image banner
Mời họp

image advertisementHuyện Giao Thủy triển khai tiêm phòng vụ Thu năm 2023 cho đàn vật nuôi.
Lượt xem: 602
          Theo đó, vụ Thu 2023, các địa phương tập trung tiêm phòng bệnh dịch tả, tụ huyết trùng, bệnh lở mồm long móng cho đàn lợn, phòng bệnh lở mồm long móng, viêm da nổi cục cho đàn trâu, bò, tiêm phòng dại cho đàn chó và phòng bệnh cúm cho đàn gia cầm, bệnh dịch tả vịt, bệnh tụ huyết trùng đàn gà, vịt, ngan... 

         Để bảo vệ an toàn cho đàn vật nuôi, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ Thu năm 2023.

anh tin bai

Triển khai tiêm vắc xin vụ Thu năm 2023 phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm

        Những tháng đầu năm, tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi cơ bản được kiểm soát, không phát sinh dịch. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện tiếp tục theo dõi dịch bệnh, nhằm phát hiện sớm có biện pháp phòng trừ, bảo vệ đàn vật nuôi. Đồng thời, triển khai tiêm phòng vụ Xuân cho đàn gia súc, gia cầm năm 2023 đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

anh tin bai

Đồng chí Phan Văn Khoa - Phó Giám đốc Trung tâm DVNN huyện

triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm

       Hiện nay trên địa bàn huyện có hơn 330 ngàn con gia cầm, đàn lợn hơn 17 ngàn con, đàn trâu, bò, dê gần 3.400 con, đàn chó gần 14 ngàn con. Theo đó, vụ Thu 2023, các địa phương tập trung tiêm phòng bệnh dịch tả, tụ huyết trùng, bệnh lở mồm long móng cho đàn lợn, phòng bệnh lở mồm long móng, viêm da nổi cục cho đàn trâu, bò, tiêm phòng dại cho đàn chó và phòng bệnh cúm cho đàn gia cầm, bệnh dịch tả vịt, bệnh tụ huyết trùng đàn gà, vịt, ngan...

     Căn cứ kế hoạch của ngành chuyên môn, các địa phương tập trung triển khai tiêm phòng cho đàn vật nuôi, từ ngày 15/9/2023 đến ngày 15/10/2023. Ngoài tiêm chính vụ, hàng tháng các hộ chăn nuôi tiêm bổ sung cho số gia súc, gia cầm mới phát sinh, vệ sinh chuồng trại chăn nuôi, tiêu độc khử trùng định kỳ. Qua đó góp phần bảo vệ an toàn con nuôi, tạo điều kiện để ngành chăn nuôi phát triển ổn định./.

 

Trần Lý

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy