image banner
Mời họp

image advertisement

UBND huyện đánh giá thực hiện Đề án về công tác bảo vệ môi trường bền vững năm 2023.
Lượt xem: 293
Ngay sau khi nghe ý kiến của các địa phương, nhất là những người trực tiếp quản lý kênh mương, điều tiết nhân công lao động, đồng chí Chủ tịch UBND huyện chia sẻ với những khó khăn trong công tác bảo vệ môi trường tại địa phương. Đồng chí yêu cầu các xã, thị trấn cần hỗ trợ thêm kinh phí trong công tác bảo vệ môi trường đối với các HTX dịch vụ, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường các tuyến kênh được sạch đẹp. Huy động sự vào cuộc của các tổ chức hội đoàn thể cùng HTX Nông nghiệp dịch vụ tham gia vệ sinh môi trường. Đề nghị Phòng Tài chính&Kế hoạch, Phòng TNMT xây dựng Đề án bảo vệ môi trường vào năm 2025 phù hợp với điều kiện thực tế về lao động. Trước mắt cần sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nâng cao hơn nữa công tác bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm trong bảo vệ môi trường của cán bộ, nhân dân các địa phương, xây dựng nông thôn mới bền vững, đảm bảo tiêu chí sáng, xanh, sạch, đẹp.

UBND huyện đánh giá kết quả thực hiện Đề án nâng cao chất lượng môi trường nông thôn đảm bảo phát triển bền vững. Đồng chí Doãn Quang Hùng – Chủ tịch UBND chủ trì hội nghị. Đồng chí Nguyễn Tiến Tùng – Phó Chủ tịch UBND huyện, Phòng Tài nguyên - Môi trường, Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Xuân Thủy, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng quản trị các HTX kinh doanh dịch vụ các xã, thị trấn về dự hội nghị.

anh tin bai

Đồng chí Doãn Quang Hùng – Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. 

          Tại hội nghị, đại diện chính quyền các địa phương và Hội đồng quản trị HTX Nông nghiệp dịch vụ đã phát biểu làm rõ những khó khăn vướng mắc trong công tác vệ sinh môi trường đảm bảo bền vững hiệu quả. Đặc biệt tại xã Giao Thiện, Giao Thanh, Giao Hương, Giao Lạc còn nhiều ý kiến xung quanh việc khoán quản kinh phí bảo vệ môi trường. Đây đều là những địa phương có nhiều bất cập về công tác bảo vệ môi trường trên hệ thống sông, kênh, dẫn đến việc quản lý rác thải chưa đạt yêu cầu đề ra. Nguyên nhân do chi phí ngày công lao động tăng cao, trong khi đó nguồn khoán quản lại thấp nên các địa phương đề nghị phân bổ nguồn kinh phí khoán quản cho phù hợp, tạo mọi điều kiện để HTX tiếp tục đảm nhận công việc giải tỏa dòng chảy, bảo vệ môi trường theo phân cấp của Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Xuân Thủy.

anh tin bai

Đồng chí Trần Văn Thuần - Giám đốc Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Xuân Thủy phát biểu tại HN

    Sau khi nghiệm thu, đánh giá công tác bảo vệ môi trường tại các địa phương, UBND huyện đánh giá vẫn còn những tồn tại cần phải được giải quyết. Tình trạng bèo rác trên các dòng kênh còn phức tạp, nguyên nhân một phần thuộc về ý thức trách nhiệm của người dân chưa cao, xả rác thải, xác súc vật xuống kênh mương. Hậu quả các địa phương cuối nguồn thường xuyên phải xử lý rác thải, bèo dồn ứ, gây ách tắc dòng chảy.

anh tin bai

Đồng chí Trần Thị Ngát - Trưởng Phòng TNMT phát biểu tại HN

          Theo Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Xuân Thủy, Phòng TNMT nguồn kinh phí đã cấp, phân bổ về các địa phương theo Đề án xây dựng. Cụ thể là Công ty đã điều tiết kinh phí khoán theo đơn giá đối với kênh cấp 1 là 1.732.500 đồng/km, kênh cấp 2 là 1.485.000/km. Căn cứ theo chiều dài kênh qua địa bàn, các địa phương sẽ được phân bổ nguồn kinh phí khoán theo từng năm. Tổng nguồn vốn mà Công ty đã phân bổ tới 22 xã, thị trấn là gần 880 triệu đồng/năm.

anh tin bai
anh tin bai

Đại diện các địa phương và HĐQT các HTX kinh doanh dịch vụ nông nghiệp ý kiến tại HN

          Ngay sau khi nghe ý kiến của các địa phương, nhất là những người trực tiếp quản lý kênh mương, điều tiết nhân công lao động, đồng chí Chủ tịch UBND huyện chia sẻ với những khó khăn trong công tác bảo vệ môi trường tại địa phương. Đồng chí yêu cầu các xã, thị trấn cần hỗ trợ thêm kinh phí trong công tác bảo vệ môi trường đối với các HTX dịch vụ, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường các tuyến kênh được sạch đẹp. Huy động sự vào cuộc của các tổ chức hội đoàn thể cùng HTX Nông nghiệp dịch vụ tham gia vệ sinh môi trường. Đề nghị Phòng Tài chính&Kế hoạch, Phòng TNMT xây dựng Đề án bảo vệ môi trường vào năm 2025 phù hợp với điều kiện thực tế về lao động. Trước mắt cần sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị nâng cao hơn nữa công tác bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm trong bảo vệ môi trường của cán bộ nhân dân các địa phương, xây dựng nông thôn mới bền vững, đảm bảo tiêu chí sáng, xanh, sạch, đẹp./.

Hải Yến

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy