

- Dự Hội nghị tập huấn kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, nhận diện và xử lý khủng hoảng truyền thông (Đ/c Chương - PCT, 08h00', tại Sở Thông tin &TT) GM Hội nghị phát ngôn 2022.pdf

 

- Dự Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho Chức việc, Tăng ny, Phật tử trường hạ cơ sở 6 tỉnh Nam Định năm 2022 (Đ/c Tùng - PCT, 07h30', tại Chùa Hoành Nha chính xã Giao Tiến) GM_Khai mạc KTQP.pdf

 

- Dự Hội thảo trực tuyến của Văn phòng Chính phủ về: "Số hóa, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính: Kinh nghiệm của Pháp và thực tiễn triển khai tại Việt Nam" (Đ/c Chương - PCT, 07h45', tại Phòng họp Tầng 2, UBND huyện)

 

- Hội nghị Tổng kết năm học 2021 - 2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 (Các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Lãnh đạo HĐND-UBND huyện, 14h00', tại Hội trường Huyện ủy-HĐND-UBND huyện) GM_Tổng kết năm học.pdf

 

- Hội nghị thống nhất nghi thức Lễ khai mạc Đại hội TDTT huyện Giao Thủy lần thứ IX (Đ/c Chương-PCT, 15h00', tại Phòng họp tầng 2 - UBND huyện)

 

 

 

- Dự Hội thảo trực tuyến của Văn phòng Chính phủ về: "Số hóa, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính: Kinh nghiệm của Pháp và thực tiễn triển khai tại Việt Nam" (Đ/c Chương - PCT, 13h30', tại Phòng họp Tầng 2, UBND huyện)

Thứ sáu
19/08/2022
22/7/2022 (AL)

- Hội nghị tập huấn khung diễn tập KVPT huyện năm 2022 (Các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Lãnh đạo HĐND-UBND huyện, 07h30', tại Hội trường Huyện ủy-HĐND-UBND huyện) GM_Diễn tập KVPT.pdf

Thứ bảy
20/08/2022
23/7/2022 (AL)
- Dự Lễ ra mắt Ban liên lạc CCB Mặt trận Vị Xuyên tỉnh Nam Định (Các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Lãnh đạo HĐND-UBND huyện, 07h00', tại Nhà Văn hóa Trung tâm huyện) GM BLL_Vị Xuyên.pdf
Chủ nhật
21/08/2022
24/7/2022 (AL)

Ghi chú: Ngày truyền thống Ngành Bưu điện (15/8/1945); Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945); Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945)