image banner
Mời họp

Tập huấn hướng dẫn tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm năm 2022.
Lượt xem: 195
Hiện nay thời tiết đang chuyển mùa, độ ẩm thấp là điều kiện thuận lợi bệnh dịch trên con nuôi phát triển và lây lan mạnh. Do đó, công tác tiêm phòng vụ Xuân cần phải được chú trọng. Thời gian tiêm phòng vụ Xuân từ ngày 1/4/2022 đến ngày 1/5/2022, vụ Thu từ ngày 15/9 đến hết ngày 15/10/2022. 

      Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện vừa tổ chức tập huấn, hướng dẫn một số nội dung tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm năm 2022.

anh tin bai

Đồng chí Phan Văn Khoa - Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện

hướng dẫn tiêm phòng đàn vật nuôi năm 2022

     Theo số liệu rà soát, đến tháng 3/2022, trên địa bàn huyện có tổng đàn lợn khoảng 22.500 con, đàn trâu bò dê hơn 3.300 con, đàn gia cầm hơn 320.000 con. Trong đó đàn lợn trong diện tiêm khoảng 10.000 con, riêng các trang trại nuôi lợn quy mô lớn chủ động tiêm phòng. Để kịp thời khống chế dịch bệnh, bảo vệ an toàn đàn vật nuôi, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi chăm sóc bảo vệ đàn vật nuôi, đồng thời triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh hiệu quả. Qua kiểm tra, đến nay bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu bò đã được khống chế, đàn lợn cơ bản khỏe mạnh. Hiện nay thời tiết đang chuyển mùa, độ ẩm thấp là điều kiện thuận lợi bệnh dịch trên con nuôi phát triển và lây lan mạnh. Do đó, công tác tiêm phòng vụ xuân cần phải được chú trọng. Thời gian tiêm phòng vụ Xuân từ ngày 1/4/2022 đến ngày 1/5/2022, vụ Thu từ ngày 15/9 đến hết ngày 15/10/2022. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện khuyến cáo các hộ chăn nuôi ngoài tiêm chính vụ, tổ chức tiêm bổ sung hàng tháng cho đàn vật nuôi mới phát sinh.

anh tin bai

Gia trại chăn nuôi tại Giao Tiến thực hiện tốt việc tiêm phòng, tiêu độc khử trùng chuồng trại, bảo vệ con nuôi

       Đối với đàn lợn tiêm phòng bệnh dịch tả, tụ huyết trùng, lở mồm long móng, sử dụng các loại vắc xin theo đúng tuổi con nuôi, liều lượng, kỹ thuật đảm bảo phát huy tác dụng. Đối với đàn trâu, bò, dê tiêm phòng bệnh lở mồm long móng, bệnh tụ huyết trùng, bệnh viêm da nổi cục, đàn chó mèo tiêm vắc xin phòng bệnh dại. Đối với đàn gia cầm phòng bệnh cúm, Niucatxơn, dịch tả, viêm gan trên đàn vịt, tụ huyết trùng. Để phát hiện kịp thời các loại bệnh dịch trên đàn vật nuôi, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thường xuyên lấy mẫu kiểm tra trên các sản phẩm gia súc gia cầm đang bày bán ở chợ hoặc lấy mẫu ngẫu nhiên tại hộ chăn nuôi theo mô hình gia trại, trang trại; từ đó phát hiện bệnh dịch, xử lý kịp thời, hạn chế lây lan diện rộng ảnh hưởng đến tổng đàn. Đối với cán bộ thú y xã, thị trấn tổ chức rà soát, thống kê tổng đàn gia súc, gia cầm để tổng hợp báo cáo và triển khai tiêm phòng theo đúng hướng dẫn./.  

Hải Yến

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy