image banner

Lịch công tác của Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Giao Thủy Năm 2023
Tuần 12, từ ngày 20 tháng 3 năm 2023 tới ngày 26 tháng 3 năm 2023
Từ ngày 13/03/2023 tới ngày 19/03/2023
Ngày Sáng Chiều
Thứ hai
20/03/2023
29/2/2023 (AL)
Làm việc với cấp ủy, lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện (Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Đ/c Chương - PCT UBND huyện, 14h00' tại Phòng họp tầng 2, Huyện ủy)
Thứ ba
21/03/2023
30/2/2023 (AL)

- Dự Khai mạc lớp bồi dưỡng công tác Văn phòng (Đ/c Phó Bí thư Thường trực HU, 07h30', tại Trung tâm Chính trị huyện)

- Dự Hội nghị công bố Quyết định xác minh khiếu nại (lần 2) (Đ/c Tùng, 8h30', tại Sở Tài nguyên và Môi trường)

- Làm việc với Đoàn công tác của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (Đ/c Chương-PCT, 8h00', tại Phòng họp UBND huyện)

- Hội nghị triển khai, tập huấn sử dụng Phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức (14h00', tại Hội trường Huyện uỷ - HĐND - UBND huyện)

Thứ tư
22/03/2023
1/2/2023 (AL)

Làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan về KDC tập trung xã Giao Tiến (Đ/c Hùng - CT, 09h00', tại phòng họp Tầng 2, UBND huyện)

 

- Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố (Các đồng chí Thường trực HĐND huyện, 14h30', tại Trụ sở HĐND-UBND huyện Vụ Bản) GM-06-HDND_0001.pdf

 

- Làm việc với cấp ủy, lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng (Đ/c Bí thư Huyện ủy, Đ/c PCT HĐND huyện,  đại diện Lãnh đạo UBND huyện, 14h00' tại Phòng họp tầng 2, Huyện ủy)

 

- Tham gia Đối thoại, giải quyết khiếu nại lần 2 của công dân xã Giao Hà (Đ/c Tùng-PCT, 14h30', tại phòng họp số 2 - tầng 1 trụ sở HĐND-UBND huyện) GM-DT-L2.pdf 

Thứ năm
23/03/2023
2/2/2023 (AL)
- Làm việc với cấp ủy, lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện (Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Đ/c Chương - PCT UBND huyện, 07h30' tại Phòng họp tầng 2, Huyện ủy) - Họp đoàn kiểm tra liên ngành y dược (Đ/c Tùng - PCT, 14h00', tại phòng họp số 1, trụ sở HĐND-UBND huyện)
Thứ sáu
24/03/2023
3/2/2023 (AL)
- Hội nghị giao ban Thường trực Huyện uỷ (Các đồng chí Thường trực Huyện uỷ, 07h30', tại phòng họp Tầng 2, Huyện uỷ) - Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) (Các Đ/c Thường trực Huyện ủy, 14h30' tại Hội trường tầng 3 - Trụ sở Tỉnh ủy) CV-Tinh-uy.pdf
Thứ bảy
25/03/2023
4/2/2023 (AL)
- Hội nghị gặp mặt các đồng chí nguyên Lãnh đạo huyện Xuân Thuỷ và Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo chủ chốt huyện Xuân Trường - Giao Thuỷ sau tái lập (Các đồng chí Thường trực Huyện uỷ, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Lãnh đạo HĐND-UBND huyện, 08h30', tại Hội trường Huyện uỷ-HĐND-UBND huyện Giao Thuỷ)
Chủ nhật
26/03/2023
5/2/2023 (AL)
Ghi chú: Ngày thành lập Đoàn TNCSHCM 26/3/1931; Ngày Thể thao Việt Nam 27/3/1946