image banner

Lịch công tác của Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Giao Thủy Năm 2022
Tuần 20, từ ngày 16 tháng 5 năm 2022 tới ngày 22 tháng 5 năm 2022
Từ ngày 09/05/2022 tới ngày 15/05/2022
Ngày Sáng Chiều
Thứ hai
16/05/2022
16/4/2022 (AL)

- Hội nghị giao ban Lãnh đạo UBND huyện (Các đồng chí Lãnh đạo UBND huyện, 07h00', tại Phòng họp tầng 2, UBND huyện)

 

- Hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng hệ thống văn kiện khối B (Các đồng chí Lãnh đạo UBND huyện, 09h00', tại Phòng họp tầng 2, UBND huyện) GM Văn kiện Khối B.pdf

- Dự Hội nghị để xác định hệ số điều chỉnh giá đất tính nghĩa vụ tài chính cho các công ty thuê đất tại xã Hoành Sơn (Đ/c Tùng - PCT, 15h00', tại UBND xã Hoành Sơn) GM_Sở Tài chính.pdf
Thứ ba
17/05/2022
17/4/2022 (AL)

- Dự Hội nghị triển khai Kế hoạch hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022 tỉnh Nam Định (Đ/c Mạnh - PBTTT, đ/c Chương - PCT, 08h00', tại Hội trường Tầng 3 - Trụ sở Tỉnh ủy) CV 02 BCĐ Tỉnh ủy.pdf

 

- Hội nghị triển khai công tác quy hoạch diện tích đất trường học của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện (Đ/c Tùng - PCT, 08h00', tại Phòng họp Tầng 2, UBND huyện)

 

- Hội nghị triển khai công tác lập Quy hoạch chung đô thị mới Đại Đồng (Đ/c Hùng - CT, Đ/c Nam  -PCTTT, 09h30', tại PH tầng 2 UBND huyện) GM_Quy hoạch Đại Đồng.pdf

- Họp Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện (Đ/c Hiển - PCT HĐND huyện, 14h00', tại Phòng họp tầng 1, Trụ sở HĐND-UBND huyện)

 

- Hoãn: Làm việc với UBND Thị trấn Ngô Đồng

Thứ tư
18/05/2022
18/4/2022 (AL)

- Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW ngày 24/01/2022  của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Các đ/c Thường trực Huyện ủy, HĐND, Lãnh đạo UBND huyện, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, 08h00', tại Hội trường Huyện ủy-HĐND-UBND huyện) CV_371_NQ phát triển đô thị.pdf

 

- Hoãn: Dự lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 CV_158_Điều chỉnh lịch bồi dưỡng.pdf

- Hội nghị trực tuyến của Tỉnh ủy thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa XIII (Các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Ủy viên BTV Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, 14h00', tại Hội trường Huyện ủy-HĐND-UBND huyện) CV_372_Hội nghị TW5.pdf

 

 
Thứ năm
19/05/2022
19/4/2022 (AL)

 

- Tiếp công dân kỳ thứ 2 tháng 5 của UBND huyện (Đ/c Chương - PCT, 07h00', tại Trụ sở Tiếp công dân của huyện)

 

- Đoàn Giám sát Thường trực HĐND huyện giám sát tại xã Giao Thanh (Đ/c Hiển - PCT HĐND huyện, 07h30', tại UBND xã Giao Thanh) TB 157 Lịch GS HĐND huyện.pdf

 

- Hội nghị kiểm điểm tiến độ công tác GPMB tuyến đường bộ ven biển đoạn đi qua địa bàn huyện (Đ/c Hùng - CT, 07h30', tại Phòng họp Tầng 2, UBND huyện) Giấy mời GPMB đường bộ.pdf

- Dự Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá 01 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (Đ/c Mạnh - PBTTT, 14h00', tại Hội trường Tầng 3, Trụ sở Tỉnh ủy) CV_622_Tỉnh ủy KL01.pdf

 

- Đoàn Giám sát Thường trực HĐND huyện giám sát tại xã Giao Tiến (Đ/c Hiển - PCT HĐND huyện, 14h00', tại UBND xã Giao Tiến)

 

- Hội nghị thống nhất phương án thu gom bèo, rác trên sông (Đ/c Nam - PCTTT, 14h00', tại Phòng họp Tầng 2, UBND huyện) GM thống nhất thu gom rác.pdf

 

- Làm việc với UBND Thị trấn Ngô Đồng (Các đồng chí Lãnh đạo UBND huyện, 15h00', tại Thị trấn Ngô Đồng) TB_103_Làm việc với Thị trấn NĐ.pdf 

Thứ sáu
20/05/2022
20/4/2022 (AL)

- Hội nghị giao ban Thường trực Huyện ủy (Các đồng chí Thường trực Huyện ủy, 07h30', tại Phòng họp tầng 2, Huyện ủy)

 

- Đoàn Giám sát Thường trực HĐND huyện giám sát tại xã Giao Long  (Đ/c Hiển - PCT HĐND huyện, 07h30', tại UBND xã Giao Long)

 

- Hội nghị làm việc với Cấp ủy và Lãnh đạo cơ quan Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện (Các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Lãnh đạo UBND huyện, 14h00', tại Trụ sở Phòng Giáo dục - Đào tạo)

 

- Đoàn Giám sát Thường trực HĐND huyện giám sát tại xã Giao Yến (Đ/c Hiển - PCT HĐND huyện, 14h00', tại UBND xã Giao Yến)

Thứ bảy
21/05/2022
21/4/2022 (AL)
Chủ nhật
22/05/2022
22/4/2022 (AL)
Ghi chú: Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5/1963)