image banner
Mời họp

Tổng kết 20 năm triển khai thực hiện NĐ số 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.
Lượt xem: 107
Qua 20 năm đến nay Ngân hàng CSXH huyện đã thực hiện cho vay 10 chương trình tín dụng ưu đãi, tạo điều kiện cho hơn 12 nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo được vay vốn, đã có hơn 8500 hộ thoát nghèo, tạo việc làm cho trên 2300 lao động; gần 21 nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được đến trường... Việc triển khai các chương trình tín dụng chính sách đã góp phần hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi ở khu vực nông thôn.

 

anh tin bai

Đồng chí Lưu Văn Hưng - Giám đốc chi nhánh Ngân hàng CSXH huyện đánh giá kết quả

thực hiện Nghị định 78 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo.

UBND huyện tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác; biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động tín dụng. Dự hội nghị có đồng chí Trần Lê Đoài - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Ngân hàng NN&PTNT, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh. Về phía huyện có đồng chí Nguyễn Thành Mạnh - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, đồng chí Doãn Quang Hùng - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

anh tin bai

Đồng chí Trần Lê Đoài -  TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa, chúc mừng.

Năm 2002, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 78/2002/NĐ-CP về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, đồng thời Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 131 thành lập Ngân hàng Chính sách xã hội. Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Giao Thủy cũng được thành lập và hoạt động từ tháng 5/2003. Từ khi thành lập và triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78 của Chính phủ trên địa bàn  huyện đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, huy động được các nguồn lực tài chính để tạo lập vốn, tổ chức hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách. Đến ngày 30/6/2022, tổng nguồn vốn trên địa bàn huyện đạt gần 430 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 400 tỷ đồng so với năm 2003, bao gồm nguồn vốn Trung ương trên 360 nghìn tỷ đồng, nguồn vốn huy động và ký quỹ trên 61 nghìn tỷ đồng, chiếm hơn 14%, số còn lại là nguồn vốn UBND huyện và tỉnh ủy thác.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Thành Mạnh - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy tặng hoa chúc mừng.

Thời điểm đầu mới thành lập, chỉ có 2 chương trình tín dụng chính sách, qua 20 năm hoạt động đến nay Ngân hàng CSXH huyện đã thực hiện cho vay 10 chương trình tín dụng ưu đãi với tổng dư nợ trên 420 nghìn tỷ đồng, dư nợ bình quân mỗi xã đạt trên 19,5 tỷ đồng, tổng số cho vay trong 20 năm đạt gần 1600 tỷ đồng với khoảng 120 nghìn lượt khách hàng được vay vốn, bình quân mỗi năm cho vay gần 61 tỷ đồng; tổng doanh số thu nợ đạt trên 1100 tỷ đồng. Để nâng cao chất lượng tín dụng và hỗ trợ tối đa cho người nghèo, Ngân hàng CSXH đã thực hiện phương thức quản lý phù hợp, đó là ủy thác một số nội dung công việc cho các tổ chức chính trị-xã hội, thông qua các Tổ tiết kiệm và vay vốn giao dịch trực tiếp tại xã, thị trấn. Tại các điểm giao dịch, chính sách tín dụng của Nhà nước, danh sách hộ vay vốn và các quy trình thủ tục của Ngân hàng CSXH Được niêm yết công khai tại trụ sở UBND Xã; người vay giao dịch trực tiếp với Ngân hàng CSXH vào ngày cố định hàng tháng để gửi tiền tiết kiệm, vay và trả nợ trước sự chứng kiến của Hội đoàn thể, Tổ trưởng Tổ vay vốn và tiết kiệm và chính quyền xã. Qua đó đã ngăn chặn được tình trạng tham ô, lợi dụng tiền vốn, tạo được niềm tin của nhân dân đối với các chính sách của Đảng, Nhà nước và hoạt động của Ngân hàng CSXH.

anh tin bai

 Đồng chí Doãn Quang Hùng - Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Lê Đoài, đồng chí Chủ tịch UBND Huyện Doãn Quang Hùng nhấn mạnh: Trải qua 20 năm hoạt động, Ngân hàng CSXH huyện đã tạo điều kiện cho hơn 12 nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo được vay vốn, đã có hơn 8500 hộ thoát nghèo, tạo việc làm cho trên 2300 lao động; gần 21 nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để đến trường, hơn 72 nghìn công trình nước sạch, vệ sinh được xây dựng; trên 380 ngôi nhà được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa; 50 học sinh, sinh viên được vay vốn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học trực tuyến và hỗ trợ một cơ sở mầm non ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 khôi phục hoạt động giáo dục. Việc triển khai các chương trình tín dụng chính sách đã góp phần hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi ở khu vực nông thôn. Từ đó đã từng bước thay đổi cơ bản nhận thức, giúp hộ vay sử dụng vốn có hiệu quả, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống.

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

Các, tập thể, cá nhân đạt thành tích trong hoạt động tín dụng được biểu dương, khen thưởng.

 

 Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 78 của Chính phủ về tín dụng chính sách đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trong thời gian tới, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp huyện, cấp xã, UBND các xã, thị trấn và NHCSXH huyện tập trung bám sát định hướng Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2021-2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Quan tâm tập trung nguồn lực, nhất là nguồn vốn ngân sách huyện ủy thác qua NHCSXH để tổ chức triển khai thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác ủy thác cho vay. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát của các cấp, các ngành và của toàn thể mọi tầng lớp nhân dân đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa những tiêu cực trong tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo hoạt động tín dụng chính sách xã hội dân chủ, công khai với cách thức “giao dịch tại nhà, giải ngân, thu nợ tại xã”./.

Cao Nhung

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy