image banner
Mời họp

image advertisementHuyện Giao Thủy triển khai phương hướng nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp năm 2024.
Lượt xem: 633
         Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Cao Thành Nam - TVHU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đề nghị các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch và có những giải pháp phù hợp với tình hình, điều kiện sản xuất vụ Xuân 2024 phù hợp với đặc điểm từng xã, thị trấn. Khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện cày lật đất khi đủ điều kiện xong trước ngày 31/12/2023. Phối hợp với Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Xuân Thủy thực hiện tốt chiến dịch làm thủy lợi nội đồng Đông Xuân 2023-2024. Tập trung xây dựng, nhân rộng các mô hình điểm của huyện về cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Phát triển nhanh các mô hình liên kết chuỗi giá trị cho những nông sản chủ lực của địa phương. Tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tập trung chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn các xã, thị trấn và nông dân thực hiện tốt quy trình thâm canh, bảo vệ cây trồng vật nuôi. Tập trung các giải pháp phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản năm 2024.

          UBND huyện vừa tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp năm 2024. Đồng chí Cao Thành Nam - TVHU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện chủ trì hội nghị. 

anh tin bai

Đồng chí Cao Thành Nam - TVHU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện chủ trì hội nghị

         Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện chỉ rõ những điểm mạnh, điểm còn tồn tại hạn chế trong sản xuất nông nghiệp năm 2023, từ đó gợi mở những định hướng trong sản xuất vụ tiếp theo đáp ứng sản xuất theo nhu cầu của thị trường. Đặc biệt, cơ cấu kinh tế trong thời gian tới có sự thay đổi, diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp, do vậy đòi hỏi các ngành, địa phương trong khối nông nghiệp tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, ưu tiên sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ. Đề nghị các ngành trong khối nông nghiệp, các địa phương chú trọng sử dụng các giống chất lượng cao, phương thức sản xuất hiện đại, giảm chi phí sản xuất, tăng giá trị trên đơn vị diện tích, mục tiêu nâng cao thu nhập cho người nông dân.

anh tin bai

Đồng chí Lê Văn Huấn - Phó trưởng Phòng NN&PTNT huyện

báo cáo kết quả sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn năm 2023

          Năm 2023, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành và sự nỗ sự của nhân dân nên sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn đạt kết quả đáng ghi nhận. Tổng diện tích gieo cấy lúa vụ xuân gần 6.900 ha, giảm gần 120 ha so với vụ xuân năm 2022, xây dựng được 18 mô hình cánh đồng mẫu lớn với gần 1.200 ha, năng suất lúa đạt 76,65 tạ/ha, là huyện có năng suất lúa cao nhất tỉnh, sản lượng lúa  gần 53 nghìn tấn, giá trị đạt 503 tỷ đồng, bình quân đạt 65,9 triệu đồng/ha, tăng 6,2 triệu đồng/ha so với năm 2022. Sản xuất cây màu vụ xuân tập trung vào các cây có chất lượng hiệu quả, với diện tích gieo cấy hơn 1.700 ha. Chăn nuôi duy trì và phát triển ổn định, sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt hơn 13 ngàn tấn, tăng 6,2% so với năm 2022. Tổng sản lượng thủy sản năm 2023 ước đạt hơn 71 ngàn tấn, tăng 4,9% so với năm 2022. Trong đó sản lượng nuôi trồng ước đạt hơn 55 ngàn tấn, khai thác đạt trên 16 ngàn tấn. Việc quản lý đội tàu khai thác thủy sản dần đi vào nề nếp, tuân thủ các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định được các địa phương, ngư dân triển khai tích cực. Hiện có 164/164 tàu trong diện phải lắp đặt, đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình.

        Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai quyết liệt, đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến nay toàn huyện có 18/22 xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 117/195 xóm, Tổ dân phố đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Xã Giao Phong là một trong 9 xã của cả nước được Bộ NN&PTNT lực chọn thí điểm xây dựng mô hình xã NTM thông minh giai đoạn 2021-2025. Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP triển khai tích cực, năm 2023 đã phân hạng 26 sản phẩm OCOP của 10 cơ sở, đến nay toàn huyện có 108 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP, trong đó 10 sản phẩm đạt 4 sao, 98 sản phẩm đạt 3 sao.

anh tin bai

Đồng chí Trần Quang Hưng - Trưởng phòng NN&PTNT huyện phát biểu tại hội nghị

anh tin bai

Đồng chí Trần Hữu Nhạc - Phó Chủ tịch UBND, Trưởng ban NN xã Giao Long tham luận tại HN

         Tại hội nghị, Phòng NN&PTNT, Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Xuân Thủy, Trạm thủy sản liên vùng, các địa phương, đã tập trung thảo luận bàn giải pháp sản xuất nông nghiệp, tập trung chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định. Theo kế hoạch vụ xuân năm 2024 huyện nhà đưa vào gieo cấy 10-15% diện tích lúa lai như Nhị ưu 838, CT 16, TX 111, lúa thuần từ 85-90% diện tích với các giống như Bắc thơm số 7, Đài thơm 8, TBR 279, TBR 225, BC 15. Ngoài ra, mở rộng trình diễn các giống có triển vọng như LT2 kháng bạc lá, Thiên trường 900. Tiếp tục khảo nghiệm, trình diễn, đánh giá khả năng thích ứng giống ST24, ST25 vào gieo cấy. Toàn huyện tập trung gieo cấy từ ngày 14/02/2024 và kết thúc trước ngày 25/02/2024.

anh tin bai

Đồng chí Cao Thành Nam - TVHU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị

         Để công tác nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2024 giành thắng lợi trên mọi lĩnh vực, phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Cao Thành Nam - TVHU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đề nghị các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch và có những giải pháp phù hợp với tình hình, điều kiện sản xuất vụ Xuân 2024 phù hợp với đặc điểm từng xã, thị trấn. Khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện cày lật đất khi đủ điều kiện xong trước ngày 31/12/2023. Phối hợp với Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Xuân Thủy thực hiện tốt chiến dịch làm thủy lợi nội đồng Đông Xuân 2023-2024. Tập trung xây dựng, nhân rộng các mô hình điểm của huyện về cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Phát triển nhanh các mô hình liên kết chuỗi giá trị cho những nông sản chủ lực của địa phương. Tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tập trung chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn các xã, thị trấn và nông dân thực hiện tốt quy trình thâm canh, bảo vệ cây trồng vật nuôi. Tập trung các giải pháp phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản năm 2024. Thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho ngư dân các quy định về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định. Các xã xây dựng NTM nâng cao gồm Giao Yến, Giao Long, xây dựng NTM kiểu mẫu gồm Giao Hà, Giao An, Giao Xuân, Giao Hương, Giao Thanh, Bình Hòa năm 2023 khẩn trương rà soát, đánh giá các tiêu chí có kế hoạch thực hiện. Công ty TNHH MTV KTCT Thủy lợi Xuân Thủy khẩn trương tu bổ, sửa chữa máy móc, thiết bị và các công trình; tập trung giải tỏa các vi phạm, khơi thông dòng chảy, bám sát 2 đợt xả nước của hồ thủy điện và lịch gieo cấy của các địa phương để có phương án tưới tiêu phục vụ tốt nhất cho sản xuất nông nghiệp và phòng, chống hạn, mặn./.

Trần Lý

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy